خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

همان گونه که نام اشخاص حقیقی معرف شناسایی آن ها می باشد اشخاص حقوقی نیز برای معرفی و شناسایی خود نیازمند تعیین و ارائه نام هستند تا از طریق آن ، فعالیت های مربوطه را تبیین، تعریف و تبلیغ نمایند و از این رهگذر، آثار مترتب بر فعالیت های تجاری را برای خود، مراجع قانونی و نیز آحاد جامعه ، ملموس و روشن و مبرهن سازند.
در دوران کنونی، با توجه به رقابت شدید بین شرکت ها، مطالعه و شناسایی شاخص های  انتخاب یک نام موفق برای شرکت ضروری به نظر می رسد.چرا که نام شرکت تاثیر مستقیم در شهرت و کارمایه تجاری شما دارد.
با این وجود یک شرکت ممکن است تحت شرایطی پس از ثبت نام خود در اداره ثبت شرکت ها ، مجبور به اعمال تغییراتی در نام خود گردد و یا به دلایلی تمایل به انجام تغییرات داشته باشد. نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین، مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود.
مراحل تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :
1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود. ( تصمیمات در خصوص تغییر اسم شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شوند).
2. در صورتی که مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شود رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری بوده و ارائه مدارک مثبته و دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت الزامی می باشد.
3. اگر تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند انتخاب و قید نام اعضای هیات نظار درصدر صورتجلسه ضروری است.
4. در صورتیکه شرکاء اصالتاَ یا ولایتاَ ذیل صورتجلسه را امضاء می نمایند لازم است با قید عنوان این کار صورت گیرد و در صورتی که وکالتاَ امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی یا تصویر برابر اصل شده الزامی است.
نام تعیین شده جدید می بایست دارای معنی باشد و حتی المقدور معنی نام شرکت با حوزه فعالیت آن متناسب باشد.  همچنین نام های درخواستی نباید سابقه عین، تشابه و یا نظیر در بانک اطلاعاتی اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داشته باشد. ماده 95 قانون تجارت در رابطه با نام شرکت با مسئولیت محدود مقرر می دارد : در نام شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود ذکر گردد وگرنه در مقابل ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود.نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد،در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود. (ماده 95 ق.ت)

  • نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی – نسبی )

بسمه تعالی
نام شرکت …………………. شماره ثبت ………………….. سرمایه ثبت شده …………… ریال در تاریخ ……………… ساعت …………….. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر نام شرکت اتخاذ تصمیم شد.
نام شرکاء                                    میزان سهم الشرکه
1. خانم / آقای …………… دارای ………. ریال سهم الشرکه
2. خانم / آقای …………دارای …………..ریال سهم الشرکه
3. خانم / آقای ………..دارای ……………ریال سهم الشرکه
4. خانم / آقای ………..دارای ……………ریال سهم الشرکه
پس از شور و بررسی مقرر گردید نام شرکت از …………. به ……………… تغییر یابد. در نتیجه ماده …………….. اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.
به خانم / آقای ……………….. احدی از شرکا ( مدیر عامل و …. در صورتیکه از بین شرکاء باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
1. خانم / آقای ……………………. امضاء
2. خانم / آقای …………………….امضاء
3. خانم / آقای ……………………..امضاء
تذکرات :
_ کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
_ کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به نشانی  Irsherkat.ssaa.ir http:// صورت می گیرد.
_ صورتجلسه در سه نسخه تهیه و اعضای هیأت مدیره  آن را امضا و یک نسخه از آن را ظرف مدت سه روز بعد از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایند.
_ بارکد پستی در سیستم درج گردد.
_ اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها، به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

ثبت شرکت نیک
انتخابی نیک و ماندگار ..