خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داریم در مورد ثبت شرکت تولید سیم و کابل ، شرکت سهامی خاص ، مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، تعاونی و موارد مربوط به آن توضیح دهیم .
چنانچه جهت آگاهی از شرایط ثبت شرکت تولید سیم و کابل این مقاله را مطالعه کنید .

امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه تولید سیم و کابل به فعالیت می پردازند ، چنانچه می خواهید یک شرکت سیم و کابل راه اندازی کنید ، بایستی ابتدا با انواع شرکت ها (سهامی خاص ، سهامی عام ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، تعاونی ، مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی ) از نظر ماهیت حقوقی آشنا شده و سپس اقدام به ثبت شرکت خود نمایید .

ثبت شرکت تولید سیم و کابل

ثبت شرکت تولید سیم و کابل در قالب های متفاوت

شرکت سهامی خاص 

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناً در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود ، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

شرکت سهامی عام 

شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است ، سرمایه ای که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کرده اند. شرکت سهامی کامل ترین نوع از شرکت های سرمایه ای است که شرکاء در آن صاحبان سهام یا سهامداران نامیده می شوند.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت اند .

شرکت تضامنی 

شرکت تضامنی ، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود ، اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است .

ثبت شرکت تولید سیم و کابل تعاونی

شرکت تعاونی 

شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود .
ملاحظه می شود که شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء است که از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری شرکاء که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند ، صورت می گیرد .

شرکت نسبی 

شرکت نسبی یکی دیگر از شرکت های شخصی است که با اتکا بر شخصیت و اعتبار شرکاء تشکیل شده ، فعالیت می کند ، در تعریف شرکت نسبی می توان گفت : شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری ، در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء در برابر بدهی های شرکت به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است ، بنابراین هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت بدهی ها کافی نباشد ، هر یک از شرکاء بر خلاف شرکت تضامنی ، مسئول پرداخت تمام باقیمانده آن نیستند .

در شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی، دارایی شرکت حایل بین طلب کاران شرکت و دارایی شرکاست و تا وقتی شرکت منحل نشود و پس از انحلال و پرداخت طلب طلب کاران ، باقیمانده ای از طلب آن ها نماند ، طلب کاران شرکت حق مراجعه به شرکاء را ندارند .

شرکت مختلط سهامی 

بنا به تعریف ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود .
شرکای سهامی ( عادی ) ، کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام دارای ارزش واحد ( متساوی القیمه ) درآمده و مسئولیت آن ها محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلب کاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شریک تضامنی است .

شرکت مختلط غیر سهامی 

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود .

موارد ثبت شرکت تولید سیم و کابل

الف : ثبت شرکت سیم و کابل تحت عنوان شرکت سهامی خاص
ب: ثبت شرکت سیم و کابل تحت عنوان شرکت با مسئولیت محدود

شرایط ثبت شرکت سیم و کابل با مسئولیت محدود

شرایط ثبت شرکت سیم و کابل با مسئولیت محدود

  • وجود حداقل 2 نفر عضو
  • حداقل سرمایه 1000000 ریال
  •  تعهد با پرداخت کل سرمایه
    لازم به ذکر است، سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود ، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.

شرایط ثبت شرکت سیم و کابل سهامی خاص

  • حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است ولی در مورد افزایش یا حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد .
  • حداقل  35 درصد سرمایه نقدا پرداخت شود .
  • حداقل 3 نفر عضو و 2 نفر بازرس

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای ثبت شرکت تولید سیم و کابل

شما میتوانید جهت آگاهی در مورد ثبت شرکت تولید سیم و کابل و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .