خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داریم در مورد مراحل ثبت مؤسسات غیرتجاری ، مدارک ، انتخاب نام و کلیه موارد مربوطه من جمله قواعد کلی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بپردازیم .

مراحل ثبت مؤسسات غیرتجاری

آشنایی با کلیات مراحل ثبت مؤسسات غیرتجاری

ماده ۵۸۴ قانون تجارت :

تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده باشند ، از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

مؤسسات غیرتجاری :

تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری ، مؤسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجارتی مثل امور عملی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند .

ماده یک آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب ۱۳۳۷ ، مقرر داشته مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند .

تشکیلات مزبور طبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت از تاریخ ثبت ، شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، بنگاه کانون و امثال آن را اتخاذ کنند .

انواع موسسات غیر تجارتی

 • موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد .
  اینگونه موسسات اصطلاحاً مؤسسات غیرانتفاعی نامیده می شوند و مؤسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از مؤسسات غیرانتفاعی دانست .
 • موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و مؤسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است .

مدارک لازم جهت ثبت مؤسسات غیرتجاری

 • دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه که به صورت چاپی است
 • تنظیم اساسنامه حداقل در 2 نسخه
 •  تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در 2 برگ
 • تصویر شناسنامه کلیه شرکاء
 • اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه ( درصورت نیاز )

تذکرات

 1. حداقل شرکاء نباید کمتر از دو نفر باشد .
 2. قید سرمایه به هر میزان مجاز است .
 3. طبق ماده ۵۸۶ قانون تجارت ، مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد نمی توان ثبت کرد .
 4. در موسسات غیرتجاری که هدفشان غیرانتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد .
 5. در موسسات غیرتجاری که هدفشان جلب منافع مادی است ،موسسین باید پس از به ثبت رساندن مؤسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند .
 6. جهت به ثبت رساندن بایستی در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت های اداره ثبت مرکز اصلی مؤسسه رجوع شود‌ .

روش و مراحل ثبت مؤسسات غیرتجاری

روش و مراحل ثبت مؤسسات غیرتجاری

 1. تکمیل فرم تقاضانامه اخذ شده از اداره ثبت شرکت ها و امضاء آن توسط کلیه شرکاء
 2. تنظیم صورتجلسه موسسین و امضاء آن توسط شرکاء
 3. تنظیم اساسنامه و امضاء ذیل کلیه صفحات توسط شرکاء
 4. موسسین جهت نام گذاری موسسه چند نام انتخاب و به مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت ها تقدیم می کنند چنانچه نام انتخاب شده باید :
  اولاً : با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد .
  ثانیاً : سابقه ثبت نداشته باشد .
  ثالثاً : از نام های خارجی نباشد که در انتها مسئول مربوطه بعد از بررسی ، با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی اقدام به صدور گواهی لازم خواهد کرد .
 5. بعد از تعیین نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکت ها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد ، در صورت لزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز مزبور معرفی خواهد شد .
 6. پس از وصول و ارائه مجوز لازم ، ممیز ثبت شرکت ها نسبت به بررسی مدارک اقدام و چنانچه مدارک مزبور دارای نقص نباشد ، متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری راهنمایی خواهد کرد .
 7. مسئول حسابداری با توجه به سرمایه مؤسسه ، مبلغ حق الثبت را به بانک ملی ایران پرداخت می نماید که متقاضی بعد از واریز مبلغ مزبور ، فیش پرداختی را به حسابداری ارائه و حسابداری نسبت به مهر نمودن تقاضانامه متقاضی اقدام می کند .
 8. متقاضی بعد از ممهور شدن تقاضانامه آن را به ممیز تقدیم و ممیز مربوطه دستور ثبت را صادر خواهد کرد .
 9. متقاضی جهت اخذ پیش نویس آگهی تأسیس به قسمت ثبت شرکت ها مراجعه می کند .
 10. در قسمت ثبت شرکت ها پیش نویس آگهی تأسیس تهیه و پس از امضاء رئیس اداره ثبت شرکت ها و تایپ آگهی مربوطه ، متقاضی مجدد به قسمت ثبت شرکت ها مراجعه خواهد نمود  و مسئول قسمت بعد از احراز هویت متقاضی ( اصالتاً یا وکالتاً ) در ذیل ثبت دفتر از متقاضی امضاء اخذ می نماید .
 11. توسط مسئول مربوطه یک نسخه از مدارک اعم از اساسنامه ، صورتجلسه و تقاضانامه که اداره ثبت شرکت ها آن ها را مهر کرده است به متقاضی تسلیم می شود .
 12. متقاضی بعد از اخذ مدارک مزبور به دبیرخانه اداره مراجعه و پرونده را تحویل دبیرخانه خواهد داد .
 13. یک برگ آگهی تایپ شده توسط متقاضی به اداره کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل ( قسمت دایره آگهی ها ) تقدیم و پس از تعیین مبلغ آگهی در روزنامه ، به بانک مراجعه و مبلغ مزبور را پرداخت کرده و به دبیرخانه مراجعه خواهد نمود .
 14. پس از امضاء نسخه تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکت ها در این مرحله آگهی صادر و دو نسخه تایپی به متقاضی تحویل می گردد .
 15. یک نسخه از آگهی جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( واقع در تهران ، خیابان بهشت ، پشت پارک شهر ) و نسخه دیگر همراه با فیش پرداختی به قسمت دایره آگهی ها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار داده می شود .
 16. بعد از طی مراحل 16 گانه مزبور کار ثبت مؤسسه غیر تجارتی به پایان رسیده و از طرف اداره ثبت شرکت ها گواهی ثبت موسسه به موسسین تقدیم خواهد شد .

 

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای مراحل ثبت مؤسسات غیرتجاری

شما میتوانید جهت آشنایی بیشتر با مراحل ثبت مؤسسات غیرتجاری و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .