خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

شرکت های خدماتی به شرکت هایی گفته می شود که در موضوع فعالیت شرکت ( بند ۲ اساسنامه ) ، موارد مربوط به ارائه خدمات قید شود. لذا حوزه اصلی فعالیت این شرکت ها ارائه ی خدمات می باشد.
در تعریف خدمات آمده است :
خدمات یا سرویس ها به هرگونه فعالیت یا مزیت گویند که از یک طرف به طرف دیگر ارائه می شود و ازوماَ نامحسوس است و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد.
اصلی ترین خدمات شرکت های خدماتی شامل موارد ذیل می باشد :
حمل ونقل، امور آشپزخانه ورستوران، چاپ وتکثیر خدمات عمومی نظیر امور آبدارخانه و پیشخدمتی، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، بهره برداری از تاسیسات، نگه داری وخدمات فضای سبز
• اخذ مجوزجهت ثبت شرکت خدماتی:
ثبت شرکت در موضوع فعالیت حمل و نقل و چاپ منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد. توضیح آنکه ثبت شرکت حمل و نقل بار و حمل و نقل مسافر برون شهری، نیازمند اخذ مجوز از پایانه های باربری و مسافربری و موضوع فعالیت حمل و نقل مسافربری درون شهری مستلزم اخذ مجوز از اداره تاکسیرانی می باشد.
همچنین ثبت شرکت در زمینه چاپ منوط به اخذ مجوز از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی می باشد. اما استفاده از کلمه تکثیر نیاز به مجوز خاصی ندارد.
شایان ذکر است جز موارد ذکر شده (ثبت شرکت چاپ و حمل نقل)، سایر موارد نیاز به مجوز خاصی ندارند.
• نام شرکت خدماتی:
در نام شرکت خدماتی می توان از واژه خدماتی استفاده نمود اما نکته حائز اهمیت این است که کلماتی از قبیل خدماتی و… شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می شود و در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه، جزئی از نام محسوب نمی شود.
• ثبت شرکت خدماتی:
به موجب ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تجاری هفت نوعند که عبارت است از: شرکت سهامی،  شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی تولید و مصرف
اشخاصی که قصد دارند در قالب شخص حقوقی تجارت کنند یکی از انواع شرکت های تجاری را جهت شروع فعالیت خود انتخاب می کنند.
نظر به اینکه اغلب مردم به انواع خاص از شرکت های تجاری  یعنی شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود تمایل نشان می دهند و نسبت به ثبت این نوع شرکت ها اقدام می کنند لذا در ادامه به شرایط و مدارک لازم جهت ثبت  این شرکت های پرکاربرد می پردازیم.
شرکت با مسئولیت محدود:
شرکتی است که بین دویا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده وهریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد;فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض وتعهدات شرکت است ،در نام شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود قید)شود.
فایده ای که شرکت های بامسئولیت محدود دارند این است که شرکت های سهامی غالباَ احتیاج به سرمایه های مهم دارند و ناچارند شریک زیاد داشته باشند به این جهت مقررات زیادی درباره آن ها وضع شده که رعایت تمام آن ها از عهده اشخاصی که می خواهند شرکاء محدودی داشته باشند خارج است، برعکس این قبیل شرکت ها که اغلب از اشخاصی تشکیل می شود که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکت فامیلی است، از آن قیود تا اندازه ای آزاد است.
شرایط لازم ثبت شرکت خدماتی مسئولیت محدود:
– وجود حداقل دوننفر عضو
– حداقل سرمایه 1000.000ریال
– تعهد به پرداخت کل سرمایه
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی )    2 برگ
3. اساسنامه شرکت
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره  2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
شرکت سهامی خاص:
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
تعداد سهام دارآن نباید از سه نفرکمترباشدوعنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن وخوانا قید شود.
شرایط ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص:
– حداقل سه نفر عضو+دونفر بازرس
– حداقل 35درصد سرمایه نقدا پرداخت شود
– حدافل سرمایه 1000.000ریال
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی )               2 برگ
2. اساسنامه شرکت                                 2 جلد
3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین          2 نسخه
4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب   2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).
کلیه شرکت های خدماتی پس از ثبت شرکت ، جهت عقد قرارداد با دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی، باید نسبت به اخذ گواهی تعیین صلاحیت اقدام نمایند. برای این منظور می بایست  با مرجعه به انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی ، فنی و مهندسی در استانی که شرکت ثبت شده ، مدارک مورد نیاز را تقدیم آن مرجع محترم نمایند.
شرکت های نامبرده می بایست دارای دفاتر قانونی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی باشند. همچنین، ارائه مفاصا حساب مالیاتی و مفاصاحساب تامین اجتماعی و ارائه جواز کسب الزامی می باشد.
پس از اخذ مدارک و تشکیل پرونده، نسبت به برگزاری کلاس های آموزشی و ارسال مدارک به ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان جهت صدور گواهینامه اقدام خواهد شد.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را با اطمینان خاطر، به متخصصان متعهد و کاردان ثبت شرکت نیک بسپارید.
“آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است”