خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به سود و منفعت می توانند توانایی های خود را اعم از سرمایه، تخصص و ارتباطات در کنار یکدیگر قرار دهند که مجموع این توانایی ها در کنار هم می بایست تحت چارچوب خاص با عقد قراردادی ما بین این افراد صورت پذیرد و شرکت ها نوع خاصی از این قراردادها هستند که هر کدام از انواع شرکت ها شامل (مسئولیت محدود، سهامی، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، نسبی، وتعاونی) چارچوب و تعریف خاصی از ارتباطات مابین شرکاء و سهامداران و همچنین ما بین شرکاء و اشخاص ثالث (خارج از شرکت) را بیان می دارد.

• انواع شرکت ها
شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.
شرکت تضامنی: شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراردادی که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است.
شرکت مختلط سهامی: شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین عده ای شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.
شرکت مختلط غیر سهامی: شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم تجارتی مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.
شرکت نسبی: شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.
شرکت تعاونی تولید و مصرف: شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از افراد تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند.
• مراحل ثبت شرکت
اقدام اول ورود به سامانه ثبت شرکت ها
ابتدا باید به سامانه ثبت شرکت به آدرس irsherkat.ssaa.ir مراجعه فرمایید.در این سامانه به قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت مراجعه کنید.فرمی پیش روی شما ظاهر می شود که باید مرحله به مرحله آن را تکمیل کنید.اطلاعات مربوط به متقاضی نخستین موضوعی است که در این فرم ها باید بنویسید.مشخصات اولیه خود را در فرم تکمیل کنید.
قدم دوم انتخاب نام شرکت
نام شرکت خود را در فرم «نام و نوع شخص حقوقی» وارد کنید.در این قسمت باید به ترتیب اولویت 5نام برای شرکت انتخاب کنید که از بین آنها یکی تایید شود.انتخاب نام برای شرکت باید ها و نبایدهای خاص خود را دارد؛ اول اینکه این اسم نباید تکراری باشد، استفاده از اسامی مخفف شده که مربوط به اداره های دولتی و…است تنها با کسب مجوز از آنها امکان پذیر است.در این مرحله یک کد رهگیری به شما داده می شود.
گام سوم موضوع فعالیت خود را وارد کنید
مدت و موضوع فعالیت، اطلاعات مورد نیاز در مرحله بعدی است. برای مشخص کردن مدت فعالیت شرکت یکی از دو گزینه «محدود» یا «نامحدود» را باید انتخاب نمایید. اما برای راحتی در انتخاب موضوع فعالیت، سامانه فهرستی را در اختیار شما قرار می دهد.
مرحله چهارم نشانی شرکت را مشخص نمایید
این قسمت با «مشخصات مرکز اصلی» در سایت معرفی شده است. در اینجا لازم است یک نشانی برای محل دفتر شرکت ارائه بدهید، همچنین شماره تماس و کدپستی.
اقدام پنجم سرمایه شرکت را تامین کنید
در بخش«سرمایه شخص حقوقی» سایت اداره ثبت شرکت ها باید تکلیف میزان سرمایه شرکت را مشخص کنید.در شرکت های سهامی، تعداد سهم و ارزش اسمی آن هم در این فرم وارد می شود.برای ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه مورد نیاز 100هزار تومان است.با این حال مبلغ سرمایه اولیه تا حدودی نشانه ای از اعتبار شرکت است.
قدم ششم شرکای خود را معرفی کنید
حالا باید در فرمی که پیش روی شما قرار می گیرد مشخصات سهامداران و اعضای اصلی شرکت را وارد کنید.اگر تعداد این افراد بیش از 150 نفر باشد باید فرمی را که از پیش در سایت بارگذاری شده دریافت و اسامی و مشخصات افراد را در آن وارد کنید.در این بخش اطلاعات شناسنامه ای و همچنین آدرس پستی و شماره تماس این افراد ثبت و ذخیره می شود.
گام هفتم مشخص کردن سهام شرکاء
گام بعدی پر کردن اطلاعات مربوط به سهام و سرمایه شرکاست.با انتخاب نام هر یک از اعضاء مشخص می کنید که این فرد چه تعداد سهام دارد.«نوع سهام» در حقیقت گزینه ای است که در آن نقدی یا غیر نقدی بودن سرمایه مشخص می شود.
مرحله هشتم معرفی شعبه های شرکت
اگر قرار است که شرکت شما شعبه هایی هم داشته باشد لازم است در فرم مربوط به این قسمت مشخصات این شعب وارد شود؛ البته در صورتی که هنوز تکلیفی برای این موضوع از طرف سهامداران روشن نشده باشد می توان معرفی شعب را به زمان دیگری موکول کرد و در فرم قسمت شعب، گزینه مربوط به نداشتن شعب را انتخاب نمایید.بعد از روشن کردن تکلیف شعب شرکت و سمت اشخاص در آن، باید به سراغ تعیین سال مالی شرکت بروید و در مرحله بعد فرم مربوط به صورتجلسه را تکمیل نمایید.
قدم نهم اساسنامه را ارائه دهید
پس از تایید اطلاعات، از شما خواسته می شود که اساسنامه و شرکتنامه را در سایت بارگذاری کنید. اساسنامه و شرکت نامه شرکت ها، فرم های پیش فرض دارند که باید آن ها را پر کنید و در نهایت اگر خواستید می توانید قوانین مخصوص شرکت خودتان را به آن اضافه کنید.حالا باید تصویری برابر اصل شده از اساسنامه خود را در سایت اداره ثبت شرکت ها بارگذاری کنید.
گام آخر چاپ آگهی در روزنامه رسمی
بعد از تایید تمام مدارک، شماره ثبت شرکت به شما داده می شود. حالا باید آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی چاپ کنید.در آگهی که چاپ می کنید اطلاعاتی در مورد نام شرکت، نوع فعالیت و اطلاعاتی از این قبیل را مطرح می کنید.حدود دو هفته بعد از مراجعه شما به دفتر روزنامه رسمی، آگهی ثبت شرکت در آن درج می شود.و کار ثبت شرکت شما به پایان می رسد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت نیک، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.