خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داریم در مورد شباهت و تفاوت انواع شرکت ها ، حداقل تعداد شرکاء در شرکت های تجاری ، زمان ایجاد ، موضوع فعالیت و هر آنچه که باید پیش از ثبت شرکت بدانید ، توضیح دهیم .
قانون تجارت ایران در ماده 20 ، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است ، که عبارتند از :

شباهت و تفاوت انواع شرکت ها

موارد شباهت و تفاوت انواع شرکت ها

 1. شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود . )
 2. شرکت تضامنی
 3. شرکت با مسئولیت محدود
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

حداقل تعداد شرکاء

 • با مسئولیت محدود : 2
 • تضامنی : 2
 • مختلط غیر سهامی : 2
 • مختلط سهامی : 4
 • تعاونی : 7
 • سهامی عام : 5
 • سهامی خاص : 3

نکته 1 : حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد .

نکته 2 : در هیچ کدام از شرکت ها حداکثر تعداد اعضا معین نشده است .

زمان ایجاد شخصیت حقوقی

 • تضامنی ، نسبی ، با مسئولیت محدود و مختلط غیر سهامی : تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی
 • مختلط سهامی : تعهد تمام سرمایه و پرداخت حداقل یک سوم- تعاونی : ثبت شرکت
 • سهامی عام و خاص : قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان

موضوع فعالیت شرکت ها

 • تضامنی : فعالیت تجاری
 • نسبی : فعالیت تجاری
 • با مسئولیت محدود : فعالیت تجاری
 • مختلط غیر سهامی : فعالیت تجاری
 • مختلط سهامی : فعالیت تجاری
 • تعاونی : چنانچه موضوع فعالیت تجاری باشد ، تجاری و چنانچه موضوع فعالیت تجاری نباشد ، غیرتجاری
 • سهامی عام و خاص : فعالیت تجاری یا غیرتجاری

نوع سرمایه

 • تضامنی : سهم الشرکه
 • نسبی : سهم الشرکه
 • با مسئولیت محدود : سهم الشرکه
 •  مختلط غیر سهامی : سهم الشرکه
 • مختلط سهامی : شرکای سهامی سهام و شرکای ضامن ، سهم الشرکه
 • تعاونی : سهام
 • سهامی عام و خاص : سهام

شباهت و تفاوت انواع شرکت ها

مسئولیت مالی اعضا

 • تضامنی : نامحدود
 • نسبی : نامحدود و به نسبت سرمایه
 • مختلط غیر سهامی : شریک ضامن نامحدود
 • مختلط سهامی : شریک ضامن نامحدود و شرکای سهامی تا میزان سرمایه
 • تعاونی : محدود به میزان سهم مگر شرط خلاف در قرارداد
 • سهامی عام و خاص : تا میزان سرمایه ( محدود به مبلغ اسمی سهم )
تعداد مدیران
 • تضامنی : حداقل 1 ( از بین شرکاء یا خارج )
 • نسبی : حداقل 1 ( از بین شرکاء یا خارج )
 • با مسئولیت محدود : حداقل 1 ( در بین شرکاء یا خارج )
 • مختلط سهامی و غیر سهامی : حداقل 1 ( از بین شرکای ضامن )
 • تعاونی : حداقل 3
 • سهامی عام : حداقل 5 ( از بین سهامداران )
 • سهامی خاص : حداقل 3 ( از بین سهامداران )

نکته 1 : حداکثر تعداد مدیران در قانون معین نشده است به جز شرکت تعاونی که حداکثر تعداد 7 نفر می باشد و در ازای اضافه شدن هر 400 نفر یک عضو باید به هیات مدیره اضافه شود اما در هر صورت باید بیشتر از 15 نفر باشد .

نکته 2 : مدیر عامل در سهامی عام و خاص حداقل یک نفر است و می تواند بیشتر از یک نفر نیز باشد و می تواند هم سهام دار باشد هم غیر سهام دار .

شباهت و تفاوت انواع شرکت ها در هیئت مدیره
اختیارات مدیران

تضامنی ، نسبی ، مختلط غیر سهامی و مختلط سهامی :
اصل بر عدم اختیار مدیران است و اگر از حدود اختیارات تجاوز کنند معامله غیر نافذ می باشد .

با مسئولیت محدود :
اصل بر اختیار مدیران ( محدود کردن اختیار بر اساس اساسنامه ، در مقابل اشخاص ثالث معتبر و بر اساس غیر اساسنامه ، در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار است ) .

سهامی عام و خاص :
اصل بر اختیار مدیران است . لازم به ذکر است محدود کردن اختیار ، در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار است .

مدیر تصفیه شرکت سهامی :
اختیار عام ( محدود کردن اختیار ، مطلقاً باطل و بلا اثر است ) .

مرجع نظارت
 • تضامنی : پیش بینی نشده
 • نسبی : پیش بینی نشده
 • مختلط غیر سهامی : پیش بینی نشده
 • با مسئولیت محدود : تعداد شرکاء بالای 12 وجود هیئت نظار الزامی است ، مختلط سهامی : الزام وجود هیئت نظار
 • تعاونی : الزام وجود بازرس
 • سهامی عام و خاص : الزام وجود بازرس
مدیر تصفیه
 • تضامنی ، نسبی ، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی : مدیر یا مدیران شرکت مگر انتخاب شرکای ضامن
 • تعاونی و با مسئولیت محدود : مدیران شرکت مگر اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی
 • سهامی عام و خاص : مدیران شرکت مگر پیش بینی اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده یا دادگاه

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای شباهت و تفاوت انواع شرکت ها

شما میتوانید جهت آگاهی بیشتر در مورد شباهت و تفاوت انواع شرکت ها و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .