خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

شرکت تجاری عبارت است از شرکتی که بین چند نفر برای امور تجاری به صورت یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت تشکیل و دارای شخصیت حقوقی است.
خصوصیات مهم شرکت های تجاری که موجب تمییز آن ها از شرکت های مدنی است به شرح ذیل است :
1. شرکت های تجاری باید به صورت یکی از شرکت های تجاری قانون تجارت درآید.
2. شرکت های تجاری برخلاف شرکت های مدنی، دارای شخصیت حقوقی هستند.
3. شرکت های تجاری، در صورت عدم قدرت بر پرداخت دیون خود ورشکسته می شوند در حالی که شرکت های مدنی مشمول مقررات ورشکستگی نیستند.
4. مالکیت اموال شرکت های تجاری، بین شرکاء به نحو اشاعه تیست برخلاف شرکت مدنی.

  • شرایط اساسی شرکت های تجاری

با توجه به اینکه برای تشکیل هر شریک باید بین شرکا عقدی منعقد شود و انعقاد هر نوع عقد تابع مقررات خاص و شرایط اساسی آن است بنابراین شرایط مذکور به شرح ذیل باید در قرارداد شرکت رعایت شود.
قانون مدنی شرایط اساسی برای صحن هر قرارداد را به شرح ذیل مقرر داشته است :
الف ) قصد و رضای طرفین
قصد عبارت است از اراده انسان بر انجام یا عدم انجام کاری و رضایت عبارت است از تمایل و موافقت باطنی و واقعی شخص به انجام یا عدم انجام کاری.
چون تشکیل شرکت تجاری اختیاری است از آن جهت شرکا باید قصد و رضایت برای ورود در شرکت داشته باشند بنابراین اگر کسی در عقد قرارداد مکره بوده و یا اشتباه کرده باشد و رضایت یا قصد ورود در شرکت نداشته باشد این عقد باطل است.
ب) اهلیت
علاوه بر وجود قصد و رضا ، طرفین قرارداد باید برای انعقاد آن اهلیت داشته باشند و منظور از اهلیت عبارت است از عقل و بلوغ و رشد .
عاقل کسی است که فاقد جنون باشد و جنون عبارت است از بیماری روانی که در اثر آن شخص کنترل اعمال خود را از دست داده و رفتار ناموزون و ناصواب از او سر می زند . بدون اینکه تشخیص دهد اعمال او برخلاف عقل است.
مجنون فاقد قصد است و اعمال حقوقی او اعتبار ندارد. هر اقدام حقوقی مجنون باید به وسیله قیم یا ولی او انجام شود. جنون باید به موجب نظر کارشناس احراز و به موجب حکم محکمه به اثبات برسد.
بلوغ عبارت است از آمادگی دماغی برای انجام فعالیت های درست اجتماعی . سن بلوغ از نظر ازوداج اصولاَ 9 سال قمری در دختران و 15 سال قمری در پسران اسا. ولی برای صلاحیت تصرف در اموال هر کسی باید به سن رشد برسد.
شخص غیربالغ را صغیر می گویند. صغیر دو نوع است : صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز. صغیر غیر ممیز، نوعاَ زیر هفت سال ، به کودکی گفته می شود که بد و خوب را تشخیص نمی دهد. اعمال و اقوال صغیر غیرممیز از نظر حقوقی فاقد اعتبار است و هر نوع عمل حقوقی باید به وسیله ولی ( پدر یا جد پدری ) در صورتی که داشته باشد انجام گردد والا به عهده قیم او است.
اعمال و اقوال صغیر ممیز اگر در حد قبول مال بلاعوض باشد که برای او ایجاد تعهد متقابل نکند ، مثل قبول هبه ( بخشش ) معتبر است و در غیر این صورت اعتبار ندارد.
رشد عبارت است از آمادگی شخص برای انجام فعالیت های اجتماعی و به خصوص تصرف معقول در امور مالی خود.
برای رشد سن معینی در نظر گرفته نشده است ولی از مجموع مقررات چنین برمی آید که هرکس به سن 18 سالگی برسد اصولاَ رشید است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با وجود این اگر کسی قبل از این که سن ادعای رشد داشته باشد می تواند از دادگاه صلاحیت دار حکم رشد بگیرد. در این صورت شخص صلاحیت انعقاد هر نوع قراردادی را دارد ولی اگر به سن رشد نرسیده و از دادگاه هم حکم رشد نگرفته باشد، هر نوع تصرف مالی او باید با اجازه ولی یا قیم او باشد و در غیر این صورت فاقد اعتبار است.
باید در نظر داشت پس از تشکیل شرکت مطابق مقررات قانونی خرید و فروش سهام یا سهم الشرکه بین اشخاصی که اهلیت ندارند و یا قصد و رضایت نداشته اند باعث بطلان قرارداد نبوده و فقط در معامله سهام موثر است.
ج) معین بودن موضوع قرارداد
موضوع قرارداد باید معین و مشخص باشد و نمی تواند نامعین و مبهم باشد. مثلاَ انعقاد قرارداد برای خرید و فروش یک چیز مبهم و کلی مثل یک راس اسب بدون تعیین نوع و مشخصات آن باطل است.
د) مشروعیت موضوع قرارداد و جهت آن
موضوعی که شرکت به آن اشتغال خواهد داشت باید مشروع باشد مثلاَ اگر شرکتی برای خرید و فروش اسلحه غیر – مجاز یا ایجاد قمارخانه و یا قاچاق اجناس تشکیل شود باطل خواهد بود. همچنین جهت شرکت یعنی نتیجه ای که شرکت برای آن تشکیل می شود ( که ایجاد منفعت است ) باید هم مشروع و هم عقلایی باشد. مثلاَ شرکتی که منافع آن برای کمک به ایجاد اغتشاش در کشور و جنگ باشد به علت نامشروع بودن و یا شرکتی که فرضاَ برای خشکاندن دریاها بدون استفاده ازآن تشکیل شود، به علت عقلایی نبودن باطل است.
با توجه به اینکه تشکیل هر شرکت مستلزم انعقاد قرارداد شرکت ( شرکتنامه ) بین شرکا می باشد، بنابراین شرایط اساسی صحت قرارداد مذکور در فوق باید رعایت شود.
شرایط مذکور شرایط عمومی است که در مورد هر قراردادی، از جمله قرارداد تشکیل شرکت باید رعایت گردد. ولی تشکیل شرکت های تجاری ، علاوه بر شرایط مذکور تابع مقررات و ضوابط و تشریفاتی است که در قانون نجارت پیش بینی شده و در صورت عدم رعایت آن ها شرکت تجاری تشکیل نمی شود.  این شرایط عبارت است از :
وجود شرکا ، همکاری شرکا ، سرمایه گذاری ، اشتغال به معاملات تجاری ، تقسیم سود و زیان
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت نیک ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.