خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

طرح صنعتی به معنای ویژگی های مربوط به شکل، ساختار، نقش و تزیینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرآیند صنعتی است . به نحوی که در کالای نهایی و خاتمه یافته ( کالایی که مراحل ساختنش به اتمام رسیده است ) ایجاد چشم نوازی و جذابیت نماید.
ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در تعریف طرح صنعتی چنین مقرر می دارد :
هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.
تعریفی که در این ماده از طرح صنعتی به عمل آمده است، تقریباَ تعریف جامع و منطبق با تعاریفی است که در قوانین ملی خیلی از کشورها و همچنین در اسناد منطقه ای آمده است.
از نظر اداره هماهنگ سازی بازارهای داخلی اتحادیه اروپا (OHMI ) ، به طور خلاصه طرح صنعتی ، طراحی ظاهری یک محصول یا بخشی از آن است که ناشی از خطوط رنگ ، شکل ، بافت یا تزیینات آن است.
با توجه به بند (1) ماده 2 قانون مدل سازمان جهانی مالکیت معنوی برای طرح های صنعتی، طرح صنعتی ترکیبی از خطوط یا رنگ ها یا هر شکل سه بعدی همراه یا بدون خطوط یا رنگ ها است؛ به شرطی که چنین ترکیب یا شکلی، ظاهر ویژه به یک محصول صنعتی یا دستی بدهد و به عنوان یک طرح برای آن محصول تلقی شود.
در اسناد و کتب منتشره از سازمان جهانی مالکیت معنوی از طرح صنعتی تعریف شده است. در یکی از کتب منتشره از سوی وایپو در تعریف طرح صنعتی از نظر حقوقی آمده است : ” طرح صنعتی عبارت است از حقی که برای حمایت از ویژگی های تزیینی و غیر کاربردی یک کالا یا محصول صنعتی که حاصل فعالیت طراحی است و متعاقب ثبت آن، اعطاء می شود”.
حقوق دانان داخلی و خارجی نیز از طرح صنعتی تعاریف مشابه تعاریف یاد شده ارائه داده اند که به تعدادی از آنان به شرح ذیل اشاره می شود :
طرح صنعتی، طرح ، شکل یا تصویری است که به شی ء نوعی تجلی و زیبایی تازه ای می بخشد به نحوی که از دیگر اشیاء مشابه متمایز و متفاوت باشد؛ مثلاَ نوعی خطوط زینتی در لباس یا ترکیب رنگ ها .
از نظر برخی دیگر طرح صنعتی عبارت است از جنبه ای از یک کالا که نمودی تزیینی یا آرایشی دارد، این طرح می تواند یک شکل سه بعدی باشد مثل سطح سه بعدی یک کالا یا دو بعدی باشد مثل خطوط و رنگ های جذاب به کار رفته در یک کالا.
طرح صنعتی ، هر گونه ترکیب خطوط و رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن است که بتواند طی یک فرایند صنعتی روی کالا به کار رود و به آن، شکل ظاهری خاصی دهد.
طرح صنعتی به عنوان خصوصیات مربوط به شکل، ساختار، نقش و تزیینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرآیند صنعتی است به نحوی که در کالای نهایی و خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت نماید.
آفزینش های بدیعی است که در قالب خطوط، نقش ها ، رنگ ها و اشکال سه بعدی ( ساختار) در یک محصول به موجب فرآیند صنعتی متبلور شده و موجب گیرایی و جذابیت در محصول نهایی می گردد.
ظاهر تمام یا بخشی از یک محصول که نتیجه ویژگی های به خصوص، خطوط، نمادها، رنگ ها، شکل ، بافت و یا مواد و جنس یک محصول یا نحوه آرایش آن است.
طرح صنعتی عبارتست از مجموعه ای از خطوط، طرح، زنگ ، شکل ، ترکیب رنگی یا غیررنگی ، دو بعدی یا سه بعدی، هرگونه نمای داخلی یا خارجی، جزیی یا کلی یک محصول، بسته بندی ، پوشش، طرح های چاپی و گرافیکی که به محصول شکل ظاهری خاصی بدهد و ویژگی و چهره جدیدی را ارائه دهد که به طور صنعتی قابل اجراء است.
به طور کلی، یک طرح صنعتی باید به کالا ظاهر خاص و ویژه بدهد. این شرط باعث می شود کالایی که طرح روی آن قرار گرفته است از نگاه و منظر مصرف کننده و کاربر جذاب و متفاوت از کالاهای مشابه و همسان باشد.
چنانچه طرح با رعایت قوانین تبلور یابد در قالب قانون قابل حمایت است.
جهت مشاوره و اقدام به ثبت طرح صنعتی با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید.
ما همواره آماده ارائه بهترین و کامل ترین خدمات به شما عزیزان می باشیم .