خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

تشریفات تبدیل سهام
ماده ( 24 ) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، سهم را چنین تعریف کرده است : ” سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکن و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد “. یعنی هر سهم قسمتی از کل سرمایه شرکت است و صاحب سهم از منافع آن استفاده می کند.
انواع سهام در شرکت های سهامی عام و خاص ، شامل موارد ذیل می باشد :
1- سهام بانام یا بی نام
2- سهام ممتاز
3- سهام نقدی و غیرنقدی
4- سهام موسس

  • تشریفات تبدیل سهام

به موجب ماده ( 47 ل. ا. ق. ت ) برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام ، مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد؛ منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است؛ سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام بانام به شرکت مراجعه می کنند؛ سهام بانام آنان ابطال و به همان میزان سهام بی نام به آن ها داده شود.
ماده ( 48 ل. ا. ق. ت ) عنوان می دارد که پس از تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و یا تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و یا برحسب مورد، پس از گذشتن هر یک از مهلت های مذکور در مواد ( 44 ) و ( 47 ) قانون ، شرکت باید مرجع ثبت شرکت ها را از تبدیل سهام خود کتباَ مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت برسد و برای اطلاع عمومی، آگهی شود.
بر اساس مفاد ( 49 ل. ا. ق. ت ) دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق، سهام خود را تعویض ننموده باشند؛ نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.
ظی ماده ( 50 ل. ا. ق. ت ) نیز اعلام گردیده است ؛ که در مورد تعویض گواهینامه موقت سهام یا اوراق سهام بانام یا بی نام بر طبق مفاد مواد ( 47 و 49 ل. ا. ق. ت ) عمل خواهد شد.
در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام بانام ، مراتب باید طی سه نوبت و هر نوبت به فاصله پنج روز در روزنامه کثیرالانتشار شرکت چاپ شود و شش ماه فرصت به دارندگان سهام بی نام جهت مراجعه و تبدیل سهام داده شود. ضمن آن که مجوز تبدیل سهام به یکدیگر می باید توسط مجمع عمومی موسس صادر گردد.
پس از اتمام فرصت های قانونی ذکر شده، چنانچه هنوز درصدی از دارندگان سهم ، جهت تعویض سهام خود به دفتر شرکت مراجعه ننموده اند، هیئت مدیره می تواند، فرصت دیگری که مازاد بر یک ماه نباشد، جهت مراجعه و تبدیل به شرکاء اعطا کند.
پس از اتمام کلیه فرصت های قانونی و در صورتی که هنوز تعدادی از سهام مورد نظر تعویض نشده باشد، هیئت مدیره شرکت مبادرت به فروش سهام مذکور می نماید. این فروش می باید از طریق حراج صورت پذیرد تا سهام قابل تعویض به بیشترین قیمت ممکن به فروش برسد.
وجوه سهام فروخته شده در حساب سپرده ای که به همین منظور نزد بانک عامل افتتاح می شود؛ مگهداری خواهد شد. در صورتی که طی ده سال از زمان واریز وجه به حساب سپرده، صاحبان سهام فروخته شده به شرکت مراجعه نمودند، وجه سهام آنان به علاوه سود متعلقه و پس از کسر هزینه های مربوط به حراج به آنان مسترد می گردد.
در پایان مرور زمان قانونی ( ده سال ) و بر اساس اعلام هیئت مدیره وقت شرکت و رئیس شعبه بانک مذکور، وجوه باقیمانده بر اساس دستور دادستانی به حساب درآمدهای عمومی واریز می گردد.
لازم به ذکر است، در صورتی که پس از واریز وجه سهام فروخته شده به حساب درآمد عمومی کشور، شخص یا اشخاصی که دارای سهام تعویض نشده باشند به قوه قضاییه مراجعه نمایند و مستنداتی جهت غیبت موجه خود ارائه نمایند، بر اساس دستور دادستانی می توانند معادل وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی کشور را از همان محل دریافت دارند. به وجوه مذکور در حساب درآمد عمومی کشور ، بهره ای تعلق نمی گیرد.

ثبت شرکت نیک
انتخابی نیک و ماندگار ..