خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

خداوند متعال هیچ چیز رابی فایده نیافریده و در هر مخلوقی حکمتی نهفته است از جمله نعمات، گیاهان دارویی است که از قدیم الایام بشربا آنها آشنا بود وجهت معالجات بیماران خود مورد استفاده قرارداده است؛ پیشرفت های علمی و فن آوری طی دو دهه اخیر اهمیت ونقش گیاهان دارویی رادر تامین نیازهای بشر به ویژه در حیطه درمان دوچندان ساخته است.
امروزه با بهره گیری از روشها وفنون تخصصی مهمترین مواد و ترکیبات موثر گیاهان شناسایی ودر ساخت انواع داروها بکار گرفته می شود؛ اثرات جانبی داروهای شیمیایی وروند تدریجی گرایش به سوی فرآورده های طبیعی بسیارشده اند تابه گیاهان دارویی توجه بیشتری شود.
• منظور از گیاهان دارویی چیست؟
گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام های آنها حاوی ماده موثره است. این ماده که کمتر از 1% وزن خشک گیاه را تشکیل می دهد،دارای خواص موثربر موجودات زنده است. هم چنین کاشت داشت وبرداشت این گیاهان به منظور استفاده از ماده موثره آنها انجام می گیرد.
• ویژگی های خاص گیاهان دارویی ومعطر رامی توان به صورت زیرنام برد:
_تنوع زیادی در گیاهان وگونه های دارویی وجود دارد.
_مواد موثره ی آنها دارای اهمیت فوق العاده ای است.
_شرایط  اگرواکولوژیکی تاثیر شگرفی برمواد موثره ی آنها دارد.
_تجارت آنها نسبتا کم،قیمت شان ناپایدار و در تجارت آنها رقابت جهانی وجود دارد.
• جایگاه گیاهان دارویی درایران:
ایران دارای قابلیت گسترده ای درزمینه گیاهان دارویی است؛ تنوع اکلوژیکی زیاد در ایران باعث شده بیش از 7500 گونه گیاهی که گفته می شود 10 – 20 درصد آن دارویی است که دراین بین حدود 6000 عطاری به خرید و فروش آنها پرداخته و 72 شرکت دراین زمینه فعالیت داشته باشند.
گرایش روز افزون به استفاده از گیاهان دارویی در جهان توجهی ویژه به این گیاهان را برانگیخت و حتی امروزه بنا به اظهار سازمان بهداشت جهانی 25درصد از داروهای متداول دارای منشا گیاهی می باشد.
• متقاضی یا متقاضیان تاسیس واحد های تولید گیاهی ،بسته بندی گیاهان دارویی وتولید عصاره ها واسانس گیاهی می باید دارای شرایط زیر باشند:
1.دارابودن موافقت اصولی ویا پروانه تاسیس از وزارت صتایع
2.نداشتن سوء پیشینه کیفری
3.معرفی مسئول فنی واجد شرایط در هنگام بهره برداری (جهت تولید داروهای گیاهی وبسته بندی گیاهان دارویی دکتر داروساز وجهت واحدهای تولید عصاره ها واسانس گیاهی دکتر داروساز وشیمیست.)
ثبت شرکت گیاهان دارویی:
ثبت شرکت گیاهان دارویی به دوصورت امکان پذیر است یا به عبارت بهتر می توان در دوقالب این نوع شرکت ها رابه ثبت رساند،اولی ثبت شرکت سهامی خاص ودیگری ثبت شرکت با مسئولیت محدود.
در اینجا علاوه بر توضیح مختصری راجع به شرکت های بامسئولیت محدود و سهامی خاص، شرایط ومدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت دارویی بررسی می شود.
• شرکت با مسئولیت محدود:شرکتی است که بین دویا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده وهریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض وتعهدات شرکت است، در نام شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود)قید شود.
• شرکت سهامی خاص:شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شدخ ومسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسنی آنهاست. تعداد سهامدار در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد وعنوان شرکت سهامی خاص بایدقبل از نام شرکت یا بعد ازآن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن وخوانا قید شود.
• شرایط مورد نیاز برای ثبت شرکت دارویی با مسئولیت محدود:
_سرمایه اولیه حداقل یک میلیون ریال
_وجود حداقل دونفر عضو
_تعهد با پرداخت کل سرمایه
• مدارک لازم جهت  ثبت شرکت دارویی با مسئولیت محدود:
_اقرارنامه امضاء شده
_اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس+10
_تصویر مدارک شناسایی (کارت ملی وشناسنامه) کلیه اعضاء
_اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
_تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در2 برگ وتکمیل آن وامضاء ذیل تقاضانامه توسط سهامداران
_اساسنامه 2جلد وامضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
_شرکتنامه 2 برگ وتکمیل آن وامضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
• شرایط ثبت شرکت گیاهان دارویی سهامی خاص:
_حداقل میزان سرمایه لازم صد هزارتومان
_حداقل 3 نفر عضو+2نفربازرس (بازرسین نباید ازاعضاء باشند.)
_پرداخت نقدی حداقل 35%سرمایه
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت گیاهان دارویی سهامی خاص:
_اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
_تصویر شناسنامه وکارت ملی  کلیه اعضاء
_مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع (بنا به اعلان اداره ثبت شرکت ها)
_امضاء اقرارنامه
_در صورتی که امور ثبت شرکت (سهامی خاص) به وسیله وکیل انجام شود، تنظیم وکالت نامه به نام وکیل صورت پذیرد.
ثبت شرکت نیک
انتخابی نیک و ماندگار ..