خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داریم مراحل ثبت شرکت سهامی عام ، تعریفی از ارکان آن ، خصوصیات ، مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی و هر آنچه که باید در مورد آن بدانید توضیح دهیم .
شرکت سهامی به عنوان کامل ترین نوع شرکت سرمایه ای شرکتی تجاری است که در آن حقوق شرکاء که سهامدار نامیده می شوند ، به وسیله اوراق قابل معامله ( سهام ) مشخص می شود و صاحبان سهام فقط تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت می باشند .

ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت سهامی چنین می گوید : ” شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است “.

صفر تا صد مراحل ثبت شرکت سهامی عام

برابر قانون تجارت شرکت های سهامی عبارتند از :
الف : شرکت های سهامی عام
ب : شرکت های سهامی خاص

تعریف شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد و هر شریک به همان میزان سهامی که خریداری نموده در شرکت سهیم و شریک می باشد و از لحاظ مسئولیت نیز باید گفت حدود مسئولیت هر شریک به همان مقدار و میزان مشارکت او می باشد و زائد بر آن مسئولیتی متوجه وی نیست.
لازم به توضیح است ، شرکت سهامی عام امروزه یکی از مهم ترین شرکت های تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که به اتکاء سرمایه ها ، فعالیت اقتصادی خود را رونق می دهد زیرا اشخاص به صورت ثابت در آن تصمیم گیرنده و اداره کننده نمی باشند.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام 

ارکان شرکت سهامی عام

ارکان شرکت سهامی عام عبارت است از :

1- رکن تصمیم گیرنده مجمع عمومی :

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود و مقررات مربوط به حضور عده ی لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد .
با در نظر گرفتن حقوق صاحبان سهام بالاترین مرجع تصمیم گیری شرکت های سهامی مجمع عمومی است که در حکم قوه مقننه می باشد که اصول و طرز کار و عملیات شرکت را تعیین نموده ، مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و عملیات آن را بررسی ، تایید یا تصحیح می کند .

2- رکن اداره کننده هیات مدیره :

شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده ، کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد و عده اعضا هیات مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد.
البته بنابر ماده 48 قانون تجارت که با تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت منسوخ شده شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده موظف و غیرموظف که از میان صاحبان سهام به سمت مدیری و برای مدت محدوده تعیین شده و قابل عزل می باشند اداره خواهند شد که این افراد را که دارای اختیارات و وظایف جمعی هستند را هیات مدیره گویند.

3- رکن نظارت کننده  بازرس :

بازرسان اشخاصی هستند که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می گردند که بازرسان می توانند هم از بین صاحبان سهام انتخاب گردند و هم از خارج از شرکت ، برخلاف اعضاء هیات مدیره که لازم بود حتما از میان سهامداران انتخاب گردند .

اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند :

1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است .

2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی ، کلا یا بعضا محروم شده باشند ، البته فقط در مدت محرومیت .

3- اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت ( ماده 147 ل . ا . ق . ت )

4- اقرباء سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )

5- هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفا حقوق دریافت می کند . ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )

به موجب قانون وظایف بازرسان شرکت به شرح ذیل است :

1-  بررسی کلیه هزینه ها و در آمد های شرکت و ارائه آن ها به سهامداران
2- نظارت بر امور هیات مدیره
3- ماموریت بررسی حساب ها
4- ماموریت اطلاع رسانی

مراحل ثبت شرکت سهامی عام 

خصوصیات شرکت های سهامی عام

1- شرکت شامل سهام مساوی است ، به این معنا که سرمایه شرکت هرچه باشد باید به قسمت های مساوی تقسیم گردد که هر قسمت آن را یک سهم می نامند.

2- مسئولیت هر شریک به میزان سهام او می باشد.

3- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می گردد.

4- سرمایه شرکت سهامی :

رکن اصلی شرکت ، سرمایه آن است زیرا هیچ شرکتی بدون سرمایه نمی تواند تشکیل شود .
چرا که مهم ترین وسیله جلب منفعت سرمایه شرکت است ، پس بنابراین اهمیت و اعتبار هر شرکت بستگی به وجود و میزان سرمایه آن دارد و در افزایش آن محدودیتی در کار نیست ، زیرا تا هر اندازه که صاحبان سهام بخواهند سرمایه گذاری کنند منع قانونی ندارد ولی حداقل سرمایه شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد .

نکته :

سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود .
– سهم سرمایه موسسین نباید از 20% سرمایه شرکت کمتر باشد .
– سی و پنج درصد از مبلغ مذکور باید به صورت نقدی توسط موسسین تامین و در حسابی تحت عنوان ” شرکت سهامی عام در شرف تاسیس ” نزد یکی از بانک ها سپرده شود.

5- حداقل تعداد شرکاء :

حداقل تعداد شرکاء نباید کمتر از سه نفر باشد لیکن در حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد و بستگی به اساسنامه و توافق صاحبان سهام دارد.

6- عبارت شرکت سهامی عام :

در شرکت سهامی عام عبارت ” شرکت سهامی عام ” باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن در کلیه اوراق و آگهی ها به طور صریح و روشن قید گردد.
شایان ذکر است از ویژگی های منحصر شرکت سهامی عام ، که آن را از کلیه شرکت های تجاری و از جمله شرکت سهامی خاص متمایز می سازد ، امکان عضویت این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار است.

در حالی که ، علی رغم تجویز انتشار اوراق مشارکت برای شرکت های سهامی خاص به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 این شرکت ها مجاز به ارائه اوراق مشارکت یا برگه های سهام خود در این بازار نیستند .

سهام شرکت سهامی و انواع آن

سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد و ورقه سهم ، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
سهم ممکن است با نام و یا بی نام باشد و در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند ، این گونه سهام ، سهام ممتاز نامیده می شود و با توجه به مقررات قانونی، سهام به با نام ، بی نام ، انتفاعی ، موسس، ممتاز و جایزه قابل تقسیم اند.

به موجب ماده 26 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، در ورقه سهم نکات ذیل باید قید شود :

 •  نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها
 • مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
 •  تعیین نوع سهم
 •  مبلغ اسمی و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با اعداد
 • تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است
مراحل ثبت شرکت سهامی عام 
مدارک ثبت شرکت سهامی عام

مرحله اول: ( مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )

 • دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
 • دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
 • دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
 • تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
 • اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 • اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوط

مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی )

 • دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه ، تعیین اعضاء هیئت مدیره ، انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
 • دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
 • اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت ( در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین به صورت غیر نقدی باشد )
 • اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ( مجوز ثانویه )
اساسنامه شرکت سهامی عام

اساسنامه که مواد آن لازم الرعایه از طرف شرکت می باشد ، دربرگیرنده وظایف و اختیارات اعضاء شرکت ، هیئت مدیره ، بازرسان و مجامع عمومی که نشانگر سیاست های کلی ، مقررات و رویه های اجرایی شرکت است می باشد .
اساسنامه تابع نظر اکثریت سهامداران است که در آن محدودیت های قانونی الزام آوری اعمال گردیده است .

در اساسنامه موارد ذیل قید می شود :

نام شرکت ، موضوع فعالیت شرکت ، مدت شرکت ، مرکز اصلی شرکت ، مبلغ سرمایه شرکت با تعیین میزان وجوه نقد و غیر نقد ، تعداد سهام و مشخص نمودن تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ، نحوه انتقال سهام با نام ، طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس ، چگونگی انجام افزایش یا کاهش سرمایه شرکت ، زمان تشکیل و نحوه دعوت مجامع عمومی ، مقررات راجع به تشکیل مجامع عمومی ، ترتیب اداره آن ها، نحوه اخذ رای و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمات .

همچنین چگونگی نحوه انتخاب و عزل مدیران، مدت تصدی آن ها و وظایف آن ها ، نحوه تعیین بازرس یا بازرسین و مدت فعالیت آن ها ، مشخص نمودن آغاز و پایان سال مالی و نحوه و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و چگونگی تقسیم آن ، شرایط صدور اوراق قرضه  در صورتی که ایجاد سهام ممتازه مورد نظر باشد ، تعیین تعداد آن و امتیازات مربوط به آن ، نحوه انحلال و چگونگی انجام تصفیه و امور آن .

ثبت شرکت سهامی عام

پس از تشکیل شرکت سهامی عام و ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها ، اداره نامبرده باید اقدامات ذیل را انجام دهد :

1- مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن
2- تطبیق مندرجات مدارک تسلیم شده با قانون
3- صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی
ماده 11 لایحه اصلاح قانون تجارت در اقدامات لازم پس از صدور مجوز صریحا اشاره نموده است که اعلامیه ی پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقمندان قرار داده شود .

لذا با توجه به ماده 11 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 موسسین پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم تاسیس شرکت سهامی عام و تطبیق آن ها با قانون و صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اقدامات ذیل را انجام می دهند :

آگهی اعلامیه پذیره نویسی در جراید توسط موسسین و قرارداد اعلامیه پذیره نویسی در معرض دید علاقمندان در بانکی که تعهد سهام در آن صورت می گیرد.
از آن جا که موسسان در موقع تسلیم پیشنهادات خود با قبول کنندگان آشنایی ندارند ، می بایست برای جلب علاقمندان به پذیره نویسی با رعایت قانون مراتب پذیره نویسی را از طریق جراید به عموم مردم اعلام دارند که در این صورت علاقه مندان به پذیره نویسی با ملاحظه شرایط و قرارداد پذیره نویسی که در معرض دید آنان در بانکی که تعهد سهام در آن شده است تصمیم خود را می گیرند .

سامانه ثبت شرکت نیک
راهنما مراحل ثبت شرکت سهامی عام

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر از مراحل ثبت شرکت سهامی عام و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .