خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

بندرعباس از روزگاران کهن دارای نام هایی چون گمبرون،گامرون، و جرون بوده است. بندرعباس در محل یا نزدیک آبادی ماهی گیری به نام شهرو قرار داشته است.در اوایل سده 8ه.ق که نام جزیره کنونی هرمز از جرون به هرمز تغییر یافت، نام جرون به شهرو داده شد؛ با پیشرفت هرمز، که به گونه ای مرکز تخلیه کالای بازرگانی و بارگیری کشتی ها، بین جزیره هرمز و کرانه های ایران شده بود، جرون نیز اندک اندک گسترش یافت. بعدها جرون به دلیل وجود خرچنگ زیاد در کرانه اش “گمرو” نامیده شد. شاه عباس بزرگ صفوی، برای این که گمبرون بزرگترین بندر ایران شود، به شرکت هند خاوری امکان هایی در گمبرو که انگلیسی ها آن را “گامبرون” می خواندند داد، شاه عباس سپس این شهر را به نام خود، بندرعباس خواند؛ بندر عباس از لحاظ جایگاه تاریخی دیرینگی زیادی دارد، تاریخ نگاران و باستان شناسان بر این باورند، که این شهر در دوران هخامنشی یکی از بندرهای مهم دریای پارس بوده است. در دوران اشکانی خلیج فارس، از جمله بندرعباس از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و در روزگار ساسانی از مراکز مهم دادو ستد و بازرگانی به شمار می رفته است.
امروزه بندرعباس به دلیل قرار گرفتن در دهانه و کناره خلیج فارس و راه های بازرگانی و همچنین نزدیکی با تنگه مهم و استراتژیک هرمز از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی دارای اهمیت فراوان است؛ و در دوران اخیر بندرعباس به یکی از شهرهای بزرگ، مهم و استراتژیک ایران تبدیل گشته و پیشرفت های زیادی کرده است.
در حال حاضر بندرعباس بزرگترین بندر ایران می باشد که مرکز مهم فعالیت های اقتصادی و تجاری محسوب می شود؛ از همین رو شرکت های تجاری در این شهر در حال گسترش می باشند.
با توجه به آنچه آمد، جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه ثبت شرکت در بندرعباس، در ادامه به مطالعه و تشریح این مهم می پردازیم.
• ثبت شرکت به نوبه خود دارای مزایایی می باشد که عبارتند از:

  • تحت حمایت قانون بودن
  • فعالیت قانونی و رسمی
  • ثبت سابقه شرکت
  • شرکت در مناقصه و مزایده
  • جلب اطمینان شخص ثالث و مسئولیت مشترک تمام شرکا
  • اخذ نمایندگی رسمی
  • اطلاع رسانی و جلب اعتماد
  • اخذ مجوز ، اعتبار و امتیاز

اولین قدم برای تشکیل و ثبت یک شرکت، تصمیم گیری برای تعیین نوع شرکت است.از میان شرکت های هفتگانه تجاری (شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت تعاونی، شرکت نسبی) ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، با استقبال بیشتری مواجه شده است .
• شرکت سهامی خاص :
این شرکت حتی اگر فعالیت تجاری نداشته باشد، یکی از انواع شرکت تجاری محسوب می شود که تمامی سرمایه آن توسط سرمایه گذاران تامین می شود و سرمایه به صورت سهم می باشد و مسئولیت شرکا در مقابل دیون شرکت به اندازه سهم آنها می باشد. عبارت “سهامی خاص” باید قبل یا بعد از نام شرکت قید شود.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در بندرعباس سهامی خاص :
– تکمیل و ارائه دو برگ اظهارنامه
– گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
– ارائه دو جلد اساسنامه
– دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
– تصویربرابر اصل شده  شناسنامه و کارت ملی
– ارائه مجوز در صورت نیاز
– ارائه گواهی مبنی بر پرداخت حداقل 35 درصد سرمایه شرکت
• شرایط لازم جهت ثبت شرکت در بندرعباس سهامی خاص :
– حداقل سه نفر عضو اصلی
– حداقل سرمایه شرکت 100.000تومان
– پرداخت حداقل 35% از سرمایه به صورت نقدی
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در اسم شرکت باید عبارت” با مسئولیت محدود “قید شود.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در بندرعباس با مسئولیت محدود:
– تکمیل و ارائه دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت
– ارائه دو برگ شرکتنامه
– ارائه دو نسخه از اساسنامه
– ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و مدیران
– تکمیل و ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
– ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز برای فعالیت
• شرایط ثبت شرکت در بندرعباس با مسئولیت محدود به قرار ذیل است:
– حداقل تعداد شرکا 2 نفر می باشد
– حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد
– اعضاء هیات مدیره نباید کارمند بوده ونباید دارای سابقه کیفری (سوء پیشینه) باشند.
• مراحل ثبت یک شرکت در بندرعباس
•  گام های ثبت شرکت
اولین اقدام : این است که یک شریک خوب پبدا کنید.
مسئولیت و وظیفه هر سرمایه گذار در شرکت محدود و به میزان سرمایه اوست.حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود 2 نفر و در شرکت های سهامی خاص3 نفر است.هم چنین حق رای هر کسی به اندازه میزان سرمایه او در شرکت است،پس به فکر یک شریک خوب باشید.
گام دوم : ثبت نام در سامانه ثبت شرکت
به سراغ سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها به آدرس (http://irsherkat.ssaa.ir) بروید و در قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت، فرمی را مشاهده خواهید کرد که باید آن را تکمیل کنید.کلیه اطلاعات و مشخصات مربوط به خودتان و هر متقاضی دیگر در این فرم باید نوشته شود.
سپس کارشناس مربوطه اطلاعات وارد شده در سامانه را بررسی می کند و در صورت عدم ایراد در اطلاعات وارد شده از شما می خواهد تا مدارک را از طریق پست برایشان ارسال نمایید.
پس از ارسال مدارک ، در حالت صدور آگهی ، اداره ثبت شرکت ها با درخواست ثبت شرکت مورد نظر موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی اقدام می نماید که در این صورت می بایست شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه نماید.
بنابراین باید آگهی ثبت شرکت خود را در روزنامه رسمی به چاپ برسانید که این کار بعد از تأیید تمام مراحل و دریافت شماره ثبت انجام می گیرد.اصل این آگهی لازم و ضروری است پس در حفظ آن کوشا باشید؛در آگهی باید نام و نوع شرکت ثبت شود که پس از درج آگهی شما می توانید کارخود را آغاز نمایید.
ثبت شرکت نیک
{ مجری ثبت انواع شرکت های تجاری }