خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

شرکت سهامی خاص ممکن است در صورت تمایل صاحبان سهام ، به شرکت سهامی عام تبدیل شود.
در چنین موردی طبق ماده 278 اصلاحی رعایت چهار اصل ضروری است :

اصول ضروری در تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

  1. موضوع تبدیل شرکت باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.
  2. سرمایه شرکت به مبلغ پنج میلیون ریال رسیده باشد. با این که تصمیم گرفته شود که از طریق پذیره نویسی سرمایه افزایش یابد.
  3. دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
  4. اساسنامه شرکت بر اساس شرکت سهامی عام تنظیم یا اصلاح شود.

تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

در این صورت شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی صورتجلسه مجمع را به ضمیمه اساسنامه و دو ترازنامه و حساب سود و زیان که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد و صورت دارایی شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و تقویم آن که مورد تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری باشد ضمن اعلامیه ای به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نماید.

مسلم است اعلامیه مذکور مطابق قانون باید حاوی تمام نکات و مزایای شرکت باشد از قبیل نام و موضوع و سرمایه و دیون و تعهدات که به تصویب و امضای صاحبان سهام رسیده باشد.
در صورتی که افزایش سرمایه به عمل آمده باشد مرجع ثبت شرکت ها مراتب را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می شود و اقلاَ در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی می نماید.
هرگاه شرکت در نظر داشته باشد افزایش سرمایه خود را از طریق پذیره نویسی و شرکت مردم در خرید سهام افزایش دهد و به این مناسبت قصد اعلامیه پذیره نویسی داشته باشد، مجمع ثبت شرکت ها پس از رسیدگی به اعلامیه اجازه انتشار آن را می دهد.

در این صورت مانند پذیره نویسی شرکت های سهامی عام ، اعلامیه آن انتشار و اشخاص با مراجعه به بانک مربوطه در خرید سهام اقدام می نمایند.
تنها تفاوتی که با تعهد اشخاص در موقع تقاضای ثبت شرکت سهامی عام دارد این است که باید قیمت اسمی سهام نقداَ پرداخت شود.
در چنین موردی پس از رسیدگی هیئت مدیره و اعلام به ثبت شرکت ها به شرح فوق و نشر آگهی از طرف اداره ثبت ، شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل می شود.

همچنین در ثبت شرکت سهامی عام بخوانید :
تاسیس به این مفهوم است که به مجموعه اعمال مادی و حقوقی هر یک از شرکاء اولیه شرکت برای ایجاد شخص حقوقی تاسیس شرکت گفته می شود ، در مجمع موسس شرکت به کسی گفته می شود که برای ایجاد آن پیشقدم می شود سرمایه شرکت از روش جمع کردن شرکاء دیگر فراهم می شود و موسس نیز می تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد .

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام

مدارک لازم برای تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده ی آن، تبدیل شرکت را تصویب کرده است مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند:

  1. ارائه صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده که تبدیل شرکت را تصویب نموده است.
  2. ارائه اساسنامه که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
  3. دو ترازنامه و دو حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت،که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.
  4. صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها،که متضمن تقویم کلیه ی اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
  5. اعلامیه ی تبدیل که باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر این نکات باشد: نام و شماره ثبت، موضوع، نوع فعالیت و مدت شرکت

سامانه ثبت شرکت نیک

مشاوره تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

جهت مشاوره جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به عام می توانید با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتس اپ سوال خود را مطرح نمایید.
موسسه ثبت نیک ارائه دهنده کلیه امور ثبت شرکت و ثبت برند در خدمت شماست.