خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

شرکت از اجتماع و تشکیل و همبستگی افراد انسان یا اشخاص حقیقی؛ به منظور انجام هدفی خاص، اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی و تحت شرایط و مقررات قانونی ( ثبت شرکت در مراجع ذیصلاح ) به وجود می آید.
همچنین از اجتماع چند شخص حقیقی و حقوقی و یا چند شخص حقوقی دیگری به وجود می آید.

در قانون تجارت با ذکر شخصیت حقوقی برای شخص حقوقی، اهلیت مدنی مورد قبول قرار گرفته است ؛ چنانکه در ماده 588 این قانون آمده است که ” شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف پدری و فرزندی و امثال آن .

انواع اشخاص حقوقی

 • اشخاص حقوقی حقوق عمومی :
  به موجب قانون خاص به وجود می آیند و به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند. ( برای فعالیت نیازمند ثبت نیستند ) .
  این گونه اشخاص مقید به مدت زمان نیستند و فعالیت آن ها مستمر است ؛ مانند وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی ، دانشگاه ها ، نظام پزشکی و …
 • اشخاص حقوقی حقوق خصوصی :
  با رعایت مقررات عمومی قوانین ثبتی از قبیل قانون ثبت شرکت های تجاری و آیین نامه ثبت انجمن ها و موسسات غیرتجاری به وجود می آیند. پیدایش شخصیت این اشخاص حقوقی نیازمند ثبت است و مدت فعالیت آن ها تا تاریخ انحلال می باشد. ( پایان شخصیت حقوقی حقوق خصوصی، تاریخ انحلال آن است ) ؛ مانند انجمن های فرهنگی، جمعیت های خیریه ، احزاب سیاسی و …

شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری

اقسام اشخاص حقوقی خصوصی

اشخاص حقوقی خصوصی به دسته های ذیل تقسیم می شوند :

 1. شرکت های تجاری :
  اشخاص حقوقی که در قالب های موجود در حقوق تجارت تشکیل شده اند یا فعالیت معمول خود را انجام اعمال تجاری قرار داده اند.
 2. موسسات غیرتجاری :
  بنا بر ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، اشخاص حقوقی هستند که برای مقاصد غیرتجاری ازقبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه تشکیل می شوند ، اعم از آن که موسسین قصد انتفاع داشته با نداشته باشند.
  این موسسات بنا بر ماده 2 آیین نامه مزبور خود به دو قسم منقسم می گردند :
  موسسات انتفاعی : اشخاص حقوقی که هر چند تاجر نیستند، اما برای جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور تشکیل شده اند ، مانند موسسات خدمات حقوقی ، موسسات آموزش آزاد و موسسات خدمات مشاوره ای.
  موسسات غیرانتفاعی : اشخاص حقوقی که نه تاجر اند و نه برای کسب سود و انتفاع تشکیل شده اند، بلکه هدفشان اعمال غیرانتفاعی یا عام المنفعه است، مانند موسسات آموزش های رایگان ، جمعیت های حمایت از محیط زیست و انجمن های خیریه. به این موسسات، سازمان مردم نهاد ، سمن یا NGO نیز گفته می شود.
 3. موقوفات
  بنا بر ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (مصوب 2/ 10/ 1363 )، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد. بنابراین مشاهده می شود که موقوفات چه وقف عام و چه وقف خاص باشند، دارای شخصیت حقوقی اند و در صورت نصب متولی از سوی واقف، متولی نماینده موقوفه محسوب شده، در غیر این صورت سازمان اوقاف متولی آن است.

اقسام و انواع شخصیت حقوقی

 

انحلال اشخاص حقوقی

انحلال اشخاص حقوقی به یکی از طرق ذیل صورت می گیرد :

 1. پایان یافتن مدت مقرر
 2. توافق شرکا
 3. منتفی شدن موضوع فعالیت
 4. حکم دادگاه صالحه
تابعیت اشخاص حقوقی

مطابق ماده 591 قانون تجارت، تابعین اشخاص حقوقی مربوط به کشوری است که اقامتگاه قانونی آن ها در آن کشور واقع شده است.
اقامتگاه قانونی شخص حقوقی محل اصلی فعالیت آن است و به موجب ماده 590 قانون تجارت، اقامتگاه قانونی شخص حقوقی محل است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت نیک ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.