خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

برای ورود به دنیای تجارت، اساسی ترین اقدامی که می بایست انجام دهید ثبت شرکت است. ثبت در لغت نامه دهخدا به معنای اثبات کردن، نوشتن، صورت برداشتن و شرکت به معنای شریک شدن و شراکت آمده است.
همچنین  در اصطلاح تجاری، ثبت شرکت به  قراردادی گفته می شود که بین افراد حقیقی و حقوقی بسته می شود تا در چارچوب معینی از قوانین عمل کنند. لذا، هر شرکت تجاری زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد.
اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده، قانون 25 دلو 1303 است. بعداً قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری (سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی) به اختصار بیان شده است.
قانون ثبت شرکت ها در 11 / 3 / 1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30 / 12 / 1362 اصلاح گردید. در مورد ثبت انواع شرکت، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد: قانون حق الثبت شرکت های بیمه ( مصوب 6 / 9 / 1310 )، آیین نامه قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بیمه ( مصوب آذر 1310 و اصلاح شده در بهمن 1311 )، آیین نامه قانون ثبت شرکت های بیمه ( مصوب اردیبهشت 1311 )، آیین نامه شماره 51583 ( مصوب اسفند 1327، راجع به ایجاد اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات ) و طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها ( مصوب شهریور 1340، راجع به تغییر نام اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی )
در رابطه با الزام ثبت شرکت، ماده 195 قانون تجارت مقرر می دارد: ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت ها است .
ثبت شرکت، مزایا و آثار بسیاری را به همراه دارد. از جمله ی این مزایا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
–  جلب اعتماد بیشتر مشتریان و شرکت ها جهت تعامل
–  مسئولیت مشترک شرکای شرکت ثبت شده
–  حمایت قانون از حقوق طرفین شرکت
–  بهره مندی از معافیت های دارایی با توجه به نوع فعالیت
–  امکان شرکت در مناقصات و مزایدات
–  امکان ورود به عرصه های بین المللی
–  دریافت جوازها
–  اخذ و اعطاء نمایندگی رسمی
–  اخذ اعتبارات از سازمان ها ( وام )
مضاف بر این موارد، نفع اشخاص ثالث نیز در این است که شرکت به ثبت برسد، چه در این صورت، این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها، از میزان مسئولیت شرکت، نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند.
مرجع ثبت شرکت ها در تهران “اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی” و در خارج از تهران “اداره ثبت اسناد و املاک” مرکز اصلی فعالیت شرکت است که دفتری مخصوص برای ثبت شرکت ها اختصاص داده است. در صورتیکه در محل مربوطه، ثبت اسناد نباشد، دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه مرجع ثبت خواهد بود.
البته اشکال مختلف شرکت بنا به وضعبت سرمایه و خواست شرکاء موجب گردیده انواع شرکت های تجاری توسط قانونگذار پیش بینی گردد تا موسسین شرکت با در نظر گرفتن شرایط و خواست خود بتواند نزدیک ترین شرکت را متناسب با شرایط خود برگزیند و به ثبت برساند که این مهم مستلزم رعایت قوانین و مقرراتی است.
ما در مجموعه مطالبمان سعی نموده ایم به صورت ساده به انواع شرکت های تجاری و نحوه ی ثبت آن ها بپردازیم. امید است این مطالب بتواند راهگشای خوانندگان عزیز باشد. مضاف براین، شما عزیزان می توانید، در صورت مواجه شدن با هر گونه سوال و یا مشکل ثبتی، با متخصصان ما در ثبت شرکت نیک تماس حاصل فرمایید.