خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

برای ورود در بحث، لازم است ابتدا توضیح مختصری راجع به مهندسی و شرکت های مهندسی ارائه گردد . سپس ثبت این شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.

  • مهندسی و شاخه های اصلی آن

مهندسی روش وحرفه ی کاربردعلوم فنی می باشد که با استفاده از قوانین طبیعت ومنابع فیزیکی  به ساخت و طراحی مواد،ساختارها، ماشین ها، ابزارها وسیستم ها وپردازش ها می  انجامد. شخصی که در رشته مهندسی تحصیل کرده است را مهندس می نامند.
هیئت مهندسان آمریکا در جهت توسعه حرفه ای مهندسی را اینگونه تعریف کرده است:
کاربرد خلاقانه اصول علمی جهت طراحی یا توسعه ساختارها، ماشین ها، اسباب ویا روش های تولید _ ویا کلیه اموری که ترکیب این امور باشندویا بنا کردن و عمل کردن به همین طریق با اشراف کامل از طرح آنها ویا پیش بینی رفتارتحت شرایط عملی معین، به شکلی که همه آنها هدف کاربری مشخص داسته باشند وشرایط اقتصادی پروژه را در نظر بگیرند.
شاخه های اصلی مهندسی:
مهندسی یک اصل گسترده است که اغلب رشته های فرعی  مختلفی شکسته میشود، مهندس از طریق حرفه ی مهندسی در چندین بخش کار میکند:
مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی  مکانیک، مهندسی کشاورزی
شرکت های مهندسی به شرکت هایی گفته می شود که در موضوع فعالیت شرکت (بند ۲ اساسنامه) ، موارد مربوط به فعالیت های مهندسی گنجانده شود. لذا ، تفاوت این شرکت با سایر شرکت ها در موضوع فعالیت شرکت می باشد.

  • نام شرکت مهندسی

در نام شرکت می توان از واژه های مهندسی و یا فنی مهندسی استفاده نمود. در این رابطه نکته ی حائز اهمیت این است که چنانچه  بخواهید از واژه مهندسی استفاده کنید باید یکی از اعضای شرکت مدرکی مطابق با موضوع شرکت دارا باشد.
لازم به ذکر است ، استفاده از کلماتی نظیر مهندسی، مهندسی مشاور، ساختمانی و… شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می شود و در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه ،جزئی از نام محسوب نمی شود.

شرکت مهندسی را می توان به دوصورت شرکت سهامی خاص وشرکت با مسئولیت محدود به ثبت رساند.
•شرکت سهامی خاص: نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد وستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است. هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه ان در موقع تاسیس توسط  موسسان تامین وبخشی از سرمایه در بانک سپرده گذاری شده باشد.
•مطابق ماده 94 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام وقطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت است
تفاوت شرکت های سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود:
در ایران تفاوت شرکت های سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود این است که شرکت  با حداقل سه نفر سهامدار قابل تشکیل است وسهام نیز بدون نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی قابل نقل وانتقال هستند ودر شرکت مسئولیت محدود سرمایه به صورت اعلامی میباشد وهرچقدر که اعلام شود احتیاجی به واریز به حساب شرکت ندارد،ولی در شرکت سهامی خاص الزاما ۳۵٪مبلغ اعلامی  می بایست به صورت نقد به حساب شرکت واریز میگرددو۶۵٪در تعهد مابقی  ظرف 5 سال تادیه گردد.
• شرایط ومدارک لازم برای ثبت شرکت مهندسی درقالب سهامی خاص:
شرایط لازم:
دارای حداقل 3 عضو و 2 بازرس باشد (بازرسین نباید از اعضا باشند)
دارای حداقل 100.000 تومان سرمایه اولیه حداقل 35 درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.
مدارک لازم برای ثبت شرکت مهندسی در قالب سهامی خاص را فراهم نمایید:
کپی مدارک شناسایی (کارت ملی وشناسنامه )
امضای اقرارنامه
اصل  گواهی عدم سوپیشینه
مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

• شرایط ومدارک لازم برای ثبت شرکت مهندسی در قالب مسئولیت محدود:
شرایط لازم:
1.وجود حدافل 2 عضو
2.حداقل 1000.000ریال سرمایه اولیه
مدارک لازم برای ثبت شرکت مهندسی در قالب مسیولیت محدود رافراهم کنید:
کپی مدارک شناسایی (کارت ملی وشناسنامه )
امضای اقرارنامه
اصل گواهی عدم سوء پیشینه
مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
در گام بعد پس  از ثبت شرکت دریکی از قالب های ذکر شده، می بایست نسبت به اخذ جواز تاسیس واحد فنی مهندسی اقدام گردد.
•مدارک مورد نیاز جهت صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
•شخصیت حقیقی:
1. تکمیل فرم تقاضای صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
2. تکمیل پرسشنامه صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
3. سوابق فعالیت در پروژه های صنعتی ومعدنی وبلند مدت (طراحی، مشاوره واجرا)
4. گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با زمینه تخصصی
5. گواهی عضویت در انجمن های علمی وفنی مهندسی
6. عضویت در انجمن های مشاوران فنی و مهندسی استان
7. فتوکپی شناسنامه
8. فتوکپی کارت ملی
9. فتوکپی مدرک تحصیلی
شخصیت حقوقی:
1.تکمیل فرم تقاضای صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
2. تکمیل پرسشنامه صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
3. اساسنامه شرکت
4.آگهی تاسیس
5. روزنامه رسمی اخرین تغییرات شرکت
6. اظهارنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
7. گواهینامه دوره های آموزشی مرتبط(اعضای هیئت مدیره)
8. گواهی عضویت در انجمن های علمی وفنی مهندسی
9. سوابق فعالیت در پروژه های صنعتی ومعدنی وبلند مدت (طراحی، مشاوره واجرا)
10. عضویت در انجمن های مشاوران فنی و مهندسی استان
11.فیش واریزی  به حساب خزانه کل در بانک ملی به شماره32\310به مبلغ 10000تومان
12.فتوکپی شناسنامه(اعضای هیئت مدیره)
13. فتوکپی کارت ملی(اعضای هیئت مدیره)
14. فتوکپی اخرین مدرک تحصیلی(اعضای هیئت مدیره)
نکته: شخصیت حقیقی یا طبیعی هر انسان زنده ای است که صلاحیت دارا شدن و یا اجرای حق وتکلیف را پیدا میکند. پس هر انسان یک شخص است و شخص موضوع حق و تکلیف قرار میگیرد.
شخصیت حقوقی: عبارت است ازدسته ای از افراد، انسان یا موسسه ای از موسسات تجاری یا خیریه و… که قانون به انها شخصیت می دهد، یعنی برای انها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسانی تاحد امکان قائل می شود.
در صورت مواجه شدن با هرگونه مشکلی در ثبت شرکت با ما تماس حاصل فرمایید.

جهت ثبت انواع شرکت های تجاری از نخستین گام همراه و مشاور شما خواهیم بود.