خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مطلب قصد داریم در مورد طبقه بندی شرکت های تجاری ، مسئولیت شرکاء ، طبقه بندی بر اساس طریق تشکیل شرکت ها ، موضوع شرکت ، تابعیت آن و موارد مربوط به آن به طور کامل توضیح دهیم .
بهتر است پیش از ثبت شرکت با تمامی موارد آن از جمله طبقه بندی اشخاص حقوقی نیز آشنایی داشته باشید تا درست ترین انتخاب داشته باشید .

انواع طبقه بندی شرکت های تجاری

1 . طبقه بندی شرکت های تجاری بر اساس مسئولیت شرکاء 

  • شرکت هایی که مسئولیت شرکاء خیلی زیاده و اون دارایی که شرکاء دارن برای طلب، طلب کاران است مثل شرکت های تضامنی و نسبی
  • شرکت هایی که مسئولیت همه شرکاء فقط محدود به سرمایه شرکاء است، مثل شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی
  • شرکت هایی که برخی از شرکاء مسئولیت محدود دارد و برخی نامحدود مثل؛ شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی

نکته : شرکت تعاونی در فعالیت اش مثل شرکت سهامی عمل می کند .

طبقه بندی شرکت های تجاری

2 . طبقه بندی شرکت های تجاری طبق طرز ایجاد آن ها 

شرکت های تجاری را می توان به 2 نوع تقسیم کرد :

شرکت های قانونی :

شرکتی که طبق قانون تجارت ه و در قالب یکی از شرکت های زیر می باشه مثل ؛ ( شرکت سهامی – نسبی – تضامنی – مختلط  – تعاونی )

شرکت های عملی :

شرکتی که ممکن است ظاهر یا مخفی باشد و شرکت هایی که در فعالیت شان وجود دارند و مثل هیچ کدام از 8 نوع شرکت ها نمی باشند .
در حقوق فرانسه شرکت های بالا شرکت عملی یا مخفی گفته می شود چون ، ثبت نشدن و شخصیت حقوقی نیز ندارند ولی در قبال طلب کاران مسئولیت دارند .
در حقوق مان در ماده 220 قانون تجارت در مورد همین شرکت های مذکور چنین گفته شده : هر شرکت ایرانی که موجودیت دارد و تشکیل شده و به فعالیت در امور تجاری به شکل یکی از شرکت های بالا در قانون تجارت می باشد و براساس آن شرکت ها نباشد و طبق قانون شرکت ها عمل نکند شرکت تضامنی است .

احکام در مورد این شرکت ها به اجرا در می آید و این شرکت ها دارای شخصیت حقوقی نمی باشند .

پس دو نظریه که اولی ، نظریه دکتر ستوده است و قانون ایران آن را به رسمیت نمی شناسد ، این نوع از شرکت ها برای حفظ منافع اشخاصی که با آن ها معامله دارد می کوشد که در قانون تجارت هم به آنها شرکت تضامنی گفته می شود .

نظریه دومی : برخی برای شرکت شخصیت حقوقی قائل می باشند و این نوع از شرکت ها تضامنی به شمار می رود و این قانون برای آن اجرا می شود که این نظریه دوم صحیح است ، چراکه اموال شرکت متعلق به شخصی حقوقی است و همان آورده ها سرمایه شرکت را تشکیل می دهند .

وقتی شرکت دارای شخصیت حقوقی است که طلب کاران برای گرفتن طلب خود به شرکت مراجعه می کنند و شرکت توان پرداخت قروض آن ها را ندارد ، در نتیجه موسس تقاضا ورشکستگی آن را صادر می کند .
طلب کاران موقعی می توانند به هر یک از شرکاء مراجعه کنند که شرکت منحل شده باشد .

طبقه بندی شرکت های تجاری

3 . طبقه بندی شرکت های تجاری با قابلیت منتقل کردن حصه شرکاء

حصه ، آورده ای است که هر یک از شرکاء به شرکت می آورند و همان سرمایه شخصی هر یک از شرکاء است و سرمایه شرکت جمع می شود .

شرکت های اشخاص :
به شرکت هایی گفته می شود که در آن شخصیت شریک دارای اهمیت می باشد و انتقال حصه (سرمایه) شریک به اشخاص دیگر و عموم مردم حتما مهم است که با رضایت تمام شرکاء انجام بشود مثل شرکت هایی تضامنی ، شرکتهای نسبی ، مختلط غیر سهامی و با مسئولیت محدود و تعاونی از انواع شرکت های اشخاص محسوب می شود .

شرکت های سرمایه ای :
شرکتی است که در آن انتقال حصه و سهم شریک به دیگری با آسانی قابل انتقال است و در شرکت های سهامی خاص و سهامی عام شرکت مختلط سهامی شریک ملزم نیست سهام خودش را به دیگری بدهد و در این شرکت ها انتقال سهام به راحتی انجام می شود .
برعکس در شرکت سهامی عام انتقال سهام با رضایت مدیران و صاحبان سهام نمی باشد .

طبقه بندی بر اساس موضوع :

بنابر قانون تجارت دو نوع شرکت اشاره شده ، یعنی برای اینکه تشکیل بشه لازم است که به امور تجارتی بپردازد مثل شرکت با مسئولیت محدود ، تضامنی ، مختلط غیر سهامی که قانونگذار شرط تشکیل آن را پرداختن به امور تجارتی دانسته است و شرکت مختلط سهامی شرکتی تجاری است که از مخلوط شدن تضامنی و سهامی ایجاد شده است .

طبقه بندی بر اساس شکل :

قانونگذار برای تجاری نبودن ، فعالیت را شرط گذاشته است مثل شرکت تعاونی که برحسب شکل تجاری در لایحه قانون 1347 و شرکت های سهامی خاص و عام به شرط انجام دادن امور تجاری ، تجاری اند مثل این است که شرکت سهامی حتی برای امور غیر تجاری نیز فعالیتی داشته باشد .

طبق قانون فرانسه نیز شرکت سهامی به دلیل شکل و بدون توجه به فعالیت تجاری یا مدنی شان ،  فعالیت تجاری دارند و شرکت های تجاری هم حتما باید به فعالیت تجاری بپردازند تا تجاری خوانده شوند و شرکت های عملی نیز همین طور است .

4 . طبقه بندی براساس صاحب سرمایه 

در این نظریه شرکت ها به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می شوند :

در همه کشور های دنیا که دارای اقتصادی بزرگ می باشند ، شرکت هایی هستند که نفع مردم را در دستور کار قرار داده اند ، دولت نیز حضور دارد ولی با اشخاص خصوصی نیز شراکت می کنند .
شرکت های مذکور از همان قاعده های شرکت های تجاری پیروی می کنند .

5 . طبقه بندی طبق تابعیت شرکت 

شرکتی که در ایران تشکیل شده باشد ایرانی محسوب می شود و شرکت های خارجی دیگر موقعی که شرکتی در خارج ایجاد شود  ولی اقامتگاه اصلی اش ایران باشد ، شرکت ایرانی خواهد بود . تشخیص اینکه شرکت ایرانی است یا خارجی چندان سخت هم نیست .

شرکت چند ملیتی چه نوع شرکتی است 

شرکتی خصوصی یا دولتی که به شکل خصوصی اداره می شود مثل شرکت رنو در فرانسه یا در کشور های مختلف دارای سرمایه صنعت و تجارت و مالی که این سرمایه در سطح بازار بین الملل به کار گرفته می شود .
این نوع از شرکت ها بیشتر در کشور های مختلف شعبه ای باز می کنند و مرکز آن نیز در کشوری که در آن جا فعالیت دارد می باشد .

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنما طبقه بندی شرکت های تجاری

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر در مورد طبقه بندی شرکت های تجاری و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و یا دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .