خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

دراین مقاله جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان به تشریح فرم صورت جلسه ثبت شرکت های سهامی خاص پرداخته ایم :
شرکت سهامی یکی از مهمترین شرکت های تجارتی است که در حقوق ایران از جایگاه خاصی برخوردار است؛ این شرکت از حداقل از سه نفرتشکیل ودر آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است.

شرکت سهامی خود به دو نوع شرکت سهامی عام وشرکت سهامی خاص تقسیم می شود.در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه توسط موسسین تأمین می گردد وتشکیل این نوع شرکت سهامی ساده تر از تشکیل شرکت سهامی عام است
• موسسان شرکت سهامی خاص :
موسس کسی است که به ایجاد شرکت مبادرت می ورزد و به دنبال جمع آوری شرکاء ، اموال و انجام دادن عملیات لازم برای تاسیس شرکت است؛موسسان نیز باید دارای شرایطی باشند که در زیر به آنها اشاره می شود:
1_ شرکاء باید متعدد باشند، برابر ماده 3 ل.ق  در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.
نکته : تعداد اعضاء در شرکت سهامی خاص حداقل 5 نفر می باشد؛که این 5 نفر شامل 3 سهامدار و2 بازرس علی البدل است.
2_موسسان باید اهلیت قانونی داشته باشند یعنی بتوانند در اموال خود تصرف نمایند.
اقداماتی که لازم است موسسان برای تشکیل شرکت سهامی خاص انجام دهند ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد:
الف) امضای اساسنامه :
سهامداران شرکت سهامی خاص باید اساسنامه این شرکت را امضاء نمایند، البته ممکن است اساسنامه از طریق وکلای سهامداران صورت بگیرد.
ب) نعهد سرمایه :
حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد که برای تشکیل این شرکت لازم است تمام سرمایه تعهد شود وحداقل 35درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح میشود واریز گردد.
در صورتی که بخشی از سرمایه به صورت آورده ای غیر نقدی باشد، این آورده باید قیمت گذاری وتسلیم شود، قیمت گذاری آورده غیر نقدی باید با نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام گیرد.
⃰  تعهد شرکای شرکت سهامی خاص به پرداخت سرمایه تشریفات خاصی ندارد وتنها کافی است در هنگام ثبت شرکت، همه شرکاء اظهارنامه ای که نشان دهنده ی تعهد کلیه ی سهام شرکت است را امضاء کنند؛ در غیر اینصورت مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود. (بند 2 ماده 20 ل.ا.ق.ت)
ج) انتخاب مدیران وبازرسان :
تشکیل شرکت سهامی خاص مستلزم انتخاب مدیران وبازرسان شرکت میباشد؛ البته لازم نیست این انتخاب در مجمع عمومی موسس صورت گیرد زیرا در این نوع شرکت، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست؛ (ماده 82 ل.ا.ق.ت) اما به هر حال مدیران وبازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت نمایند.(ماده 17ل.ق)

• نمونه صورت جلسه مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی خاص

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت…… سهامی خاص درتاریخ  ……  با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل  و در اجرای دستور ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت
1ـ  خانم /آقای ……………..…………  به سمت رئیس
2ـ  خانم /آقای …….…………………  به سمت ناظر
3ـ  خانم /آقای ………………….……  به سمت ناظر
4ـ خانم/آقای  …………….…………  به سمت منشی جلسه
انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل (توضیح اینکه هیأت رئیسه حتماً 4 نفر شخص حقیقی باشند و رئیس جلسه و ناظران هم از بین سهامداران باشد):
1ـ تصویب اساسنامه
2ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره
3ـ انتخاب بازرسان
4ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  جهت درج آگهی های شرکت
5ـ تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان
پس از بحث  وبررسی به اتفاق  آرا اتخاذ تصمیم به شرح زیر به عمل آمد.
الف) اساسنامه شرکت در 64 ماده و 12 تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضا شد.
ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
1ـ آقای/ خانم ………………………………
2ـ آقای/ خانم ………………………………
3ـ آقای/ خانم ………………………………
ج) با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی  قانون تجارت
آقای/خانم……….فرزند……….دارای شماره شناسنامه……….صادره از……کد ملی ……… کد پستی ………محل اقامت…………….……ساکن………………… به عنوان بازرس اصلی
آقای/خانم……….فرزند……….دارای شماره شناسنامه……….صادره از……کد ملی ……… کد پستی………محل اقامت…………….……ساکن  ………………… به عنوان بازرس علی.البدل
برای مدت یک سال انتخاب و با امضا ذیل این صورت جلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.
نام وامضاءبازرس اصلی…………….. نام وامضاء بازرس علی البدل…………….
د) روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
هـ) کلیه سهامداران به آقای/ خانم …………….. (احدی از سهامداران ـ عضو هیأت مدیره ـ وکیل رسمی) وکالت می.دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین:
نام سهامداران               تعداد سهام         درصد تعهدی      درصد پرداخت شده           امضاء
1- …………….……      …………          …………                …………               …………
2- …………….……      …………          …………                …………               …………
3- …………….……      …………          …………                …………               …………
4- …………….……      …………          …………                …………               ………… 5- …………….……      …………          …………                …………               …………
6- …………….……      …………          …………                …………               …………
نام ونام خانوادگی وامضاء
رئیس                               ناظر جلسه                     ناظر جلسه                     منشی جلسه

ثبت شرکت نیک ،منحصر در امور ثبتی
مشاوره راهبردی رایگان جهت ثبت انواع شرکت های تجاری:

  • 02188888822