خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

تشکیل سرمایه و تخصیص سهام در شرکت های سهامی از قواعد و قوانینی خاص پیروی می کند که تمامی موارد مربوط به آن باید رعایت گردد که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شده است.
برای ثبت شرکت سهامی عام باید ابتدا با جمع کردن سرمایه تعیین شده اساسنامه که پس از این که سرمایه شرکت متعهد شد و 35% آن را به صورت نقد پرداخت کرد بعد از آن ، تعداد سهام هر کدام از تعهد کنندگان مشخص می شود و اعلام خواهد شد .

تشکیل سرمایه و تخصیص سهام

تشکیل سرمایه و تخصیص سهام یا آورده نقدی و غیر نقدی

برای تشکیل شرکت سهامی ، شرکاء یعنی موسسان و پذیره نویسان باید کل سرمایه شرکت را تعهد و حداقل 35 درصد از آن را به صورت نقد پرداخت کنند ، حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام 500.000 تومان می باشد .
سرمایه شرکت ممکن است از سرمایه های نقدی و یا غیر نقدی تشکیل بشود و این دو آورده (سرمایه) متفاوت می باشند که عبارتند از :

آورده نقدی :

35 درصد از مبلغی که شرکاء تعهد شده که باید به صورت وجه نقد باشد ، این مبلغ به حسابی که به نام شرکت که بعدا تاسیس خواهد شد در یکی از بانک ها واریز می شود ، این پرداخت ممکن است صاحبان سهام نیمی یا کل سهام را پرداخت کند و باید به طور واقعی پرداخت شود ، بانک باید از شرکاء یعنی پذیره نویسان و موسسان پول نقد دریافت کند .

اینجا لازم است کلمه تهاتر توضیح داده شود که تهاتر یعنی این که دو دین متقابل تا اندازه ای که با هم برابری کند برطرف یا حذف بشود .
تهاتر قهری می باشد و در تحقق آن اراده هیچ‌ یک از دو مدیون دخالت ندارد و اگر هم در بعضی موارد سخن از تهاتر قراردادی به میان می آید، آن تهاتر قهری است .زمانی که پذیره نویس از موسسان طلبی بخواهد نمی تواند از تهاتر طلب خودش را پرداخت نماید .

آورده غیر نقدی :

سرمایه ای می باشد که از هر چیزی مثل مال مادی یا غیر مادی تشکیل می شود که آورده غیر مادی باید پرداخت بشود .
قانون گذار اشاره ای نکرده که این آورده از چه عواملی تشکیل می شود و آوردن صنعت که قبلا در مورد آن در شرکت تضامنی گفته شد ، نمی شود به عنوان آورده در شرکت سهامی به حساب آورد چون در این نوع ، شرکت ضامن پرداخت طلب و حقوق طلب کاران همان سرمایه ای می باشد که می شود آن را در ترازنامه مالی شرکت درج نمود .

*نکته : سرمایه صنعتی در ترازنامه و حساب شرکت قید نمی شود و جایی هم دیده نشده که آورده غیر نقدی موسسان شرکت صنعت باشد .

آورده غیر پولی باید حتما پرداخت بشود چناچه در فرانسه درباره این نوع از آورده ها که آن برعهده ارزیاب های آورده ها ، کارشناس رسمی می باشد ، بعد از گزارش آن درمورد این ارزیابی مجمع عمومی تصمیم گیری می کنند .
اما در حقوق ایران ابتدا موسسان آورده های غیر نقدی را ارزیابی می کنند و این ارزیابی در اساسنامه شرکت ذکر می شود و با امضای ورقه تعهد سهم توسط پذیره نویسان شرکت این ارزیابی آورده های غیر نقدی را می پذیرد .

اختصاص دادن سهام

اختصاص دادن سهام 

شرکت سهامی : شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود و برابر آورده های هر کدام از موسسان و پذیره نویسان به تعداد لازم سهم اختصاص داده می شود و پس تعیین تعداد سهام بر عهده موسسان می باشد و باید پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی موسس صورت بگیرد .
ارزش اسمی هر سهم که در طرح اساسنامه قید شده هر مبلغی ممکن است باشد :

مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد و تعیین تعداد سهام در صورت جلسه ای که به امضاء موسسان می رسد و به مجمع عمومی موسس گزارش می شود ، باید حداقل 5 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در مکانی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده شده باشد .
شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود شخصیت حقوقی می گیرد و برای گرفتن شخصیت حقوقی لازم است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل بشود و در صلاحیت هایی که به آن واگذار شده عمل کند .

تشکیل مجمع عمومی موسس

تشکیل مجمع عمومی موسس 

مجمع عمومی موسس نیز مانند هر مجمع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود و در مجمع عمومی موسس تمامی موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند .

1- زمان و شکل دعوت از مجمع :

در ماده 16 لایحه قانونی آمده است که پس از رد شدن مهلتی که برای پذیره نویسی معین می شود ، در صورتی که مدت تمدید شده باشد و بعد از تمام شدن مدت تمدید شده ، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کنند پس از این که همه سرمایه شرکت تعهد شد و حداقل میزان 35 درصد آن پرداخت گردید ، تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین می کند .

همچنین اعلام می کند مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند داد و موسسان به این نکته را توجه کنند که تمام سرمایه شرکت تعهد و مبالغ لازم قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع مشخص می شود برای دعوت پذیره نویسان سهام آماده شده باشد .
دعوت از مجمع باید توسط روزنامه های کثیرالانتشار صورت بگیرد که این روزنامه همان روزنامه ای می باشد که نام آن در اعلامیه های پذیره نویسی گفته می شود .

2- ترکیب مجمع :

در مجمع عمومی موسس کلیه موسسان و پذیره نویسان شرکت حق حضور دارند .

3- روش تصمیم گیری :

تصمیم گیری در مجمع عمومی موسس از طریق دادن رای گیری انجام می شود و در ماده 72 لایحه قانونی 1347 آمده است که مقررات در مورد حضور افرادی لازم که برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازمه برای گرفتن تصمیمات در اساسنامه مشخص می شود .

در ماده 75 قانون 1347 در این مجمع حضور بعضی از پذیره نویسان که حداقل نیمی از سرمایه شرکت را می پردازد ضروری است و در اینجا منظور قانون گذار این است که تنها حضور پذیره نویسان منظور نمی باشد بلکه همه شرکایی که حداقل نصف سرمایه شرکت را پرداخته اند نیز باید حضور یابند .

اگر در اولین دعوت کل شرکاء در جلسه حاضر نشدند ، این مجمع عمومی موسسین فقط می تواند دوبار دعوت کند ، به شرطی که 20 روز قبل از شروع آن مجمع شرکا را با آگهی دعوت کرده باشد و نتیجه جلسه باید در روزنامه کثیر الانتشار منتشر گردد .

مجمع عمومی موسس توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود و رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه انتخاب می شود و ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند ولی منشی جلسه ممکن است  صاحب سهم نباشد .

صلاحیت های مجمع عمومی موسس 

1- تصویب گزارش موسسان :

موسسان باید یک گزارش از اقدامات خود را به مجمع عمومی موسس ارائه بدهند که یکی از وظایف مجمع عمومی رسیدگی به گزارش موسسان و تصویب آن هست ، تصویب این گزارش به معنای قبول صحت تشکیل شرکت می باشد .
چنانچه جهت اطلاعات بیشتر به مقاله تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی مراجعه نمایید .

از جمله این گزارش ها موارد زیر می باشد :

که باید ارزیابی همه سرمایه شرکت که تعهد شده را پرداخت کنند و 35 درصد آن را نقدی بپردازند و موسسین باید قبل از دعوت شرکاء به مجمع ، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری درباره ارزیابی آورده های غیر نقدی را ارائه دهند .

2- تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی :

مقررات مربوط تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی موسسان زمان رای گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود و دارندگان آورده غیر نقد در موقعی که پرداخت آورده غیر نقدی انجام می شود، مثلا موسس اولی ماشینی را به عنوان آورده غیر نقد به شرکت می آورد و پس از ارزیابی کارشناسان دادگستری در ازای آن هزار سهم به وی داده می شود ولی این سهم در رای گیری شمرده نمی شود .

3- تصویب مزایای خاص :

هر زمان برای بعضی از موسسان مزایای خاصی پیش بینی شده باشد ، این مزایا باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد و نحوه رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی و آورده های غیر نقدی می باشد .

 

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای تشکیل سرمایه و تخصیص سهام

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر در مورد تشکیل سرمایه و تخصیص سهام و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و یا دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید.