خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

جهت ورود به دنیای کسب و کار، اولین قدمی که می بایست بردارید ثبت شرکت است. با ثبت شرکت مواد غذایی می توانید فعالیت خود را به طور رسمی و قانونی آغاز کنید.فعالیت در زمینه مواد غذایی مستلزم اخذ مجوز بهداشتی از اداره مربوطه و هم چنین کسب پروانه لازم از سازمان غذا می باشد.
• مجوز بهداشتی:
مجوز بهداشتی به پروانه ای اطلاق میگردد که جهت (تاسیس،بهره برداری،مسئول فنی وساخت محصولات مشمول قانون مواد خوراکی،آشامیدنی، ارایشی وبهداشتی صادر میگردد).
• پروانه تاسیس:
به مجوزی اطلاق میگردد که پس از صدور پروانه بهره برداری صنایع وجهاد سازندگی وبراساس اصول ظوابط مربوطه که قبلا هماهنگ شده است توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی وبهداشتی صادر میشود.
• درگام بعد به شرح مدارک مورد نیاز برای صدور مجوزهای بهداشتی میپردازیم:
مدارک:
1.تقاضانامه رسمی به تاریخ روز دارای ادرس وشماره تلفن
2.فاکتور محموله
3.اصل نسخه دوم پرفرمای گشایش
4. اصل گواهی بهداشت معتبر با مهر سفارت جمهوری اسلامی ایرانوکپی
5.اصل انالیزواصل گواهی انالیزبه تاریخ جدید وتصاویر
6.برگه تعهد عدم مصرف کالا تا حصول نتیجه ازمایش با مهر رسمی وامضای مدیرعامل و مسئول فنی
• مدارک لازم لازم برای صدور پروانه تاسیس
1.نامه ازطرف دانشگاه مربوطه
2.درخواست موسسه
3.تصویر پشت وروی برابراصل شده پروانه بهره برداری از وزارت صنایع یا جهاد
4. پرسشنامه تاسیس
5.نقشه ساختمانی
6.کروکی آدرس
7.فیش بانکی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس
8.روزنامه رسمی مربوط به آگهی تاسیس وتغییرات شرکت
ثبت شرکت مواد غذایی:
اشخاصی که قصد دارند در قالب شخص حقوقی فعالیت خود را آغاز کنند یکی از انواع شرکت های تجاری را ( سهامی ، بامسئولیت محدود ، تضامنی، تعاونی، نسبی ، مختلط سهامی ، مختلط غیرسهامی ) جهت شروع فعالیت خود انتخاب می کنند.نظر به اینکه اغلب مردم به انواع خاص از شرکت های تجاری یعنی شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود تمایل نشان می دهند و نسبت به ثبت این نوع شرکت ها اقدام می کنند لذا در ادامه به شرایط و مدارک ثبت این شرکت های پرکاربرد می پردازیم.
ثبت شرکت مواد غذایی با مسئولیت محدود:
شرکت با مسئولیت محدود به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد. چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیت زیادی برای آن ها نداشته باشد باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.
مسئولیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، محدود به سرمایه آنان می باشد و در برابر قروض و تعهدات شرکت مسئولیتی زاید بر آنچه پرداخته اند ندارند.
شرایط لازم:
– وجود حداقل 2نفر عضو
– حداقل سرمایه 1000.000 ریال
– تعهد با پرداخت کل سرمایه
مدارک لازم:
– کپی شناسنامه وکارت ملی کلیه اعضا
– اصل گواهی عدم سوپیشینه
– امضا افرارنامه
– مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع.
• ثبت شرکت مواد غذایی سهامی خاص :
شرکت سهامی خاص عبارت است از شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین می گردد. این شرکت به دلیل داشتن اعضای بیشتر که شامل دو نفر بازرس که ناظر بر امور مالی شرکت هستند ، از اعتبار بیشتری برخوردار است.
شرایط لازم اولیه جهت ثبت شرکت سهامی خاص :
حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. (18 سال تمام)
اعضا هیئت مدیره باید حداقل از 2 نفر تشکیل گردد و اعضا و هیئت مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیئت مدیره نباید دارای سوءپیشینه کیفری باشند.
حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار (100.000) تومان باشد. طرفین باید 35 % مبلغ تعهد شده را در حساب بانکی افتتاح شده واریز نمایند.
مدارک لازم:
– کپی مدارک شناسایی کلیه اعضا
– امضای اقرارنامه
– اصل گواهی عدم سوپیشینه
– اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
– تنظیم وکالت نامه به نام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام میشود
رضایت نتایجی از تجربه خوب مشتریان است
با متخصصان نیک ، این حس خوب را تجربه کنید…