خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

هر شرکت با مسئولیت محدود دارای سه رکن اداره کننده، تصمیم گیرنده و ناظر می باشد که در این مقاله به بررسی این ارکان می پردازیم:

  • ارکان اداره کننده

شرکت به وسیله اشخاصی که مدیر نامیده می شوند اداره می گردد و در مورد مدیران به موجب ماده 104 ق. ت می توان به چند نکته اشاره کرد:
1- مدیران ممکن است یک یا چند نفر باشند.
2- مدیران ممکن است از بین شرکا یا خارج انتخاب گردند.
3- مدیران ممکن است موظف یا غیر موظف باشند.
4- مدت خدمت مدیران ممکن است نامحدود یا محدود باشد اگر محدود باشد انتخاب مجدد به وسبله مجمع عمومی شرکا به عمل می آید.
مطابق ماده 105 نیز مدیران کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه خلاف آن مقرر شده باشد. هر محدودیت اختیارات مدیران خارج از اساسنامه در مقابل ثالث باطل و کان لم یکن خواهد بود.
مسئولیت مدنی در قانون تجارت برای مدیران پیش بینی نشده و متضرر فقط در صورت اثبات تقصیر مدیران و رابطه علیت می تواند مطابق قواعد عام قانون مدنی جبران خسارت را بخواهد همچنین مسئولیت جزایی مدیران نیز همان است که در بند ج ماده 115 ق. ت بیان شده است.

  • ارکان کنترل کننده

در این شرکت هرگاه عده شرکا کم باشد انتخاب بازرس پسش بینی نشده است.
مطابق ماده 101 ق. ت ( هر شرکت بامسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از 12 نفر باشد باید دارای هیات نظار بوده … )
هیات نظار باید لااقل هر یک از سه نفر از شرکا بوده و به وسیله مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل برای اولین بار به مدت یک سال انتخاب گردند، این مدت می تواند در تجدید انتخاب مدیران به بیش از یک سال و حتی نامحدود افزایش یابد. ( ماده 109 ق. ت ناظر به ماده 165 ق. ت )
وظابف هیات نظار به موجب قانون تجارت عبارتند از :
1- باید اطمینان حاصل کنند که تمام سرمایه نقدی به وسیله شرکا تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی شرکت نیز تقویم و تسلیم شده و در شرکت نامه صریحاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر یک به چه میزان تقویم شده است.
2- هیات نظار مکلفند دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را به طور دقیق کنترل نموده و در پایان هر سال مالی گزارشی به مجمع عمومی تقدیم کنند. ( ماده 109 ناظر به ماده 168 ق. ت )
3- هیات نظار مکلفند لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را دعوت کرده و تشکیل جلسه دهند. همچنین می توانند مجمع عمومی فوق العاده را نیز دعوت نمایند.
هیات نظار تصمیمات خود را با اکثریت اعضای خود اتخاذ می نماید.
در مورد مسئولیت جزایی هیات نظار، در صورت تبانی در مورد تقویم سهم الشرکه غیرنقدی به بیش از قیمت واقعی، علاوه بر مسئولیت تضامنی در مقابل ثالث مشمول مجازات جزای در ماده 115 ق. ت خواهد بود.

  • ارکان تصمیم گیرنده

با توجه به ماده 109 ق. ت که می گوید : ” هر شرکت بامسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از 12 نفر باشد، باید دارای هیات نظار بوده و هیات مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد … ”
به نظر می رسد در شرکت هایی که کمتر از 12 نفر عضو دارند تشکیل مجمع عمومی اجباری نیست.
علی الاصول تصمیمات شرکت مطابق ماده 106 ق. ت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود، اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می گردد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی خلاف مراتب فوق مقرر دارد. این اکثریت برای تصمیم گیری در موارد عادی می باشد. برای اتخاذ تصمیم در مورد تغییرات اساسنامه با توجه به ماده 111 اکثریت عددی شرکا که لاقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند، ضروری است.
در مورد انحلال شرکت نیز دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت باید تصمیم گیری نمایند. (بند ب ماده 114 ق. ن)
شرکت دارای سرمایه احتیاطی می باشد. برای این منظور لازم است یک بیستم از سود خالص به عنوان سرمایه مزبور موضوع شود. هرگاه سرمایه احتیاطی به یک دهم سرمایه شرکت رسید دفع آن اختیاری خواهد بود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت نیک، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.