خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داریم در مورد تصفیه شرکت های تجاری ، انتخاب مدیر تصفیه شرکت ، اعلان اسامی مدیران و موارد مربوط به آن بپردازیم چنانچه جهت ثبت تغییرات شرکت و انحلال باید با ضوابط و قوانین مربوط به آن آشنایی کامل داشته باشید .
شرکت پس از انحلال ، وارد مرحله تصفیه می شود که در این مرحله شرکت دارای شخصیت حقوقی می باشد و پس از آن که طلب شرکت وصول و بدهی پرداخت یا صلح شد و همچنین دارایی شرکت تقسیم شد ، شخصیت حقوقی شرکت پایان می یابد .

تصفیه این شرکت ها مطابق مواد قانون تجارت می باشد که مواد 202 تا 218 قانون تجارت ، مربوط به تصفیه شرکت های قانون تجارت است و در رابطه با تصفیه شرکت سهامی و هم چنین تصفیه شرکت های ورشکسته کاربرد ندارد .

 

تصفیه شرکت های تجاری

تکمیلی بودن مقررات تصفیه شرکت های تجاری

به موجب ماده 218 ق . ت هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال این مقررات نباید مخالف مواد 207 – 208 – 209 – 210 – 215 – 216 – 217 و قسمت اخیر ماده 211 ق . ت باشد .

انتخاب مدیر تصفیه شرکت های تجاری

به موجب ماده 203 ق . ت مدیر تصفیه در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی اصولا مدیر یا مدیران شرکت هستند مگر آن که شرکای ضامن اشخاص دیگری را از خارج شرکت یا از بین خود برای امر تصفیه انتخاب کنند .

اگر بین شرکای ضامن برای تعیین مدیر تصفیه اختلاف حاصل شود ، حل اختلاف با دادگاه است و دادگاه مدیر تصفیه را مشخص می کند .
به موجب ماده 213 ق . ت در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .

ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه

به موجب ماده 205 قانون تجارت ، در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آن ها باید در اداره ثبت اسناد ، ثبت و اعلان گردد .
پس اصولا نیازی به ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه نمی باشد مگر مدیر تصفیه ، غیر از مدیران شرکت باشد .

ناظر تصفیه : 

در قانون تجارت عضو ناظر پیش بینی نشده است اما در شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی ، شرکای غیر ضامن اختیار تعیین عضو ناظر را خواهند داشت .
به موجب ماده 206 ق . ت در شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی ، شرکای غیر ضامن می توانند یک یا چند نفر را به عنوان ناظر امر تصفیه مشخص کنند .

صلاحیت مدیران تصفیه

به موجب ماده 208 ق . ت شرکت پس از انحلال و تا زمانی که مقررات راجع به تقسیم دارایی آن خاتمه نیافته دارای شخصیت حقوقی می باشد و به همین دلیل متصدیان تصفیه مجاز به انجام معاملات ضروری برای شرکت می باشند .

اختیارات مصرحه مدیر تصفیه تصفیه شرکت های تجاری

وظایف و اختیارات مصرحه مدیر تصفیه شرکت های تجاری عبارتند از :

  1. اجرای تعهدات شرکت ( ماده 208 ق . ت )
  2. اقامه دعوا یا تعیین وکیل ( ماده 209 ق . ت )
  3. اختیار صلح و تعیین داور در صورت اجازه شرکای ضامن در شرکت های نسبی ، تضامنی ، مختلط سهامی و غیر سهامی ( ماده 210 ق . ت )
  4. به موجب ماده 214 ق . ت ، در شرکت های تعاونی و با مسئولیت محدود اصولا امکان صلح و تعیین داور وجود ندارد مگر پیش بینی اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی ، اما در شرکت سهامی به موجب ماده 212 لایحه مدیر تصفیه مطلقا اختیار صلح و ارجاع به داوری دارد .
  5. تقسیم موقت دارایی شرکت در حال تصفیه ، که آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکاء تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است ، موضوع نمایند .
    تقسیم موقت دارایی در شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی برخلاف شرکت تضامنی ، نسبی و مختلط امکان پذیر نیست ، زیرا در شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی ، شریک ضامن برای جبران خسارت وجود ندارد .
  6. تعیین نفع و ضرر شرکاء ( ماده 212 ق . ت )
    در صورت بروز اختلاف در تعیین نفع و ضرر ، حل آن با دادگاه می باشد .
تشریفات تقسیم دارایی شرکت در مدت تصفیه و پس از ختم تصفیه شرکت های تجاری

به موجب ماده 215 قانون تجارت ، تقسیم دارایی شرکت های مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آنکه قبلا سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد .
به موجب ماده 216 ق . ت ، تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلب کارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده اند و مسئولیت مدیر تصفیه ، تضامنی نمی باشد .

سامانه ثبت شرکت نیک

مشاوره تصفیه شرکت های تجاری

شما میتوانید جهت آگاهی در مورد تصفیه شرکت های تجاری و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .