خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داریم در مورد صدور سهم قبل از ثبت شرکت سهامی ، مندرجات و شرایط شکلی ورقه سهم و گواهی نامه موقت و موارد مربوط به آن بپردازیم .
چنانچه پیش از ثبت شرکت و ارائه گواهی نامه موقت سهم این مقاله را مطالعه نمایید .
ورقه سهم ، سندی است که پس از ثبت شرکت و حداکثر ظرف یک سال پس از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم به دارندگان اعطا می شود و ورقه تعهد سهم ، مختص مقطع زمانی پیش از تاسیس و ثبت شرکت است .

ورقه سهم متعلق به تمامی سهام داران است اما ورقه تعهد سهم مختص پذیره نویسان است و پذیره نویسان ورقه تعهد سهم را هنگام مراجعه بانک امضا می کنند که بیشتر توضیح خواهیم داد .

زمانی که شرکت به ثبت برسد و تا زمانی که ورقه سهم صادر نشده باشد ، گواهی نامه موقت سهم صادر می شود و این گواهی نامه در حکم ورقه سهم است ، یعنی از حیث نقل و انتقال و تشریفات تابع شرایط ورقه سهم است مثلاً نقل و انتقال گواهی نامه موقت سهام بی نام با قبض و اقباض به عمل می آید مانند ورقه سهم بی نام .

گواهی نامه موقت یا صدور سهم قبل از ثبت شرکت سهامی

گواهی نامه موقت یا صدور سهم قبل از ثبت شرکت سهامی

به موجب ماده 28 لایحه قانون تجارت ، در صورت صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت ، امضاء کنندگان مسئول جبران خسارت در برابر ثالث می باشند و مسئولیت امضاء کنندگان در این ماده در مقابل ثالث است که در این ماده اشاره به مسئولیت تضامنی نشده است .
در بند 4 ماده 243 لایحه برای هر کسی که قبل از ثبت شرکت یا در صورت ثبت مزورانه ، شرکت ورقه سهم صادر کند ، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است اما در صورت صدور گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت ، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی نشده است .

شرایط شکلی ورقه سهم و گواهی نامه موقت سهم

شرایط شکلی ورقه سهم و گواهی نامه موقت سهم

به موجب ماده 25 لایحه شرایط ذیل باید رعایت شود :

 • چاپی باشد .
 • متحد الشکل باشد .
 • دارای شماره ترتیبی بوده
 • به امضاء حداقل دو نفر که در اساسنامه مشخص شده است برسد .

مندرجات الزامی ورقه سهم و گواهی نامه موقت سهم

گواهی نامه موقت سهم بر دو قسم است : ( ماده 39 ل. ا. ق. ت )

 • گواهی نامه موقت بی نام : در حکم سهام بی نام است .
 • گواهی نامه موقت بانام : در حکم سهام بانام است .

به موجب ماده 26 لایحه شرایط ذیل باید رعایت شود :

 • نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها
 • مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
 • تعیین نوع سهم
 • مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد
 • تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است

نکته : در صورت عدم رعایت شرایط شکلی ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ورقه یا گواهی نامه باطل است اما موجب بطلان شرکت نمی باشد .
مقنن در ماده 32 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 برای سهم شرطی مقرر داشته که به موجب آن مبلغ اسمی هر سهم و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد ، بنابراین نمی توان برای سهام متعدد ، قیمت های اسمی گوناگون مقرر نمود .

همچنین مبلغ سهام باید سر راست تعیین شده و به صورت اعشاری نباشد که البته لزوم رعایت تساوی در قطعات سهام در صورتی امکان پذیر است که از روی اختیار صورت گرفته باشد وگرنه در تجزیه قهری به ویژه به علت انتقال سهم یا سهام به وراث و یا در نتیجه کاهش سرمایه ، رعایت تساوی در همه حال ممکن به نظر نمی رسد .

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای صدور سهم قبل از ثبت شرکت سهامی

شما میتوانید جهت آگاهی بیشتر در مورد صدور سهم قبل از ثبت شرکت سهامی و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .