خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داریم در مورد مدارک لازم جهت ثبت شرکت کنسرسیوم ، شرکت های مسئولیت محدود و سهامی خاص ، شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت این شرکت ها و موارد مربوطه بپردازیم .
کنسرسیوم ، در حقیقت نوعی از شرکت است اما انگیزه ایجاد آن کمبود سرمایه نیست بلکه ضعف هر یک از شرکاء در توانایی انجام کار معین است و این ضعف از طریق اجتماع توانایی های محدود اعم از این که متنوع یا غیر متنوع باشد جبران می گردد ، مثلا ممکن است این ثبت شرکت در قالب کنسرسیوم و متشکل از چند تولیدکننده اجزای مهم در هواپیما محقق گردد .

آشنایی با شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت کنسرسیوم

کنسرسیوم به نوعی در فقه نیز دارای سابقه است که با انجام کار معین توسط هر یک از شرکاء تشکیل می شود و شیوه اداره کنسرسیوم ، تابع ماده 10 قانون مدنی است .
این ماده می گوید : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .
شرکت کنسرسیوم را می توان در قالب شرکت با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص به ثبت رساند که در ذیل به بررسی شرایط و مدارک لازم جهت ثبت این شرکت می پردازیم .

مدارک لازم جهت ثبت شرکت کنسرسیوم

شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود .
مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.

فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست ، ولی در شرکت های سهامی ، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد .

در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد .

الف) شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

 • حداقل تعداد شرکاء ، 2 نفر می باشد .
 • در قانون تجارت ، برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است که با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد . ( این سرمایه پرداخت نمی شود و اسمی می باشد ).
 • حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد و برخلاف شرکت های سهامی اولا مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند.
  ثانیا مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
 • اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند .

مدارک لازم جهت ثبت شرکت کنسرسیوم

ب) مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

 • دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
 • دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
 • دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد .
 • دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد .
 • تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیئت نظار (در مواردی که تعداد شرکاء بیش از دوازده  نفر باشد )
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل
 • تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهام دار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
 • معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهام داران و اعضاء هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد .
 • اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد .

نکته:
اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفا می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند .
همچنین فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  نیز در اداره ثبت شرکت ها موجود است .

شرکت سهامی خاص

شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصرا توسط خود موسسین تامین می شود ، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشند ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت ) .

مسئولیت مدنی سهام دار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهام دار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است . ( ماده 1 ل.ا.ق.ت )

الف) شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :
 • حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
 • حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد .
 • در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود .
 • در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد .
 • حداقل تعداد مدیران و بازرسین : حداقل 3 عضو هیات مدیره + یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل
ب) مدارک ثبت شرکت سهامی خاص :
 •  2 نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است .
 • 2 جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط موسسین تهیه می شود .
 • صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین  2 برگ
 • صورت جلسه هیئت مدیره با امضاء مدیران منتخب ، 2 نسخه
 • فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرس یا بازرسان
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس درآنجا افتتاح شده است .
 • ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
 • ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد .
 • ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد .
 • انتقال مال غیر منقول به نام شرکت .

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای مدارک لازم جهت ثبت شرکت کنسرسیوم

شما میتوانید جهت آگاهی در مورد مدارک لازم جهت ثبت شرکت کنسرسیوم و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .