خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

اوراق مشارکت : می توان آن ها را در شمار اسناد تجاری به معنای عام کلمه در نظر گرفت. اوراقی هستد که به موجب آن، شخص سرمایه گذار بخشی از سرمایه مورد نیاز سرمایه پذیر را برای اجرای پروژه هایش تامین می کند و بر اساس توافق طرفین ،

در سود و زیان آن شریک می شود و در پایان هر دوره مالی، پس از کسر هزینه ها ، سود به دست آمده بر حسب نسبت هایی که در قرارداد توافق شده، بین صاحب سرمایه ( سرمایه گذار ) و عامل اقتصادی ( سرمایه پذیر ) تقسیم می شود. قانون حاکم بر اوراق مشارکت ، قانون ” نحوه انتشار اوراق مشارکت ( مصوب 1376 ) ” می باشد.
اشخاص حقوقی ذیل مجاز به صدور اوراق مشارکت هستند : ( ماده 1 قانون انتشار اوراق مشارکت )
1- دولت
2- شرکت های دولتی
3- شهرداری ها
4- سایر موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی
5- موسسه های عام المنفعه
6- شرکت های وابسته به هر یک از دستگاه های فوق الذکر
7- شرکت های سهامی عام و سهامی خاص
8- شرکت های تعاونی تولید ( نه تعاونی مصرف )

  • اوصاف اوراق مشارکت

اوصاف این اوراق را می توان به شرح ذیل برشمرد : ( ماده 2 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت )
1- اوراق مشارکت، در شمار اوراق بهادار هستند.
2- ممکن است مانند سهام ، بانام یا بی نام باشند.
3- دارای قیمت اسمی مشخص هستند.
4- دارای مدت معین ( سررسید معین ) هستند.
5- دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی اوراق خریداری شده و مدت زمان مشارکت ، در سود حاصل از اجرای طرح مربوطه شریک خواهند بود.

  • شیوه نقل و انتقال اوراق مشارکت

این اوراق قابل انتقال قهری ( به واسطه ارث ) و انتقال ادرای ( به موجب قرارداد ) هستند. خرید و فروش این اوراق به دو طریق امکان پذیر است : ( ماده 2 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت )
1- مستقیماَ
2- از طریق بورس اوراق بهادار

  • اقسام اوراق مشارکت

اقسام اوراق مشارکت از قرار ذیل اند :
1- اوراق مشارکت ساده : اوراقی هستند که دارنده آن در سررسید صرفاَ اصل مبلغ و سود آن را دریافت می دارد.
2- اوراق مشارکت مرکب : اوراق مشارکت مرکب، فقط در شرکت های سهامی عام قابل صدور اند که خود به دو قسمت تقسیم می شوند : ( ماده 6 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت )
اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام : مانند اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت اند که قبلاَ در شرکت های سهامی عام احکام آن مورد مطالعه واقع شد.
اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام : مانند اوراق قرضه تعویض با سهام شرکت اند .

کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
“آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است”