خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داریم در مورد تفاوت شرکت تضامنی با شرکت سهامی ، کارایی شرکت تضامنی و سهامی خاص و عام و موارد مربوط به آن بپردازیم چنانچه پیش از اقدام به ثبت شرکت تضامنی و سهامی ، این مطلب را مطالعه کنید .

تفاوت شرکت تضامنی با شرکت سهامی

کلیات تفاوت شرکت تضامنی با شرکت سهامی

شرکت تضامنی

ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکت تضامنی را تعریف کرده و بیان می دارد که شرکت تضامنی ، شرکتی است که تحت اسم مخصوص، برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر ، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود ، اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است .
هر قراری که بین شرکاء خلاف این ، ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث ، بی اثر خواهد بود .

شرکت سهامی

ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، شرکت سهامی را چنین تعریف می کند که شرکت سهامی ، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است .

مهمترین تفاوت شرکت تضامنی با شرکت سهامی

مهمترین تفاوت شرکت تضامنی با شرکت سهامی ، از قرار زیر می باشد

 1. تعداد صاحبان سهام در شرکت های سهامی عام حداقل ۵ نفر هستند و حداقل تعداد سهامداران در شرکت های سهامی خاص ۳ نفر می باشند ولی در شرکت تضامنی حداقل شرکاء دو نفر هستند .
 2. آورده سهام داران به شرکت سهامی به نام ( سهم ) نامیده می شود ولی آورده شرکای ضامن به شرکت تضامنی به نام ( سهم الشرکه یا قسم) موسوم است .
 3. مسئولیت صاحبان سهام در شرکت های سهامی محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست ولی مسئولیت شرکاء در شرکت های تضامنی براساس تضامن قرار دارد.
  یعنی هریک از شرکاء به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت می باشد .
 4. تشکیل دهندگان شرکت های سهامی در نهایت ( سهام دار ) یا ( یا صاحب سهام ) نامیده می شوند ولی تشکیل دهندگان شرکت تضامنی ( شریک ضامن ) نامیده می شوند .
 5. در شرکت های سهامی ، روابط سهام داران نسبت به یکدیگر بر مبنای مقررات اساسنامه می باشد و مسئولیت آن ها درقبال هم و اشخاص ثالث یکسان است ولی روابط شرکاء در شرکت های تضامنی مطابق قرارداد شرکتنامه است و مسئولیت شرکاء درقبال اشخاص ثالث تضامنی است اما مسئولیت آنها نسبت به هم در تأدیه قروض شرکت درصورت عدم پیش بینی ترتیب دیگری در شرکتنامه ، به نسبت سرمایه هریک از آن ها در شرکت خواهد بود .
 6. برگرفته از مواد ۲۲۳ تا ۲۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ، در صورت انحلال شرکت سهامی ، طلب کاران شرکت سهامی برای وصول طلب خود بر طلب کاران شخصی سهام داران حق تقدم دارند ولی در شرکت های تضامنی ، طلب کاران شرکت بر طلب کاران شخصی شرکاء ، حق تقدم ندارند .
 7. در شرکت های سهامی عام ، نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و در شرکت های سهامی خاص ، اساسنامه نسبت به این مورد تعیین تکلیف می کند .
  در شرکت های تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند ، مگر با رضایت تمام شرکاء .
 8. سهام دار جدیدی که به شرکت سهامی وارد می شود ، مسئولیت او محدود به مبلغ اسمی سهام خریداری شده است ، مگر شرایط خصوصی موافق مقررات قانون در بین باشد .
  ولی در شرکت تضامنی ، هر کس به عنوان شریک ضامن وارد شود ، مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است و این مسئولیت قهری است.
  یعنی اگر در شرکت نامه رسمی هم موضوع به سکوت برگزار شود ، چنین مسئولیتی خود به خود متوجه شریک ضامن جدید خواهد بود .
 9. در شرکت سهامی قسمتی از مبلغ سهام مورد تعهد نقداً پرداخت می شود و قسمتی دیگر به هنگام مطالبه قسمت پرداخت نشده سهام ، واریز می گردد.
  ولی در شرکت تضامنی باید حتماً تمام سهم الشرکه های نقدی پرداخت و سهم الشرکه های غیر نقدی به رضایت تقویم و تسلیم شده باشد .
 10. در شرکت های سهامی مدیران شرکت فقط از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند ولی در شرکت تضامنی امکان انتخاب مدیر از خارج از شرکت نیز وجود دارد.
  می توان گفت این پیش بینی شاید مبتنی براین است که در شرکت های تضامنی کلیه اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل جدا از هم می باشد و مدیرعامل را می توان از غیر اعضای هیئت مدیره نیز انتخاب نمود.

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای تفاوت شرکت تضامنی با شرکت سهامی

شما میتوانید جهت آگاهی در مورد تفاوت شرکت تضامنی با شرکت سهامی و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .