خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

انواع شرکت ها و اشخاص حقوقی قابل ثبت در اداره ثبت شرکت ها عبارت است از :
1. شرکت با مسئولیت محدود
2. شرکت سهامی ( عام و خاص )
3. شرکت تعاونی
4. شرکت تضامنی
5. شرکت نسبی
6. شرکت مختلط سهامی
7. شرکت مختلط غیر سهامی
به موجب ماده 116 قانون تجارت : ” شرکت تضامنی ، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود.
در حالی که خطر تاسیس این نوع از شرکت ها برای شرکا،به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند،بر کسی پوشیده نیست.در واقع،علت این وضعیت، فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند؛ مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود، برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند، یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.
در ذیل ، ضمن بررسی شرایط انتخاب نام شرکت تضامنی، به مدارک و مراحل ثبت شرکت تضامنی می پردازیم.

  • شرایط انتخاب اسم شرکت تضامنی

مطابق ماده 117 قانون تجارت برای انتخاب نام شرکت تضامنی دانستن چند نکته لازم است :
1. در اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی ذکر شود.
2. در اسم شرکت تضامنی باید لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود.
3. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ” و شرکاء ” یا ” و برادران ” قید شود.  مانند شرکت تضامنی احمدی و شرکاء
ذکر نام شرکاء در شرکت تضامنی از این لحاظ اهمیت دارد که معرف اشخاصی است که ضامن تعهدات شرکت می باشند هر قدر اعتبار اشخاص زیادتر باشد اعتبار شرکت نیز به همان نسبت بهتر خواهد بود. نام تجاری را نباید با نام شرکت اشتباه گرفت. البته گاه ممکن است نام تجاری برگرفته از نام شرکت باشد و بالعکس گاه ممکن است شرکت به انگیزه یک نام و علامت تجاری به وجود آمده باشد.

  • مدارک لازم جهت ثبت شرکت های تضامنی

–  دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
–  دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
–  دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
–  دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
–  مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
–  اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

  • مراحل ثبت شرکت تضامنی

جهت ثبت شرکت تضامنی، قدم اول ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی  http://irsherkat.ssaa.ir می باشد. پس از تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک خواسته شده در سامانه ظرف 48 ساعت ( در صورت بی نقص بودن اطلاعات وارد شده در سامانه ) تاییدیه نام شرکت در سامانه اعلام می گردد.
پس از پذیرش اینترنتی می بایست از اوراق چاپی از سامانه پرینت گرفته و به همراه سایر مدارک ( کپی مدارک شناسایی اعضاء ، گواهی عدم سوء پیشینه هیئت مدیره و اوراق امضا شده ) از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید. لازم به توضیح است، شماره بارکد پستی می بایست در سامانه درج گردد.
پس از ارسال مدارک 3 حالت ممکن است اتفاق بیفتد :
1. رد پرونده ( عدم قابلیت ثبت )
2. نقص پرونده ( اقدام به رفع ایرادات )
3. صدور آگهی
در حالت صدور آگهی اداره ثبت شرکت ها به صدور آگهی اقدام می نماید.
لذا شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت می بایست جهت اخذ مدارک ثبتی به اداره ثبت مراجعه نماید. سپس مسئول مربوطه ، شروع به ثبت پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید . کارت شناسایی متقاضیا ن  را اخذ می کند وآن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه  تطبیق می دهد.از سایر اقدامات مسئول دفتر ،  احراز هویت متقاضیان  ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر  ، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است  که اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت می رسد .
اقدام نهایی ثبت شرکت تضامنی، تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد. متقاضیان محترم پس از ثبت شرکت می بایست نسبت به پلمپ دفاتر تجاری اقدام نمایند. هم چنین 2 ماه پس از ثبت شرکت فرصت دارند تا تشکیل پرونده دارایی داده و کد اقتصادی را دریافت دارند.

  • اساسنامه شرکت تضامنی

ماده 1: نام شرکت : شرکت تضامنی ……………….
ماده 2: نوع شرکت : ………………………………
ماده 3: موضوع شرکت : …………………………
ماده 4 : مرکز اصلی شرکت : ……………………
تبصره : هیات مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح بداند انتقال و یا شعبی را تاسیس کند.
ماده 5 : مدت شرکت : …………………………..
ماده 6: سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ …………………. ریال که تماماَ به صورت نقدی پرداخت شده است و سرمایه غیرنقدی که معادل مبلغ ……………….. ریال است طبق ماده 118 قانون تجارت تقویم و تسلیم شده است.
ماده 7: تابعیت شرکت : ………………………
ماده 8: سهم الشرکه شرکاء : ………………..
ماده 9 : مدیران شرکت : اداره امور شرکت به عهده ………………….. نفر خواهد بود و مدت مدیریت آنان …………… سال است.
تبصره 1 : اولین مدیران شرکت عبارتند از : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
تبصره 2 : کلیه قراردادها و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار اعم از چک ، سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر دیگر از مدیران متفقاَ با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ماده 10 : مسئولیت مدیران : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران به تصریح ماده 121 قانون تجارت همان است که در ماده 51 مقرر شده است.
ماده 11: اختیارات مدیران : مدیران شرکت متفقاَ نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص می توانند در تمام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی، حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی ، رسیدگی به حساب ها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه ، قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی ، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراَ ، استخدام کارمند و اخراج آن ، مشارکت با شخصیت های حقیقی و حقوقی و بانک ها ، استقراض با رهن و بدون رهن ، تعیین اعتبار، وام دادن ، وام گرفتن از بانک ها، اشخاص و شرکت ها و ادارات و افتتاح حساب های جاری و سپرده در کلیه بانک ها و موسسات ، واردات و صادرات و خرید و فروش و توزیع کالاهای مجاز.
ماده 12 : انتقال سهم الشرکه : هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکا.
ماده 13: تغییر اساسنامه : هر نوع تغییری در مورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا کسر کردن سرمایه ، تغییر نام شرکت ، قبول شریک جدید برای شرکت و به طور کلی هر گونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت نامه کلیه شرکاء امکان پذیر است.
ماده 14 : سال مالی : سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین سال مالی شرکت از روز شروع به کار آن ( تاریخ ثبت شرکت ) آغاز و با پایان اسفند ماه همان سال پایان می یابد.
ماده 15 : ترتیب تقسیم سود شرکت
از کلیه درآمد شرکت ابتدائاَ تمامی هزینه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و حقوق کارکنان و استهلاک اثاثیه و مالیات و عوارض کسر و بقیه آن که سود ویژه است پس از وضع 5% ذخیره احتیاطی که برای جبران زیان های احتمالی در نظر گرفته می شود بقیه بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه تقسیم خواهد شد.
تبصره : وفق ماده 132 اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود تقسیم هر نوع منفعت و سود بعد از جبران کمبود خواهد بود.
ماده 16 : حق الزحمه مدیران :
مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکاء همه ماهه حقوق خود را از صندوق شرکت دریافت و به هزینه قطعی شرکت منظور کنند.
ماده 17 : مجامع عمومی شرکا اعم از عادی و فوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی از طرف هر یک از مدیران شرکت و ارسال آن از طریق پست سفارشی به نشانی هر یک از شرکاء یا از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار خواهد بود.
ماده 18 : وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می باشد :
الف ) استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
ب) تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
ج) تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
د) انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده 19 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار ذیل است :
الف) تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه
ب) تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
ج) افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با عنایت به ماده 1333 قانون تجارت
د) ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت
ماده 20: تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 21: در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی و یا قیم محجور و طبق دستور ماده 139 و 140 قانون تجارت خواهد بود.
ماده 22: انحلال شرکت : شرکت مطابق ماده 136 قانون تجارت منحل خواهد شد. در صورتی که مجمع شرکاء ، رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت خواهد بود.
مه 23 : اختلافات بین شرکاء در رابطه با امور شرکت از طریق داوری و حکمیت حل و فصل خواهد شد.
ماده 24: در مورد موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 25: این اساسنامه در 25 ماده و 5 تبصره و با امضای شرکاء در ذیل آن مورد تصویب و قبول شرکاء واقع
امضاء شرکاء
در صورت نیاز به هر گونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
خدمات نیک را از شرکت نیک بخواهید..