خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

یکی از اساسی ترین مراحل در تاسیس شرکت ، انتخاب نامی مناسب برای شرکت است. هر شرکت باید به تجویز مفاد اساسنامه متناسب با نحوه تشکیل ، نوع سرمایه و موضوع فعالیت خود ، نامی تعیین کند تا بواسطه آن فعالیت و عملکرد خود را از دیگران تفکیک و متمایز نماید . علی رغم اهمیت انتخاب نام شرکت ، ممکن است اشتباهاتی در انتخاب آن انجام شود.در چنین حالتی ، اعضاء و شرکاء شرکت می توانند با اخذ تصمیمات لازم در نام شرکت تغییراتی ایجاد کنند اما این تغییر مستلزم طی مراحلی است و می بایست در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.
تصمیمات در خصوص تغییر اسم شرکت ها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شوند.
جهت تغییر نام در شرکت سهامی خاص می بایست :
تمامی سهامداران در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حاضر و نسبت به تغییر نام شرکت تصمیم گیری نمایند. پس از پایان مجمع صورتجلسه امضا شده و به انضمام مدارک شناسایی مدیر عامل ، مدارک ثبتی شرکت شامل کپی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی  به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد. شایان ذکر است متقاضیان می بایست جهت ثبت تغییرات شرکت به سامانه اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایند.  کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق این سامانه به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  صورت می گیرد.
در صورتی که نام انتخاب شده قابل ثبت باشد و قبلاَ نیز توسط شرکت دیگری ثبت نشده باشد پس از تایید اداره ثبت شرکت ها ، صدور آگهی انجام می شود.
چند نکته :
– در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد می بایست اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست گردد و سپس بارکد پستی در سیستم درج شود.
– نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن ها در یک لیست نوشته شده و به امضای آن ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری ارسال گردد.
متقاضیان محترمی که تمایل به انتخاب نام جدید برای ثبت شرکت خود را دارند به موارد ذیل توجه کنند :
_ نامی که قرار است انتخاب گردد، منوط به رعایت کلیه ی قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت ها و عندالاقتضاء اخد مجوزهای لازم خواهد بود. اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
_ در شرکت سهامی که بطور معمول نام شرکت متاثر از نوع فعالیت یا محل جغرافیایی استقرار و یا ترکیبی از هر دو موضوع است موارد ذیل باید رعایت شود .
الف- کلمه عام یا خاص در نام شرکت قید شود.
ب- نام هیچیک از شرکاء در نام شرکت درج نشود.
_ نام انتخابی، واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.
_ دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
_ دارای سابقه ثبت نباشد.
_ جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
_ لاتین نباشد.
_ از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
_ استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
_ نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.

  • مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت سهامی خاص

– کپی آگهی تاسیس
– کپی روزنامه رسمی
– کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضا
– کپی آگهی آخرین تغییرات ( در صورت وجود تغییرات )

  • مراحل لازم برای  تغییر نام شرکت سهامی خاص به شرح ذیل می باشد :

– تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که می بایست به امضای هیات رئیسه برسد.
_ رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.
_ تنظیم صورتجلسه با امضای هیأت رییسه.
_ ارسال لیست سهامداران حاضر در جلسه به انضمام اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به اداره ثبت شرکت ها
_ صدور آگهی در صورت تایید اداره ثبت شرکت ها
نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های سهامی خاص :
بسمه تعالی
نام شرکت:…………………………..
شماره ثبت شرکت:………………….
سرمایه ثبت شده:……………………
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………………………….سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………در تاریخ…………………ساعت……………………….با حضور کلیه سهامداران/اکثریت سهامداران در مرکز شرکت تشکیل گردید.
الف:در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1-خانم/آقای…………………………….به سمت رئیس جلسه
2-خانم/آقای…………………………….به سمت رئیس جلسه
3-خانم/آقای…………………………….به سمت رئیس جلسه
4-خانم/آقای…………………………….به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب:در خصوص دستور جلسه که تغییر نام شرکت می باشد بحث و بررسی مقرر گردید که نام شرکت به ………………تغییر یابد و در نتیجه ماده …………………اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.
ج:به خانم/آقای……………………….(احدی از سهامداران یا مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.
در صورت نیاز به هر گونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت نیک
انتخابی نیک و ماندگار ..