خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

تغییر در لغت به معنای دگرگون کردن، چیزی را به شکل و حالت دیگر درآوردن و در اصطلاح شرکت های تجاری هرگونه دگرگونی در شرکت است که می بایست با رعایت مقررات خاص به اداره ثبت شرکت ها اعلام گردد و مورد قبول اداره ثبت شرکت ها قرار گیرد.
برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد. صورتجلسات باید متناسب با نوع شرکت انتخاب شود.شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند. متقاضیان می توانند با مراجعه نمودن  به سامانه اداره ثبت شرکت ها  صورتجلسه مربوط به تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را دریافت کنند.
اطلاعاتی که باید در اعلام درخواست ثبت تغییرات شرکت در سامانه مذکور وارد نمود عبارتند از:
_ اطلاعات مربوط به شرکت

 • وارد کردن شناسه ملی شرکت
 • وارد کردن شماره ثبت شرکت چنانچه شناسه ملی در اختیار نباشد.
 • مشخص کردن نوع شرکت ( سهامی خاص، شرکت با مسؤلیت محدود …)

_ اطلاعات مربوط به جلسه

 • تعیین نوع صورتجلسه که به عنوان مثال می تواند مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده باشد.
 • تعیین نصاب جلسه. مبنی براینکه جلسه با حضور تمام اعضای شرکت تشکیل شده یا با اکثریت اعضا
 • مشخصات متقاضی وارد گردد. ( نام، نام خانوادگی،شماره همراه متقاضی و ..)
 • تعیین سمت متقاضی مبنی بر اینکه اصیل است یا وکیل
 • وارد کردن تاریخ و ساعت شروع و پایان جلسه
 • تعیین تقدم و تأخر جلسات یک روز
 • مشخصات امضاء کننده دفتر و وارد کردن آدرس و کد پستی شرکت

_ اطلاعات مربوط به تصمیمات جلسه

 • وارد کردن تصمیمات اتخاذ شده در جلسه وانتخاب تصمیم از فهرست نوع تصمیم ( لازم به توضیح است چنانچه تصمیم جلسه در فهرست مورد نظر وجود نداشته باشد ممکن است که شما مجاز به اتخاذ چنین تصمیمی در این نوع جلسه نباشید).

_نام های درخواستی
چنانچه موضوع تغییر نام در جلسه مطرح شود باید اطلاعات این قسمت را تکمیل نمود.

 • بر اساس اولویت و ترتیب اسامی 5 نام  را وارد می کنیم. (چنانچه اولویت بالاتر مورد قبول واقع گردد، به اولویت های بعدی اولویت داده نمی شود).
 • تعداد اسامی پیشنهادی نباید بیشتر از پنج اسم باشد.
 • به اولویتهای بالاتر ترتیب اثر داده می شود.
 • اسم مورد نظر را وارد می کنیم.

_ اطلاعات مربوط به اشخاص جلسه وسمت آنها

 • مشخص کردن اعضایی که در جلسه حضور دارند.
 • تعیین سمت شخص در جلسه
 • وارد کردن مشخصات کامل شخص. در صورت ایرانی بودن وارد کردن شماره ملی و در صورت ایرانی نبودن وارد کردن شماره  گذرنامه
 • وارد کردن مشخصات شخص حقوقی ( نام، شناسه ملی، شماره ثبت)

_ اطلاعات مربوط به ارتباط اشخاص در جلسه

 • تعیین نماینده بودن یا وکیل بودن شخص در جلسه
 •  در صورت نمایندگی، مشخص کردن نوع آن مبنی بر اینکه وکیل است ، وصی یا قیم

_ مدارک مورد نیاز برای تغییرات شرکت باید تأیید گردد.( در واقع با زدن تیک متقاضی تایید می نماید که مدارک مورد نیاز را مطالعه و نسبت به تهیه و تنظیم و ارائه آن ها اقدام می نماید ).
_ متن پیشنهادی رایانه را دریافت ویا متن صورتجلسه را تایپ نمود.
_ پذیرش نهایی صورتجلسه تغییرات
بعد از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تأییدیه پذیرش، متقاضیان باید نسخه های اصلی صورتجلسات تنظیمی و ضمایم آنها را به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی افراد حاضر در جلسه و وکالتنامه وکیل ، به اداره ثبت شرکت ها  ارسال نمایند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
مشاوره رایگان راهبردی جهت ثبت تغییرات شرکت  :

 • 02188888822