خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

یکی از انواع شرکت های پرمخاطب جهت ثبت و راه اندازی شرکت سهامی خاص است.شرکت سهامی خاص، شرکتی است که معمولاً به وسیله چند نفر اشخاص مشخصی که با هم توافق و تفاهم دارند و گاهی اوقات بین آن ها رابطه خویشاوندی نیز وجود دارد تشکیل می شود که در حقیقت تمام سرمایه آن بوسیله موسسین  تامین می گردد. تعداد شرکا در این شرکت محدود می باشد و به این جهت شرکت سهامی خاص نامیده می شود.
در نام شرکت باید کلمه “خاص” قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود. مثلاً “شرکت سهامی خاص البرز” یا “شرکت البرز، سهامی خاص” عبارت شرکت سهامی باید در تمام نوشته ها و سربرگ های شرکت قید گردد.
مقررات مربوط به تشکیل شرکت سهامی خاص، ساده تر از شرکت سهامی عام می باشد. جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان، در ذیل به نکات مهم تشکیل سهامی خاص می پردازیم.
1- در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست و ارائه مدارک ذیل الذکر به مرجع ثبت شرکت ها کفایت می کند. (ماده 82 ل. ا. ق. ت)
2- جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تقویم آورده های غیرنقدی ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود. (ماده 82 ل . ا. ق. ت)
3- موسسین شرکت که همان سرمایه گذاران شرکت باشند، مدارک ذیل را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می نمایند. ( ماده 20 ل. ا. ق. ت )
–  اظهارنامه ثبت شرکت
–  اساسنامه ای که به امضاء همه سهامداران رسیده باشد.
–  اظهارنامه ای حاکی از تعهد همه سهام شرکت و تادیه تمام قسمت غیرنقدی سهام شرکت و شرح امتیازات و موجبات سهام ممتازه که باید به امضاء همه سهامداران رسیده باشد.
–  گواهی بانکی مبنی بر تادیه قسمت نقدی سهام شرکت
–  صورت جلسه ای دال بر انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان که به امضاء همه سهامداران رسیده باشد.
–  مدرکی دال بر قبول سمت توسط مدیران و بازرسان . این امر دال بر آن است که آنان با علم به تکالیف این سمت، عهده دار آن گردیده اند.
–  نام روزنامه کثیرالانتشاری که تا اولین مجمع عمومی عادی سالانه شرکت، آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد.
4- موسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند چه شرکت تشکیل گردد و چه تشکیل نگردد . ( ماده 23 ل. ا. ق. ت )
توجه داشته باشید که در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست. سهام داران می توانند برای تشکیل شرکت، اقدام به برگزاری مجمع عمومی موسس نمایند یا آنکه بنابر ماده 20 ل. ا. ق. ت ، صرفاَ مدارک مذکور در آن ماده را که به امضاء تمام سهام داران رسیده است، به مرجع ثبت شرکت ها تقدیم دارند . بنابراین سهام داران می توانند برای تشکیل شرکت از یکی از دو روش ذیل استفاده کنند : ( م 20 ل. ا. ق. ت )
1- تشکیل مجمع عمومی موسس.
2- عدم تشکیل مجمع عمومی موسس و اکتفا به مدارک و صورت جلسه های مذکور در ماده 20 ل. ا. ق. ت که به امضاء تمام سهامداران رسیده باشد.

  • حداقل تعداد سهام داران برای تشکیل شرکت سهامی خاص :

– در شرکت های سهامی خاص حداقل سهامداران  باید حداقل سه نفر باشند.
– اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد.

  • سرمایه شرکت سهامی :

– حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت سهامی خاص 1 میلیون ریال است.
– سرمایه ممکن است نقدی یا غیرنقدی باشد. ( ماده 76 ل. ا. ق. ت )
– سرمایه غیرنقدی مانند ورقه اختراع، ملک ، ابزارآلات و دستگاه های صنعتی و … می باشد.
– در شرکت سهامی خاص اگر سرمایه نقدی باشد باید حداقل 35 درصد آن در ابتدای امر تادیه گردد و اگر بخشی از آن غیرنقد باشد باید تمام قسمت غیرنقدی در همان ابتدای تاسیس تادیه گردد.
– سرمایه شرکت منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند.
– سرمایه باید شامل اوراق سهام باشد.
– استفاده از وجوهی که در حساب شرکت در شرف تاسیس است تا قبل ار ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها ممکن نیست. ( ماده 22 ل. ا. ق. ت )
سایر ویژگی های شرکت سهامی خاص :
1- شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
2- طبق ماده ( 21 ل. ا. ق. ت ) شرکت های سهامی خاص، نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی به فروش سهام خود مبادرت کنند، مگر این که به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و از مقررات آن پبروی نمایند.
3- هر گاه به علل و موجباتی سرمایه شرکت از این مبلغ کمتر شود شرکاء باید آن را تامین نمایند و یا اینکه آن را تبدیل به شرکت تضامنی یا مسئولیت محدود بنمایند.
ثبت شرکت نیک
{ مجری ثبت انواع شرکت های تجاری }

شرکت سهامی خاص از تاریخی که مدیران و بازرسان در شرکت سهامی قبول سمت می نمایند، تشکیل می گردد. بنابراین تشکیل شرکت سهامی قبل از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها صورت می گیرد. ( ماده 17 ل. ا. ق. ت و بند 4 ماده 20 ل. ا. ق. ت )