خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داریم در مورد تکالیف و اختیارات مدیران تصفیه ، ورشکستگی مدیر تصفیه و کلیه موارد مربوط به ثبت تغییرات شرکت مبنی بر انحلال و تصفیه شرکت ها بپردازیم .

تکالیف و اختیارات مدیران تصفیه

حدود تکالیف و اختیارات مدیران تصفیه

 1. پس از تعیین شدن و قبول سمت باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته و بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند. ( ماده 211 ل. ا. ق. ت )
 2. خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت ( ماده 208 ل. ا. ق. ت )
 3. انجام معاملات جدید در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود. ( ماده 208 ل. ا. ق. ت )
 4. دعوت همه ساله مجمع عمومی عادی سهامداران با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است. ( ماده 217 ل. ا. ق. ت )
 5. تسلیم صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات شرکت و گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومی عادی شرکت در هر سال ( ماده 217 ل. ا. ق. ت )

اختیارات مدیران تصفیه : ( ماده 212 ل . ا . ق . ت )

 • طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش درباره دعاوی له یا علیه شرکت
 • تعیین وکیل برای طرح دعاوی یا دفاع از دعاوی
 • سایر اختیارات لازم جهت امر تصفیه

سوال : آیا می توان با شرط خلاف ، اختیارات مدیران تصفیه را محدود نمود ؟ ( ماده 212 ل . ا . ق . ت )

جواب : خیر ، محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است .

سوال : تمدید مدت ماموریت مدیران تصفیه با چه مرجعی است ؟ ( ماده 214 ، 215 ل . ا . ق . ت )

جواب :

 • در صورتی که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد با دادگاه است .
 • در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت تعیین شده باشد با مجمع عمومی شرکت است .

سوال : مدیر تصفیه درخواست استعفاء خود را به کدام مرجع تقدیم می کند و روند تعیین جانشین چگونه است ؟ ( ماده 230 ل . ا . ق . ت )

جواب :

 1. اگر توسط مجمع عمومی عادی تعیین شده باشد باید مجمع عمومی عادی را دعوت نماید و استعفاء خود را به آن ها تقدیم دارد .
 2. اگر مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد ، مدیر تصفیه مکلف است استعفاء خود را به دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد .
 3. در هر حال تا هنگامی که جانشین مدیر تصفیه انتخاب نشود و مراتب طبق ماده 209 ل . ا . ق . ت ثبت و آگهی نشده باشد ، استعفاء مدیر تصفیه کان لم یکن است و مدیر تصفیه مستعفی فرض نمی گردد .

ورزشکستگی و حدود تکالیف و اختیارات مدیران تصفیه

فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه

در این دو صورت دو حالت متصور است ( ماده 231 ل . ا . ق . ت )

مدیران تصفیه متعددند که در این صورت نیز دو حالت متصور است :

 • اگر مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد ، بقیه مدیران تصفیه باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین او دعوت نمایند .
 • اگر مجمع عمومی عادی تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعییین شده باشد بقیه مدیران تصفیه باید تعیین جانشین او را از دادگاه بخواهند .

مدیر تصفیه واحد است که در این صورت نیز دو حالت متصور است :

 • اگر او توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد ، هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها بخواهد که مجمع عمومی عادی را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه دعوت نماید .
 • اگر مجمع عمومی عادی تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد ، هر ذی نفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد .

وضعیت حقوقی معاملات مدیران تصفیه با شرکت ( ماده 213 ل . ا . ق . ت )
هر معامله ای که به انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر تصفیه از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است و چنین نقل و انتقالی باطل می باشد .

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای تکالیف و اختیارات مدیران تصفیه

شما میتوانید جهت آشنایی بیشتر با تکالیف و اختیارات مدیران تصفیه و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .