خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

منطقه آزاد به ناحیه صنعتی ویژه در خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند گفته می شود.
در ایران در سال 1368 بر اساس تبصره 19 برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد که در سه منطقه مرزی کشور اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری بنماید و به موجب تبصره ماده 20 همان قانونی، گمرک ایران و سازمان بنادر کشتیرانی نیز مکلف به تاسیس منطقه های ویژه حراست شده ای برای این منظور شدند.متعاقباَ مناطق آزاد کیش در 1368 و قشم در 1369 و چابهار در سال 1370 تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمودند و منطقه آزاد اروند رود (آبادان-خرمشهر) در 1383 بندر انزلی 1382 و منطقه آزاد تجارتی ارس در 1383 آغاز نموده اند.
هم اکنون در ایران 7 منطقه آزاد وجود دارد که عبارتند از : قشم ، کیش ، ارس ، ماکو ، اروند رود ، چابهار و انزلی
در مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی می توانند طبق ماده 2 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری نمایند.
در این مقاله به ضوابط قانونی ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس می پردازیم.
انتخاب نام شرکت در منطقه آزاد ارس
الف ) نام های پیشنهادی می بایست ایرانی باشند . ( لذا از پذیرفتن نام هایی که در آن از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد خودداری به عمل خواهد آمد)
ب ) دارای معنا و مفهوم باشد.
ج) با فرهنگ اسلامی مطابقت نداشته باشد.
ج) سابقه ثبت نداشته باشد.
د) در نام شرکت پسوند ارس اضافه گردد.
تقاضانامه تکمیل نام توسط سرمایه گذار تکمیل و به قسمت ثبت شرکت ها ارائه می گردد. در صورت رعایت شرایط فوق، نام پیشنهادی تایید می گردد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در ارس
1- دو نسخه شرکتنامه یا اظهارنامه و اساسنامه تنظیم شده که به تصویب و امضاء کلیه شرکاء و موسسین شرکت رسیده است
2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره شرکت
3- فرم تعیین نام تائید شده از سوی واحد ثبتی منطقه
4- مصوبه هیات مدیره مبنی بر مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت در شرف تاسیس که در آن میزان و درصد سرمایه گذاری (سهام -سهم الشرکه ) مشخص شده و نماینده ای را جهت حضور در کلیه مجامع و هیات مدیره معرفی نموده و به امضاء اشخاص مجاز رسیده باشد و به مهر شرکت یا موسسه هم ممهور گردیده باشد.
5- ارائه گواهی بانکی از یکی از بانکهای مستقر در منطقه مبنی بر تودیع حداقل 35% سرمایه شرکت- گواهی ثبت شرکت یا موسسه خارجی که از سوی مرجع ثبتی کشور متبوع صادر شده باشد.
6- رونوشت اساسنامه مصدق شرکت یا موسسه خارجی
7- مراتب صورتجلسه هیات مدیره و گواهی ثبت باید به تصدیق مقامات صلاحیتدار که امضاء و مهر در آنجا واقع شده است رسیده و به تائید سفارت و در نهایت به تصدیق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برسد.
8- کلیه مدارک مذکور باید توسط مترجم رسمی به زبان فارسی ترجمه گردد.
مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس
سرمایه گذار جهت ثبت شرکت در ارس می بایست مراحل ذیل را طی کند :
1- اخذ مجوز لازم برای فعالیت از مراجع ذی صلاح
2- تکمیل فرم تقاضای تعیین نام و ارائه آن به واحد ثبتی
3- تایید نام شرکت توسط واحد ثبتی ( در صورت رعایت شرایط مقرر شده )
4- تکمیل مدارک ثبتی لازم توسط متقاضی و ارائه آن به واحد ثبتی
5- پرداخت هزینه های ثبتی و ارائه ی فیش پرداخت به واحد ثبتی
6- بررسی مدارک توسط متصدی ثبت و در صورت نقص و ایراد در مدارک تکمیل و تصحیح آن
7- تهيه پيش نويس آگهي تاسيس
8- ثبت اظهارنامه یا شرکتنامه شرکت در دفتر ثبت شرکت ها
9- درج نام تائید شده در دفتر مربوطه
10- پلمپ دفاتر تجاری
11- تحویل یک نسخه از مدارک ثبتی به متقاضی
12- تحویل یک نسخه از آگهی به واحد صادر کننده مجوز
13- ارسال آگهی تاسیس شرکت به روزنامه رسمی
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
مشاورین ما در ثبت شرکت نیک با افتخار در خدمت شما خواهند بود.