خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

سازمان غیردولتی، به تشکل هایی اطلاق می شود که گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می باشد. در واقع، به موجب تبصره 2 آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی، واژه “غیردولتی” به این معناست که دستگاه های حکومتی در تاسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تاسیس و اداره سازمان، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد، مانع وصف غیردولتی سازمان نخواهد بود.

هزینه های سازمان از منابع زیر تامین می شود :
الف) هدیه ،اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی.
ب) وقف و حبس
پ) وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و آیین نامه نامبرده
ت) حق عضویت در سازمان

  • شرایط اعضای هیات موسس

هیات موسس باید دارای حداقل پنج عضو باشد.
هیات موسس باید دارای شرایط ذیل باشند :
–  داشتن هیجده سال تمام
–  تابعیت ایرانی
–  دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از موسسات در خصوص موضوع فعالیت سازمان
–  عدم عضویت در گروه هایی که بر اساس رای دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند
–  نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.

  • مدارک مورد نیاز جهت دریافت پروانه سازمان های غیردولتی

1- فرم تقاضانامه تکمیل شده
2- کپی مدارک هویتی هیات موسس
3- اساسنامه سازمان
4- اولین صورتجلسه هبات موسس
اساسنامه سازمان باید حاوی موارد ذیل باشد :
اهداف سازمان ، موضوع فعالیت ، مدت فعالیت ، مرکز اصلی فعالیت ، نحوه ایجاد شعب ، ارکان و تشکیلات سازمان ، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت های آن ها ، صاحبان امضاهای مجاز، شرایط پذیرش عضو ، منابع تامین درآمد و دارایی، نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه ، نحوه انحلال ، مشخص ساختن وضعیت دارایی ها پس از انحلال و تعیین محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان
نکته : اساسنامه و فعالیت های سازمان نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد.
– اساسنامه سازمان باید بر رای گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر مدیران و دوره تصدی آن ها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هرگونه تغییر و تاثیرگذاری تصریح کند.
– در اساسنامه سازمان باید به صراحت، نحوه ارائه گزارش های عملکرد اجرایی و مالی سازمان به اعضای خود و نیز بازرسی و حسابرسی سازمان مشخص شود.
– چنانچه مدت فعالیت سازمان در اساسنامه به صورت محدود قید شده باشد، پس از انقضای آن و عدم تمدید بر اساس مقررات آیین نامه نامبرده سازمان خود به خود منحل می گردد.
لازم به توضیح است، سازمان مکلف است هر گونه تغییرات در مفاد اساسنامه ، هیات مدیره، هیات امنا و نشانی را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد. در صورت اعلام عدم مغایرت تغییرات با مقررات آیین نامه نامبرده از سوی مراجع ذیربط، سازمان مکلف است وفق آیین نامه ثبت، نسبت به ثبت در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و درج در روزنامه رسمی اقدام نماید.
انحلال سازمان اعم از اختیاری و قهری، بر اساس مفاد ذیربط آیین نامه ثبت تشکیلات و وموسسات غیرتجاری- مصوب 1337 با اصلاحات بعدی – انجام می گیرد.
ثبت شرکت نیک
انتخابی نیک و ماندگار ..