خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام با بهره معین است که تمام آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. بدین مفهوم که شخصی که ورقه قرضه را خریداری می نماید، عملاَ در قبال ورقه قرضه مبلغی را به شرکت وام می دهد تا در سررسید ورقه قرضه اصل پول خود و مبلغی را به عنوان بهره باز پس گیرد. ( ماده 52 ، 53 ل. ا. ق. ت )

معامله ورقه قرضه بنا بر نظریه شورای نگهبان به دلیل آنکه مشتمل بر مبلغی وام با بهره معین است، ربوی و خلاف شرع دانسته شده است. با استناد به نظریه مزبور می توان مواد 51 تا 71 قانون تجارت را که در خصوص اوراق قرضه بیان حکم کرده اند، ابطال شده دانست.

  • اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت

1- اگر اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت باشد، مجمع عموومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیات مدیره وگزارش خاص بازرسان شرکت ، شرایط و مهلتی که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد. بنابراین اوراق قرضه قابل تبدیل نمی تواند صرفاَ به اساسنامه شرکت واگذار شود. ( ماده 69 ل. ا. ق. ت )
2- شرایط و ترتیب تبدیل ورقه قرضه به سهم در ورقه قرضه قید می شود. ( ماده 71 ل. ا. ق. ت )
3- تبدیل ورقه قرضه به سهم تابع میل دارنده ورقه قرضه است و اجباری در کار نیست. ( ماده 71 ل. ا. ق. ت )
4- هیات مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در خاتمه مهلتی که مجمع مذکور مقرر کرده است ، معادل مبلغ باز تادیه نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت ها سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور معادل بازتادیه نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند سهم خواهد داد. ( ماده 70 ل. ا. ق. ت )
5- اگرچه سهامداران شرکت سهامی در حین افزایش سرمایه به واسطه صدور سهام جدید ، برای خرید سهام بر دیگران حق تقدم دارند ، اما نسبت به سهام قابل تبدیل برای اوراق قرضه این حق تقدم خود به خود منتفی است ، چرا که این سهام برای تبدیل اوراق قرضه صادر شده است. ( ماده 71 ل. ا. ق. ت )
سوال : تفاوت اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت چیست ؟
در اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت مجمع عمومی فوق العاده ، خود سرمایه شرکت را به مبلغی حداقل به میزان اوراق قرضه افزایش می دهد که این افزایش سرمایه موقتاَ توسط یک یا چند بانک یا موسسه مالی و اعتباری پذیره نویسی می گردد تا دارنده ورقه قرضه بتواند تا قبل از سررسید آن، اقدام به تعویض ورقه قرضه با سهم نماید اما در اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت ، مجمع عمومی ، خود سرمایه شرکت را افزایش نمی دهد ، بلکه صرفاَ اجازه آن را به هیات مدیره می دهد تا هیات مدیره بتواند در پایان مهلت اوراق قرضه معادل اوراق قرضه ای که دارندگان آن ها مایل باشند، اقدام به افزایش سرمایه دهند و سهم جدید صادر نمایند و سهام صادر شده را به دارندگان اوراق قرضه تخصیص دهند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت نیک ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.