خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

سرمایه شرکت سهامی از طریق صدور سهام جدید و بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود قابل افزایش است.

افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید در شرکت های سهامی عام
صدور سهام جدید بایستی به اطلاع سهامداران شرکت برسد و سهامداران نیز حق دارند که سهام عرضه شده را خریداری یا پذیره نویسی نمایند. شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد. ارزش اسمی سهام جدیدی که منتشر می شود باید مساوی با بهای اسمی سهام به هنگام تاسیس شرکت باشد زیرا برابر ماده 32 ل. ا. ق. ت مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد. بعضاَ شرکت های سهامی که سهامشان نزد عموم از اعتبار و ارزش خاصی برخوردار است و به عبارتی ارزش واقعی و تجاری سهامشان از نظر اقتصادی بیش از ارزش مبلغ اسمی می باشد، ممکن است به هنگام فروش سهام جدید مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی می باشد، ممکن است به هنگام فروش سهام جدید مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهام به عنوان اضافه ارزش سهام از خریداران دریافت کند. شرکت می تواند برای حمایت از سهامداران قدیم عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا این اضافه ارزش را نقداَ بین صاحبان سهام سابق تقسیم کرده و یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام تسلیم نماید. ( ماده 106 ل. ا. ق. ت )
حق تقدم صاحبان سهام قبلی در خرید سهام جدید
در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از 60 روز نخواهد بود، این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد، شروع می شود. ( ماده 166 ل. ا. ق. ت )
مجمع عمومی که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب و یا اجازه آن را به هیات مدیره می دهد، می تواند حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید سلب نماید، لیکن اتخاذ تصمیم مجمع عمومی در این باب مشروط به قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه و تایید آن از طرف بازرسان می باشد والا باطل خواهد بود. ( ماده 167 ل. ا. ق. ت )
هیات مدیره بایستی در گزارش خود لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید به آنان تخصیص داده خواهد شد را توجیه نماید و بازرس یا بازرسان نیز در گزارش خود عوامل و جهاتی را که در گزارش خود به آن ها اشاره نموده تایید کند. ( تبصره ماده 167 ل. ا. ق. ت ) .
سلب حق تقدم در پذیره نویسی باید درباره تمام صاحبان سهام یکسان و بدون تبعیض باشد. چنانچه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بغض سهامداران به نفع بغض دیگر سلب شود سهامدارانیکه سهام جدید به آن ها اختصاص داده شده است، در اخذ رای مربوط به سلب حق تقدم سایر صاحبان سهام حق شرکت ندارند. در صورتیکه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند، حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد. ( ماده 172 ل. ا. ق. ت )
مدارک لازم جهت افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید در شرکت های سهامی عام :
1) صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه شرکت را تصویب نموده و یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است ؛
2) یک نسخه از اعلامیه پذیره نویسی منتشره در روزنامه کثیرالانتشاری که طبق آخرین تصمیم مجمع عمومی عادی آگهی های شرکت را منتشر می سازد ؛
3) یک نسخه از هرکدام از روزنامه های کثیرالانتشاری که طبق ماده 177 ل. ا. ق. ت اعلامیه پذیره نویسی را منتشر ساخته اند ؛
4) ورقه اثبات و احراز واریز و تادیه وجه سهام توسط صاحبان سهام با تعیین تعداد سهام هر یک از سهامداران ؛
5) گواهینامه بانک مشعر بر واریز مبلغ افزایش سرمایه ؛
6) ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایلند مطالبات نقدی حال شده خود را تبدیل به سهام نمایند ؛
7) صورت مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که مطالبات آن ها به سهام شرکت تبدیل شده است ، به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه اینگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده اند ؛
8) تنظیم اظهارنامه، که توسط اداره ثبت شرکت ها تنظیم و به صورت چاپ شده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و درج مندرجات لازم.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت نیک ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.