خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس علامت تجاری این گونه تعریف شده است : ” هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد “
چنین علامتی به ویژه کلمات ، شامل اسامی مشخص ، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.
در بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت تجاری این گونه تعریف شده است : ” علامت تجاری ، یعنی هر نشان قابل روئنی که بتواند کالاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد ” . در قانون ثبت علائم تجاری ایالات منحده آمریکا مصوب 1946 علامت تجاری چنین تعریف شده است : ” هرگونه واژه ، علامت ، نشان یا ترکیبی از آن ها که به وسیله یک شخص به منظور معرفی و تشخیص کالای او ، از جمله کالای منحصر به فرد وی، از کالای تولید یا فروخته شده دیگران و برای هدایت منشاء تولید کالاها بکار می رود .
پس به طور کلی می توان گفت علامت تجاری ، نشانه ای است مشخص کننده که می تواند روی محصول قرار گیرد یا همراه با ارائه خدمات یا بازاریابی محصول مطرح شود، کارد برد آن آگاه سازی مردم در رابطه با مبدا صنعتی یا تجاری کالا یا خدمات است.

  • انواع علائم تجاری و برند

الف ) برند جمعی
برندهای جمعی برندهایی هستند که به یک جماعت قانونی تعلق دارند و دسته و گروه خاصی را که به تولید آن کالا یا خدمت می پردازند معرفی می کنند . مانند اتحادیه ها یا انجمن ها
ب ) برند های تضمینی
علائم تجاری تضمینی علائمی هستند که در جهت تایید کیفیت ، منبع ، منشا و اصالت کالا یا خدمات به کار می روند. این علامت تصدیق و تایید می کند که کالا و خدمات مورد نظر موازین کیفی خاصی را حائزند.
انواع ISO  ها از علائم تایید کننده می باشند. علامت های استاندارد یا عباراتی مانند ساخت ایران یا ساخت آلمان یا علامت Good House of approval  همگی از علائم تایید کننده می توانند محسوب شوند.
ج) برند مشهور
به برندهایی که در یک کشور مشهور شده است اعم از این که ثبت شده باشند و یا ثبت نشده باشند برند مشهور گفته می شود.
در موافقت نامه تریپس ،  معیارهایی برای علامت مشهور عنوان شده است. این معیارها عبارت است از :
_ حسن شهرت عمومی
بند 2 ماده 16 مقرر می دارد که در احراز اینکه یک علامت تجاری معروفیت دارد یا نه ، آگاهی آن بخش از جامعه که به آن مربوط می شود باید در نظر گرفته شود. به دنبال یک علامت گشتن در بازار، نوعی دلیل بر شهرت آن علامت بین عموم می باشد.
_ تبلیغات
همان طور که در بند 2 ماده 16 موافقت نامه تریپس آمده در احراز اینکه یک علامت تجاری معروفیت دارد یا نه ، اشاره به تبلیغ علامت تجاری نموده و آن را در مشهور بودن علامت موثر قلمداد نموده است. لذا می توان گفت میزان تبلیغاتی که جهت انتشار علامت مخاطبین معین می گردد، معیار دیگری در مشهور بودن علامت می باشد.
_ عوامل دیگر
برای مشهور بودن علامت تجاری به جز موارد بالا به عوامل دیگر نیز می توان اشاره کرد که در اشتهار و شهرت علامت تاثیر گذارند :
_ تاریخچه ثبت علامت و اولین تاریخی که در آن علامت به ثبت رسیده است.
_ میزان ثبت جهانی علامت
_ ارزش علامت به عنوان یکی از دارایی های شرکت.
از نکات قابل توجه در مشهور بودن علامت تجاری این است که مشهور بودن یک علامت در یک کشور دلیل شهرت آن در کشور یا کشورهای دیگر نمی گردد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت  نیک، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.
ثبت شرکت نیک
{ انتخابی نیک و ماندگار }