خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این قسمت در مورد اینکه هر شرکت تعاونی چند عضویت دارد و تعداد اعضا در شرکت های تعاونی می پردازیم.

تعریف عضو در شرکت های تعاونی

عضو در شرکت های تعاونی عبارتند از :

 1. شخص حقیقی (طبیعی)
  یعنی انسان ایرانی اعم از مذکر و مؤنث
 2. شخص حقوقی غیر دولتی
  یعنی شرکت ها و مؤسساتی که توسط مردم طبق قانون تجارت تشکیل و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسند می توانند به عضویت شرکت ها ی تعاونی در آیند.
  بنابراین اشخاص حقوقی که اعمال حاکمیت یا عمل تجاری انجام می دهند و تمام و یا قسمت اعظم سرمایه و بودجه آنها توسط دولت ویا منابع مالی دولتی تأمین می شوند به طور مستقل نمی توانند وارد عضویت در شرکت های تعاونی شوند. مانند: استانداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها، وزارت خانه ها، بانک های دولتی و شرکت های وابسته به دولت.
  البته در اینجا باید توجه داشت که کارمندان و یا کارگران اینگونه تشکیلات اداری حق و اجازه دارند تحت ضوابط قانونی مانند تمامی افراد جامعه برای رفع حوائج خودشان اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند.
  در قانون شرکت های تعاونی شرایط عضویت در شرکت های تعاونی حداقل خرید یک سهم و درخواست کتبی عضویت بوده، عضو پس از پذیرش به طور خودکار ملزم به رعایت اساسنامه شرکت تعاونی می شده است؛ البته محجورین ورشکستگان به تقصیر که طبق قانون مدنی حق تصرف در اموال و استیفای حق را ندارند نمی توانستند به عضویت در شرکت های تجاری به طور اعم و شرکت های تعاونی به طور اخص درآیند.
 3. شخص حقوقی غیر دولتی
  یعنی اشخاصی که برابر قانون و به وسیله مردم ( نه دولت ) تشکیل می شوند، مانند: شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری وبنگاه های انتفاعی یا غیر انتفاعی.
  این است که ماده 8 ( قانون بخش تعاونی) مقرر نموده، عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده وملزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.

ثبت شرکت تجاری در ایران

شرایط عضویت در شرکت های تعاونی

طبق ماده 9 قانون بخش تعاونی، شرایط عضویت ( به طور عام و برای کلیه اعضاء) به شرح ذیل است :

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. عدم ممنوعیت قانونی وحجر
 3. خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
 4. در خواست کتبی و تعهد رعایت مقررات اساسنامه در تعاونی
 5. عدم عضویت در تعاونی مشابه

عده اعضاء در شرکت های تعاونی

تعداد عضو در شرکت های تعاونی ، بنا به دستور ماده 6 قانون بخش تعاونی، در هر صورت نباید کمتر از 7 عضو باشد.
حداقل وحداکثر تعداد عضو در شرکت های مختلف به وسیله آیین نامه ای که به تصویب وزارت تعاون می رسد معین می شود وطبق آئین نامه مواد 6 و20 قانون بخش تعاونی که در تاریخ 23/11/1389 به تصویب وزیر تعاون رسیده (فعلا) حداقل و حداکثر تعداد اعضاء در شرکتهای تعاونی با توجه به ماده 2 قانون بخش تعاونی به شرح ذیل می باشد.

طبق ماده 1 آیین نامه فوق الذکر حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها (اعم از شرکت های تعاونی متعارف، فراگیر ملی و اتحادیه ها) به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت مطابق جدول زیر است :

هر شرکت تعاونی چند عضویت دارد

[table id=11 /]

 • تبصره 1 آیین نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی
  مقصود از شرکت های تعاونی اشتغالزا، تعاونی است که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی تشکیل می شود.
 • تبصره 2 آیین نامه
  چنانچه شرکت تعاونی اشتغالزا با استفاده از کمک های دولتی یرای اعضاء تشکیل شود، تعداد اعضاء باید حداقل معادل 50% مشاغل دائمی طرح تعاونی باشند.
 • تبصره 3 آیین نامه
  در شرکت های تعاونی مسکن ( تأمین نیاز اعضاء)، پذیرش عضو افزون بر 200 نفر، حسب ظرفیت و امکانات تعاونی و صلاحیت فنی و حرفه ای مدیران تعاونی با مجوز معاونت تشکیل، توسعه و نظارت تعاونی ها، صورت می پذیرد.
 • تبصره 4 آیین نامه
  حداقل و حداکثر تعداد عضو شرکت های تعاونی، موضوع بند 2 ماده 8 قانون بخش تعاونی ( تعاونی های چند منظوره ای ) در هر مورد با نظر معاونت تشکیل، توسعه و نظارت تعاونی ها خواهد بود.

* طبق دستورالعمل تشکیل تعاونی ها،درشرکت های تعاونی که بدون استفاده از کمک های دولتی و یا با هدف سرمایه گذاری تشکیل می شوند وحداقل 50% سرمایه گذاری طرح، توسط اعضاء تأمین می گردد، رعایت تبصره 2 الزامی نمی باشد.
* طبق دستورالعمل تشکیل تعاونی ها، در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری، حداقل میزان سرمایه 1,000,000,000 ریال تعیین می گردد.

تعاونی های بزرگ

وفق دستورالعمل تشکیل تعاونی ها، شرکت های تعاونی با بیش از 500 عضو و اتحادیه هائی که تعداد اعضای تعاونی های عضو آن ها، مجموعاً بیش از 2000عضو باشد، ” تعاونی بزرگ ” محسوب می شوند.

سامانه ثبت شرکت نیک

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر از تعداد اعضا در شرکت های تعاونی و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید.
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید.