خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

سرمایه گذاری:
سرمایه گذاری به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است.به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول با سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی های دیگر،به منظور منفعت برگشتهای سودمند و مفید در قالب بهره ،سود سهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه)است.آن وابسته به پس انداز یا کاهش مصرف است.
هم چنین در علم اقتصاد ،سرمایه گذاری یعنی خرید کالایی که در حال حاضر مصرف نمی شود اما در آینده فرد به آن نیاز پیدا خواهد کرد آن کالا برای او سود آور خواهد بود.درعلم مالی ،سرمایه گذاری به این معنی است که فرد یک دارایی مالی نظیرسهام رامی خردوپیش بینی می کندکه آن دارایی مالی در آینده سود آور خواهد بود وقیمتش افزایش خواهد یافت، لذا با فروش به قیمت بالاتر سود خوبی به دست خواهد آورد.
• شرکت های سرمایه گذاری:
یکی از نهاد های تخصصی بازار سرمایه ،شرکت های سرمایه گذاری هستند که از توانایی ویژه ای برای سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار برخوردار می باشند.
بر مبنای بند 21ماده قانون بازار اوراق بهادار شرکت سرمایه گذاری از مصادیق نهاد های مالی می باشد که حرفه اصلی و در واقع موضوع اصلی فعالیت آن در اساسنامه آن ،سرمایه گذاری در سهام ،سهم الشرکه،واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها،موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع(فایده،نفع) بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت ،موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر در چارچوب قوانین و مقررات است و از نظر حقوقی به دو شکل سهامی خاص و عام تشکیل می شود.
• انواع سرمایه گذاران:
سرمایه گذارانی که در بازارهای معامله اوراق بهادار وجود دارند متنوع و به شرح ذیر هستند:
1)اشخاص حقیقی: گروهی هستند که بیشتربه امید انتفاع از سرمایه گذاری اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار می کنند .در برخی موارد ،وقتی سرمایه این افراد زیاد باشد ممکن است هدف دیگری همچون بدست گرفتن کنترل شرکت از طریق خرید درصد بالایی از سهام آن شرکت نیز دنبال شود.
2)اشخاص حقوقی :این اشخاص که معمولا به دلیل حجم منابع مالی و وسعت عمل ،تاثیر به سزایی در بازار سرمایه دارند ،متنوع و برخی از مهمترین آنها به شرح زیر می باشند:
1-2) بانکها
2-2) شرکت های بیمه
3-2) صندوق های بازنشستگی
4-2) شرکت های سرمایه گذاری
5-2) شرکت های دارنده یا مادر
6-2) شرکت های کار گزاری
7-2) سایر اشخاص حقوقی
• خدمات شرکت های سرمایه گذاری:
شرکت های سرمایه گذاری خدمات متنوعی انجام می دهند که موارد زیر از مهم ترین آنهاست:
– ارزیابی مستمر اوراق بهادار برای انتخاب اوراق بهادار دارای بازده بالقوه بالا.
– سرمایه گذاری وجوه جزء جمع آوری شده در اوراق بهادار متنوع و ایجاد مجموعه سرمایه گذاری
– اداره حسابهای مختلف سرمایه گذاری مجدد سود های سهام آنان.
– بررسی و کنترل سرمایه گذاری ها برای حفظ شرایط ارائه شده هر یک (بطور مثال حداقل بازده لازم،حداکثر ریسک قابل قبول و …)
• مدارک لازم برای ثبت شرکت سرمایه گذاری :
1.کپی آگهی تاسیس یا تغییرات شرکت در روزنامه
2.اعلام نمودن سرمایه
3.ارائه لیست کلیه شرکا و میزان سهامشان
4.ارائه مدارک نشان دهنده احراز شرایط تعیین شده در مجوز
5.اساسنامه شرکت
6.کپی مشخصات هیئت مدیره
7.نام،تاریخ،محل و شماره ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها
”  ثبت شرکت سرمایه گذاری، وابسته به اخذ مجوز می باشد.”
• مراحل دریافت مجوز شرکت سرمایه گذاری :
متقاضی تاسیس شرکت سرمایه گذاری برای اخذ مجوز تاسیس و فعالیت شرکت سرمایه گذاری باید به شرح زیر عمل کند:
مرحله اول:شرایط دریافت موافقت اصولی با تاسیس :
متقاضی ابتدا درخواست خود را مطابق فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری ،به همراه فرم پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عالی یا عضویت در هیات مدیره نهاد مالی ،تکمیل شده توسط اعضای هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی (موجود در آدرس الکترونیکی WWW.SEO.IR/ لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی /لینک نهادهای مالی تحت نظارت/لینک شرکت سرمایه گذاری) برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می کند.
سازمان پس از بررسی مدارک ،در صورت تکمیل بودن و احراز شرایط لازم ،موافقت اصولی خود را با تاسیس شرکت ابلاغ می نماید.
مرحله دوم: شرایط اعطای مجوز تاسیس:
در صورت موافقت اصولی سازمان با تاسیس شرکت ،شرکت ملزم است مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید،پس از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه ای مبتی بر اجازه تاسیس شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را صادر خواهد کرد.
مرحله سوم : شرایط اعظای مجوز فعالیت پس از دریافت مجوز تاسیس:
پس از اتمام مرحله دوم و اعلام موافقت با تاسیس شرکت ،متقاضی باید طی مهلت مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانده ،مستندات مربوطه را به سازمان ارائه دهد.
پس از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ،شرکت مدارک لازم را جهت ثبت نزد سازمان ارائه می نماید ودر صورت احراز شرایط مجوز فعالیت ،مجوز فعالیت برای شرکت صادر می گردد.
• نکات:
1.شرکت های سرمایه گذاری اصولا باید فقط در سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری کنند.
2.حداقل سرمایه شرکت های سرمایه گذاری مطابق مصوبه مورخ 15/2/86 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکت های سرمایه گذاری خاص: پنج میلیارد ریال و شرکت های سهامی عام:پنجاه میلیارد ریال است.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
“آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است”