مهر 13, 1396

ثبت تغییرات شرکت در تهران

شرکا و یا سهامداران شرکت ها، همیشه در صلح و آشتی نیستند. تجربه نشان می دهد که اشخاص حقوقی بعد از ثبت شرکت، به تغییرات و تحولاتی در اساسنامه خود نیاز دارند که در مواقع اختلاف نظر با مشکل رو به رو نشوند.

مضاف بر این، مقررات شرکت ها در طول فعالیت خود و به منظور بروز رسانی اطلاعات شرکت ها، هر گونه تغییر در سرمایه ،اطلاعات اشخاص، تمدید مدت تصدی اعضای هیئت مدیره و بازرسین مستلزم این است که تغییرات مورد نظر در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.
برخی تصمیمات مانند تغییر نشانی شرکت، تغییر دارندگان حق امضا، تاسیس یا تغییر شعبات شرکت، تعیین مدیر عامل و… می تواند در جلسه هیئت مدیره انجام شود، که برای آن بایستی صورتجلسه هیئت مدیره تنظیم و به امضای اعضای هیات مدیره برسد.
برخی دیگر مانند تعیین اعضای هیات مدیره، تصویب تراز سود و زیان سالانه شرکت، انتصاب بازرسین، نقل و انتقال سهام، افزایش یا کاهش سرمایه و …،در جلسات مجمع عمومی که با حضور سهامداران (شرکا) تشکیل می شود، انجام می پذیرد.
⃰ کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره انجام می پذیرد.
• مجمع عمومی عادی:
جلسه ای است که باید سالی یک بار در مواقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است،برای رسیدگی به ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی ومطالبات شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران،اعضای هیات مدیره بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی تشکیل شود.
نکته: چنانچه مجمع عمومی عادی در 4 ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد (عادی سالیانه) و در ماه های دیگر (عادی به طور فوق العاده) نامیده خواهد شد.
• وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:
1_تصویب ترازنامه و صورت حساب های شرکت
2_انتخاب یا تجدید انتخاب مدیریا مدیران
3_انتخاب و تجدید انتخاب بازرس یا بازرسان و عزل آنها
4_تقسیم منافع شرکت
5_تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت است مشروط بر اینکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد
6_سایر امور مربوط به حساب های سال مالی
7_اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد هایی که ممکن است در حدود قانون و اساسنامه شرکت از طرف مدیران و یا بازرسان و صاحبان سهام مطرح شود
8_تعیین روزنامه جهت درج آگهی های شرکت در سال آینده
• مجمع عمومی فوق العاده:
به اجتماع اعضای هیات مدیره و سهامداران اصلی یک شرکت که دارای اختیارات ویژه و خاصی می باشند،اطلاق می گردد که با هدفی خاص مانند تغییر اساسنامه یا انحلال شرکت انجام شده باشد.
• از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده موارد زیر قابل بررسی است :
_تبدیل نوع شرکت
_افزایش یا کاهش سرمایه
_تغییر یا اصلاح اساسنامه
_انحلال شرکت
_تغییر حقوق نوع مخصوص از سهام
• مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت در تهران:
– تصویربرابر اصل شده مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی ) کلیه شرکا و اعضاء هیات مدیره
– ارائه یک نسخه از کلیه اوراق ثبتی
– روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در صورتی که تغییرات عمال شده منجر به تغییر سهامداران باشد
– ارائه لیستی از آخرین شرکاء و میزان سهام آنها الزامی می باشد.
• فرآیند ثبت تغییرات شرکت در تهران:
_ تشکل مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده) متناسب با نوع تغییرات
_تصویب تغییرات به وسیله هیات مدیره شرکت ( با توجه به نوع تغییرات )
_تنظیم صورتجلسه و امضاء ذیل تمام اوراق توسط شرکا
_مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
_بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه فوق
_ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها
_مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
_پرداخت هزینه روزنامه رسمی
_صدور آگهی
_دریافت روزنامه رسمی
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در ثبت شرکت نیک تماس حاصل فرمایید.

پیام در واتس اپ
مشاوره در واتس اپ
سلام.
چه کمکی میتونم بهتون کنم؟