قوانین شرکت های خارجی در ایران چگونه است ؟

در این مقاله قصد داریم در مورد قوانین شرکت های خارجی در ایران ، مدارک و اسناد مورد نیاز ، ضوابط و قوانین و موارد مربوط به آن توضیح دهیم .
چنانچه برای آگاهی بیشتر از ثبت شرکت های خارجی ، الزامات آن و قواعدی که باید از آن پیروی کنند ، تا انتها مقاله را مطالعه کنید .

کلیات قوانین شرکت های خارجی در ایران

به طور کلی شرکت های خارجی برای آن که در ایران به ثبت برسند باید از قواعد و قوانینی پیروی کنند چنانچه در مجموع بر این قوانین سه دسته مسئله وارد است که در اینجا بیشتر توضیح خواهیم داد.

1) قانون ایران برای این نوع از شرکت ها چقدر شخصیت حقوقی قائل است .

۲) قانون ایران چه حقوقی برای آن ها قائل خواهد بود .

۳) براساس چه قانونی بر آن ها حکم خواهد شد .

قوانین شرکت های خارجی در ایران

1) شناسایی شخصیت حقوقی شرکت های خارجی :

طبق ماده 3 قانون شرکت ها برای اینکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود ، اول باید در کشور خودش شرکت قانونی داشته باشد و بعد در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت برسد ، در غیر اینصورت اگر قاعده های بالا رعایت نشد ، شرکت از دید قانون ایران باطل می شود .
ماده 220 ق . تجارت ایران برای شرکت هایی عمل شخصیت حقوقی قائل است ولی این قاعده برای شرکت های خارجی نمی باشد و شخصیت حقوقی برای شرکت های خارجی زمانی درست است که این شرکت ها در کشوری که ایجاد شده اند ، شخصیت حقوقی داشته باشند .

در ایران نیز شناسایی شرکت خارجی از راه انعقاد قراردادهای سیاسی و تجاری انجام می شود مانند ماده 9 قرارداد اقامت میان ایران و بلژیک که مقرر شده شرکت های تجاری و صنعتی که براساس یکی از قوانین طرفین تاسیس شده اند و مقر اصلی آن ها در یکی از کشور ها بوده است و تابعیت ، کشور شناخته می شود و شخصیت حقوقی اش در خاک و کشور یکی از طرفین مشخص خواهد شد.
در اصل 81 قانون اساسی ایران گفته شده که : ارائه امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در کارهای تجاری و صنعتی و کشاورزی و معدن ها و خدمات به خارجی ها ممنوع خواهد بود .

دلایل ممنوعیت ثبت شرکت های خارجی  

 • شرکت های خارجی که با دولت ایران قرارداد انعقاد کرده اند ، می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت خود طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعبه شرکت خارجی  بیانجامد .
 •  ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صحیح است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت های صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدمات بپردازد مثلا شرکت خارجی و ایرانی در خارج باهم قرارداد انعقاد می کند .
  برای اجرای آن پیش دادگاه ایرانی مراجعه کرده ولی تا زمانی که خود را ثبت نکرده دارای شخصیت حقوقی نمی شود و نمی شود که جداگانه از شرکاء اقامه شکایت کند .

2) حقوق شرکت های خارجی در ایران

وقتی که به عنوان یک شرکت شخصیت حقوقی در ایران به رسمیت رسیده یعنی که این شرکت از همه حق و حقوق که برای خارجی ها می باشند ، برخوردار خواهند یود که عبارتند از :

1) شرکت خارجی نمی تواند از حقوق زیادی در ایران برخوردار باشد ولی در کشورش در حد اساسنامه است .

۲) شرکت خارجی نمی تواند از حقوق اشخاص حقیقی بهره مند باشد مثل حقوق خانوادگی .

3) قانون های حاکم بر شرکت خارجی

قرارداد شرکت ها طبق قوانین باید یا طبق قانون ایران باشند یا که تابع قانون خارج برای این که شرکت به درستی تشکیل شده باید تشکیلات سازمانی آن براساس قانون باشد و نحوه کار و فعالیت آن نیز اصلاح گردد .

شرکت های اشخاص

شرکت های اشخاص دارای دو ویژگی زیر می باشند : 

1) در بیشتر مواقع از قرارداد شرکاء پیروی می کنند .

۲) در آن شخصیت شرکاء اهمیت زیادی دارد و قرارداد شرکت نیز به خود شریکان بستگی دارد مانند این است که در شرکت تضامنی اهمیت به شخصیت شرکاء زیاد است .

دلایل اهمیت شرکاء در شرکت تضامنی :

 • مسئولیت همه شرکاء تضامنی است .
 • در شرکت مختلط غیر سهامی اهمیت شرکاء زیاد است چون ، مسئولیت همه شرکاء تضامنی نیست و سهم الشرکه شرکاء نیز بدون موافقت آن ها انتقال پیدا نمی کند .
  از جمله قواعد این نوع از شرکت ها به 2 دسته زیر می باشد بعضی قواعد مخصوص هر یک از اینا می باشد و برخی از قواعد میان این شرکت ها یکسان است و قابل اعمال نیز می باشد .

سامانه ثبت شرکت نیک

 

 

راهنما قوانین شرکت های خارجی در ایران

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر از قوانین ثبت شرکت های خارجی در ایران و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و یا دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .

طبقه بندی شرکت های تجاری

در این مطلب قصد داریم در مورد طبقه بندی شرکت های تجاری ، مسئولیت شرکاء ، طبقه بندی بر اساس طریق تشکیل شرکت ها ، موضوع شرکت ، تابعیت آن و موارد مربوط به آن به طور کامل توضیح دهیم .
بهتر است پیش از ثبت شرکت با تمامی موارد آن از جمله طبقه بندی اشخاص حقوقی نیز آشنایی داشته باشید تا درست ترین انتخاب داشته باشید .

انواع طبقه بندی شرکت های تجاری

1 . طبقه بندی شرکت های تجاری بر اساس مسئولیت شرکاء 

 • شرکت هایی که مسئولیت شرکاء خیلی زیاده و اون دارایی که شرکاء دارن برای طلب، طلب کاران است مثل شرکت های تضامنی و نسبی
 • شرکت هایی که مسئولیت همه شرکاء فقط محدود به سرمایه شرکاء است، مثل شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی
 • شرکت هایی که برخی از شرکاء مسئولیت محدود دارد و برخی نامحدود مثل؛ شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی

نکته : شرکت تعاونی در فعالیت اش مثل شرکت سهامی عمل می کند .

طبقه بندی شرکت های تجاری

2 . طبقه بندی شرکت های تجاری طبق طرز ایجاد آن ها 

شرکت های تجاری را می توان به 2 نوع تقسیم کرد :

شرکت های قانونی :

شرکتی که طبق قانون تجارت ه و در قالب یکی از شرکت های زیر می باشه مثل ؛ ( شرکت سهامی – نسبی – تضامنی – مختلط  – تعاونی )

شرکت های عملی :

شرکتی که ممکن است ظاهر یا مخفی باشد و شرکت هایی که در فعالیت شان وجود دارند و مثل هیچ کدام از 8 نوع شرکت ها نمی باشند .
در حقوق فرانسه شرکت های بالا شرکت عملی یا مخفی گفته می شود چون ، ثبت نشدن و شخصیت حقوقی نیز ندارند ولی در قبال طلب کاران مسئولیت دارند .
در حقوق مان در ماده 220 قانون تجارت در مورد همین شرکت های مذکور چنین گفته شده : هر شرکت ایرانی که موجودیت دارد و تشکیل شده و به فعالیت در امور تجاری به شکل یکی از شرکت های بالا در قانون تجارت می باشد و براساس آن شرکت ها نباشد و طبق قانون شرکت ها عمل نکند شرکت تضامنی است .

احکام در مورد این شرکت ها به اجرا در می آید و این شرکت ها دارای شخصیت حقوقی نمی باشند .

پس دو نظریه که اولی ، نظریه دکتر ستوده است و قانون ایران آن را به رسمیت نمی شناسد ، این نوع از شرکت ها برای حفظ منافع اشخاصی که با آن ها معامله دارد می کوشد که در قانون تجارت هم به آنها شرکت تضامنی گفته می شود .

نظریه دومی : برخی برای شرکت شخصیت حقوقی قائل می باشند و این نوع از شرکت ها تضامنی به شمار می رود و این قانون برای آن اجرا می شود که این نظریه دوم صحیح است ، چراکه اموال شرکت متعلق به شخصی حقوقی است و همان آورده ها سرمایه شرکت را تشکیل می دهند .

وقتی شرکت دارای شخصیت حقوقی است که طلب کاران برای گرفتن طلب خود به شرکت مراجعه می کنند و شرکت توان پرداخت قروض آن ها را ندارد ، در نتیجه موسس تقاضا ورشکستگی آن را صادر می کند .
طلب کاران موقعی می توانند به هر یک از شرکاء مراجعه کنند که شرکت منحل شده باشد .

طبقه بندی شرکت های تجاری

3 . طبقه بندی شرکت های تجاری با قابلیت منتقل کردن حصه شرکاء

حصه ، آورده ای است که هر یک از شرکاء به شرکت می آورند و همان سرمایه شخصی هر یک از شرکاء است و سرمایه شرکت جمع می شود .

شرکت های اشخاص :
به شرکت هایی گفته می شود که در آن شخصیت شریک دارای اهمیت می باشد و انتقال حصه (سرمایه) شریک به اشخاص دیگر و عموم مردم حتما مهم است که با رضایت تمام شرکاء انجام بشود مثل شرکت هایی تضامنی ، شرکتهای نسبی ، مختلط غیر سهامی و با مسئولیت محدود و تعاونی از انواع شرکت های اشخاص محسوب می شود .

شرکت های سرمایه ای :
شرکتی است که در آن انتقال حصه و سهم شریک به دیگری با آسانی قابل انتقال است و در شرکت های سهامی خاص و سهامی عام شرکت مختلط سهامی شریک ملزم نیست سهام خودش را به دیگری بدهد و در این شرکت ها انتقال سهام به راحتی انجام می شود .
برعکس در شرکت سهامی عام انتقال سهام با رضایت مدیران و صاحبان سهام نمی باشد .

طبقه بندی بر اساس موضوع :

بنابر قانون تجارت دو نوع شرکت اشاره شده ، یعنی برای اینکه تشکیل بشه لازم است که به امور تجارتی بپردازد مثل شرکت با مسئولیت محدود ، تضامنی ، مختلط غیر سهامی که قانونگذار شرط تشکیل آن را پرداختن به امور تجارتی دانسته است و شرکت مختلط سهامی شرکتی تجاری است که از مخلوط شدن تضامنی و سهامی ایجاد شده است .

طبقه بندی بر اساس شکل :

قانونگذار برای تجاری نبودن ، فعالیت را شرط گذاشته است مثل شرکت تعاونی که برحسب شکل تجاری در لایحه قانون 1347 و شرکت های سهامی خاص و عام به شرط انجام دادن امور تجاری ، تجاری اند مثل این است که شرکت سهامی حتی برای امور غیر تجاری نیز فعالیتی داشته باشد .

طبق قانون فرانسه نیز شرکت سهامی به دلیل شکل و بدون توجه به فعالیت تجاری یا مدنی شان ،  فعالیت تجاری دارند و شرکت های تجاری هم حتما باید به فعالیت تجاری بپردازند تا تجاری خوانده شوند و شرکت های عملی نیز همین طور است .

4 . طبقه بندی براساس صاحب سرمایه 

در این نظریه شرکت ها به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می شوند :

در همه کشور های دنیا که دارای اقتصادی بزرگ می باشند ، شرکت هایی هستند که نفع مردم را در دستور کار قرار داده اند ، دولت نیز حضور دارد ولی با اشخاص خصوصی نیز شراکت می کنند .
شرکت های مذکور از همان قاعده های شرکت های تجاری پیروی می کنند .

5 . طبقه بندی طبق تابعیت شرکت 

شرکتی که در ایران تشکیل شده باشد ایرانی محسوب می شود و شرکت های خارجی دیگر موقعی که شرکتی در خارج ایجاد شود  ولی اقامتگاه اصلی اش ایران باشد ، شرکت ایرانی خواهد بود . تشخیص اینکه شرکت ایرانی است یا خارجی چندان سخت هم نیست .

شرکت چند ملیتی چه نوع شرکتی است 

شرکتی خصوصی یا دولتی که به شکل خصوصی اداره می شود مثل شرکت رنو در فرانسه یا در کشور های مختلف دارای سرمایه صنعت و تجارت و مالی که این سرمایه در سطح بازار بین الملل به کار گرفته می شود .
این نوع از شرکت ها بیشتر در کشور های مختلف شعبه ای باز می کنند و مرکز آن نیز در کشوری که در آن جا فعالیت دارد می باشد .

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنما طبقه بندی شرکت های تجاری

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر در مورد طبقه بندی شرکت های تجاری و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و یا دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .

ادغام و تجزیه شدن شرکت

در این مطلب قصد داریم در مورد ادغام و تجزیه شدن شرکت ، مفهوم و تصمیم گیری در مورد آن و هر آنچه در این زمینه باید بدانید توضیح بدهیم .
چنانچه به جهت ثبت شرکت و آگاهی بیشتر از موارد مربوطه به اشخاص حقوقی این مقاله را مطالعه کنید .

مفهوم ادغام و تجزیه شدن شرکت

کلمه ادغام به معنی ترکیب شده و در هم حل شدن یا تغییر کردن می باشد ، ادغام شرکت یعنی اینکه دو یا چند شرکت ، شرکتی را در خود ترکیب کنند و شرکتی جدید از آن ها تشکیل می شود .
معنا کلمه تجزیه یعنی جدا شدن و تقسیم شدن هست که تجزیه در شرکت نتیجه تقسیم سرمایه شرکت می باشد که بین چند شرکت که قبلا یا جدیدا تاسیس شده و باعث جدا شدن شرکتی از شرکت قبلی می شود .

یک مثال واضح تر که وقتی سرمایه شرکت ( A ) میان دو شرکت به نام های ( B ) و ( C ) تقسیم گردد ، زمانی که شرکت ( B ) و ( C )  تشکیل شد آن شرکت اولی اولی یعنی ( A ) منحل می شود .

نکته :

ادغام و تجزیه شدن شرکت باعث انحلال و از بین رفتن شرکت می شود ، حتی سرمایه و طلب های شرکاء شرکت تقسیم نمی شود و حاصل آن به شرکت جدید منتقل می شود که امروزه تجزیه شرکت در کشور های مدرن زیاد است و برای انجام پروژه های اقتصادی استفاده می شود که بیشتر هم برای تخصصی شدن شرکت می باشد .
قانونگذار ایران توجهی به ادغام کردن و تجزیه در قانون تجارت و قانون 1347 نکرده است ولی قانونگذار خارج بیشتر حقوق و قوانین شرکت ها را به این دو مورد اختصاص داده است .

ادغام و تجزیه شدن شرکت

چه کسی در مورد ادغام و تجزیه شدن شرکت تصمیم می گیرد ؟

در قانون اروپا این حق  را نهاد های شرکت انجام می دهند و به این خاطر است که مثلا در فرانسه این تصمیم گیری را مجامع عمومی انجام می دهند ولی در ایران مجامع عمومی در این مورد حقی ندارند و رضایت همه شرکاء درباره ادغام و تجزیه الزامیه .
در ماده 94 سال 1347 آمده است که مجامع عمومی نمی توانند اساسنامه شرکت را به شرکت دیگری ادغام کنند و شرکتی که می خواهد ادغام در یک شرکت انجام بدهد ، دو حالت دارد :

 • با تصمیم مجمع عمومی منحل شود و شرکت تازه تاسیس کند .
 • سرمایه دو شرکت قبل باید حتما میان شرکاء تصفیه و تقسیم شود . 

ادغام شرکت همیشه فایده نداره ، چون باعث ایجاد شرکت های بزرگ می شود و به علت داشتن اقتصادی قوی و پویا بازار رو از رقابتی سالم منحرف می کنند که قانونگذار باید از این اتفاقات جلوگیری کند .
در حقوق اروپا مخصوصا کشور های اعضا ( بازار مشترک اروپا ) یک سری مقرراتی هست مانند حقوق طلب کاران شرکت با مسئولیت محدود و سهامی که در ادغام و تجزیه که حفظ می شود .

تفاوت اصلی اشخاص حقیقی و حقوقی

این است که  این شخصیت شرکت تجاری تا پایان تصفیه شرکت پابرجا می ماند ولی انسان وقتی که فوت می شود بدون شخصیت حقوقی است یعنی هیچ نوع تکلیف و حقوقی ندارد .
وقتی که شرکت منحل می شود ، هنوز هم بعد انحلال این شخصیتش را از دست نمی دهد ، به این علت باقی است که سرمایه شرکت میان شرکاء که صاحبش هستند تقسیم شود و لازم است که اموال شرکت موقع تصفیه باقی بماند  و شرکت نباید شخصیت حقوقی اش از بین برود .

قانون تجارت ایران باقی ماندن این شخصیت را در زمان تصفیه شرکت پیش بینی نکرده  است ولی ماده های 202 الی 218 قانون تجارت به ویژه ماده 208 توجه زیادی به این مسئله داشته است .
قانونگذار درباره شرکت سهامی در ماده 208 قانون 1347 سال گفته است : تا پایان یافتن امور تصفیه و تقسیم دارایی ها بین شرکاء این شخصیت نیز باقی می ماند و مدیران تصفیه وظیفه دارند که جهت اجرای تعهدات و دریافت اموال خود و تقسیم سرمایه را پایان بدهند و مابقی کارها و تعهدات را نیز مدیر تصفیه انجام خواهد داد .

قانون ادغام و تجزیه شدن شرکت

بنابر ماده 208 قانون سال 1347

 1. بقای شخصیت حقوقی شرکت نتایج تشکیل شرکت می باشد .
 2. برای تشکیل نیازی به تصمیم شرکاء ندارد و بدون تصمیم آن ها نیز امکان پذیر است .
 3.  در موقع تصفیه شرکت نمی توان معاملات جدیدی را به نام شرکت ایجاد کرد و فقط معاملاتی که برای امور تصفیه و تقسیم دارایی ها لازم باشد .

بقا شخصیت حقوقی شرکت در موقع تصفیه دارای اهمیت هایی می باشد :

 1. مدیران تصفیه می توانند به نام شرکت علیه اشخاص دیگر طرح دعوی بدهند .
 2. همچنین اشخاص ثالث می توانند علیه شرکت ( در حال تصفیه ) شکایت کنند .
 3. نتیجه بقاء شخصیت این است که دارایی شرکت از اموال هر یک از شرکاء جدا است و این دارایی وقتی برای دادن طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد ، شرکت ورشکسته می شود .

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای ادغام و تجزیه شدن شرکت

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر از ادغام و تجزیه شدن شرکت و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و یا دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید.
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید.

تبدیل شرکت تجاری

در این مقاله می خواهیم تا متقاضیان را به طور دقیق با مفهوم تبدیل شرکت تجاری ، فایده های باقی موندن شخصیت حقوقی ،فایده جواز تبدیل شرکت تجاری و هر آنچه که باید در مورد آن بدانید آشنا کنیم .
برای تبدیل شرکت تجاری باید اقدام به ثبت تغییرات شرکت نمایید که در این مطلب به طور کلی در مورد آن توضیح داده ایم .

مفهوم تبدیل شرکت تجاری 

بدون از بین بردن شخصیت حقوقی قبلی و تشکیل شخصیت جدید شرکت شکل و قالب تازه پیدا می کند مانند شرکت سهامی خاص که می تواند با همان شخصیت حقوقی اش به یک شرکت سهامی عام بدل بشود یا شرکت تضامنی با حفظ شخصیت خودش سهامی عام و خاص شود .

از فایده های تبدیل شرکت با حفظ شخصیت حقوقی آن عبارتند از : 

 • فایده بقای شخصیت حقوقی شرکت
 • فایده جواز تبدیل شرکت
 • شرایط تبدیل شرکت

فایده های باقی ماندن شخصیت حقوقی در شرکت چیست

اگر هر شرکت بتواند به شرکت دیگری تبدیل شود بدون این که شخصیت حقوقی را از بین ببرد و شخصیت تازه ای پیدا کند امتیاز و فایده هایی برای شرکاء شرکت و حتی دولت نیز دارد .
دولت به شرکت های تازه تاسیس به علت مسائل اقتصادی امتیازات مالیاتی برقرار می کند ، مثلا شرکت هایی را از پرداخت مالیات بر سود معاف می کند و تنها شرکتی می تواند از امتیازات بهرمند شود که موارد زیر را داشته باشند :

 • شرکت های موجود نمی توانند با عوض کردن شکل خود از امتیازاتی بهره ببرند چون تغییر شکل ایجاد شدن در شخصیت حقوقی امری جدید نمی باشد .
 • قبول امتیازات به ضرر و نفع مدیران شرکت بستگی دارد که به بقا شخصیت و تبدیل شرکت نیز باید قانون مجاز کرده باشد .
 • قبلا به اشکالی از شرکت نبوده و یا منحل شده باشد .

تبدیل شرکت تجاری

فایده جواز تبدیل شرکت تجاری 

در کشور فرانسه تبدیل شرکت به شرکتی دیگر مجاز است و تغییر قانونی شرکت به تشکیل شخصیت جدید منجر نمی شود ، جز اینکه در شرکتنامه تغییرات دیگری داده شود ، مثل این که در دیوان فرانسه تغییر شکل شرکت با تغییر موضوع آن نیز ، تغییر اساسی در قرارداد شرکت تلقی می شود .

حتی نظر هم داده شده است که شخص حقوقی جدیدی ایجاد شود و حقوق ایران در این مورد قاعده ای ندارد و در موردش سکوت کرده است و از جمله تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی تبدیل شرکت سهامی خاص به عام می باشد .

تبدیل شرکت نسبی به سهامی پیش بینی شده و هیچ مشکل قانونی در این امر نیست و می توان شرکت را تغییر داد چنانچه بدون رضایت همه سهامداران نمی توان شرکت را به شرکت دیگری تبدیل کرد و اگر تبدیل شرکت باعث سنگین تر شدن تعهدات شرکاء گردد ، حتی بدون اجازه آن ها باعث زیاد شدن تعهدات خواهد شد .

اگر همه شرکاء توافق کنند ، این توافق در تبدیل شرکت موثر خواهد بود یا خیر ؟

دکتر ستوده جواب مثبت داد که تبدیل شرکت سهامی به تضامنی و نسبی اگر که تمامی شرکاء راضی باشند ، مجاز می باشد چون در ماده 10 ق . مدنی برای شرکاء تعهد دارد .
یعنی اگر شرکاء تصمیم بگیرند که شرکت خود را به شرکت دیگری تبدیل کنند ، حفظ شخصیت حقوقی چون بر خلاف قانون نمی باشد ، طبق مقرارت است .

 

شرایط تبدیل شرکت تجاری

شرایط تبدیل شرکت تجاری 

در تبدیل شرکت به شرکت دیگر رعایت مقررات تشکیل شرکت که قالب شرکت تازه ای را ایجاد می کند لازم می باشد ، چراکه وقتی که می خواهیم شرکت سهامی خاص را به سهامی عام تبدیل کنیم باید قانون تشکیل شرکت سهامی عام رعایت شود .

شرکت با مسئولیت محدود وقتی به شرکت سهامی تبدیل می شود که موضوع شرکت تجاری باشد که می توان به موضوع مدنی نیز تغییر داد .
بلعکس اگر بخواهیم  شرکت سهامی که موضوع مدنی دارد را به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل کنیم لازم است که موضوع شرکت تجاری باشد و تغییر شرکت نباید به حقوق اشخاص ثالث که قبلا ایجاد شده لطمه ای بزند .

به عنوان نمونه طلبکاران شرکتی تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تغییر یافت است ، تبدیل شرکت را ندیده می گیریم و باز هم به همان شرکت مراجعه می کنیم و شرکت هم تضامنی می باشد .
قبل از تبدیل  شرکت تضامنی ، مسئولیت پرداخت قروض بر عهده شرکت تضامنی می باشد ، همینطور به این علت که شریک در شرکت با مسئولیت محدود است ، از انجام تعهدات خود پرهیز می کند .

 

سامانه ثبت شرکت نیک

مشاوره تبدیل شرکت تجاری

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر در مورد تبدیل شرکت تجاری و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و یا دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید.
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید.

شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری

در این مقاله قصد داریم در مورد شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری ، مبنای حقوقی ، دارایی اختصاصی ،نظریات شخصیت حقوقی اشخاص و موارد مربوط به آن بپردازیم .
چنانچه پیش از ثبت شرکت بهتر است شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری و الزامات آن را بدانید که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شده است .

آشنایی با شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری

در علم حقوق شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری مثل اشخاص خصوصی نیست بلکه درمورد کل اشخاص حقوقی خصوصی و عمومی می باشد .
پس در ماده 583 قانون تجارت ایران برای شرکت تجاری شخصیت حقوقی قائل است چنانچه شخصیت حقوقی یعنی این که شرکت صلاحیت حقوق و تکالیف و صلاحیت اجرای آن را دارد و ویژگی های مشترک همه شرکت های تجاری همین شخصیت حقوقی است ، حتی در شرکت هایی که ثبت نشده اند و در قانون تجارت تشکیل نشده باشند ، دارای ویژگی های بالا خواهند بود .

شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی

قبلا گفتیم که در ماده 583 ق . ت شرکت های ماده 20 دارای یک شخصیت حقوقی مستقل می باشند که این روش در همه سیستم های حقوقی وجود ندارد مثل این است که در انگلیس ، شرکت ها دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و اموال آن ها متعلق به خود آنها است و مال شرکاء نیست .
این شرکت موسوم به ( partnership ) که به این معنی یک شرکت مختلط  می باشد که از شرکاء تضامنی است  و شخصیت حقوقی ندارد .

در آلمان شرکت تضامنی و مختلط غیر سهامی فاقد شخصیت حقوقی می باشد ولی در فرانسه همه شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی می باشند ، به غیر از شرکتی به نام ( participate ) یعنی شرکتی که در آن سرمایه در اختیار شرکاء می باشد و شرکت یا می تواند از دید اشخاص ثالث مخفی باشد یا اگر آگاهی دارد ثبت نشده باشد .

وفق ماده 583 ق . ت کشور مان کل شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی می باشند ، به شرطی که طبق قانون ایجاد شده باشند و این شرکت ها همان شرکت های تجارتی می باشند مثل این است که ماده 22 قانون دعاوی در مورد ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است در مرکز اصلی شرکت اجرا می شود .

مبنای حقوقی و شخصیت حقوقی

برای بهتر فهمیدن شخصیت حقوقی شرکت ها دو نظریه آن را عنوان می کنیم که عبارتند از :

 • نظریات درباره شخصیت اشخاص حقوقی
 • ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری

 

شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری

نظریات شخصیت حقوقی اشخاص

درمورد ماهیت شخصیت حقوقی شرکت های تجاری سه نظریه مهم است که توضیح خواهیم داد :

 • نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی
 • نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی
 • نظریه دارایی اختصاصی

الف) درباره نظریه اول :

طرفدارانی در آلمان و فرانسه دارد و می گوید که هر گروهی که دارای اراده مستقل است می تواند فعالیتی بیرون از گروه انجام بدهد و شخصیتی جدا از هر فرد و گروه داشته باشد .
پس می فهمیم که این شخصیت جنبه واقعی دارد یعنی با اراده قانونگذار نیست.
در کل با ایجاد گروه تشکیل می شود و با از بین رفتن آن رابطه گروه منحل می شود و اگر گروهی بتواند تعهدی را قبول کند و یا دارای حقی است که افراد گروه ایجاد کننده و خواستار قبول عهده است و می تواند دارای حق و حقوقی باشد ، مانند :

 • خواست یک شهرداری ( خواست اعضا انجمن شهری )
 • خواست یک صنف ( خواست اعضا آن صنف است )

نهاد هایی که اراده گروهی را نشان می دهند ، اراده افرادی از داخل گروه را دارا است یعنی که آن ها را وادار به انجام کاری خاص کنیم و افراد از خود شان اراده ای ندارند که مخالف آن باشند مثل نهادی که کودکان صغیر را اهلیت انجام یک معامله بداند و برای آنان شخصیت حقوقی قائل شود که این در حالتی است که آنان از حق قانونی برخوردار باشند .

ب) نظریه دوم یعنی فرضی بودن شخصیت حقوقی :

این نظریه طرفدارانی در آلمان و فرانسه دارد و این را می گوید که فقط اشخاص حقیقی شخصیت حقوقی واقعی دارند و دیگر موجودات مثل حیوانات و اشیاء نمی توانند از حقی برخودار باشند و جز اینکه قانونگذار بخواهد .

۱) قانونگذار شخصیت حقوقی در گروه ها را به رسمیت نمی شناسد و فقط شخصیت حقوقی را برای اعضا گروه می داند .

۲) این شخصیت در گروه وجود خارجی ندارد و فقط قانونگذاری است برای راحتی ارتباط های گروه با اشخاص ثالث دیگر .

3) فقط قانونگذار می تواند بگوید کدام گروه دارای شخصیت حقوقی است و فقط آن است که می تواند شخصیت را از گروهی پس بگیرد و همچنین این نظریه در حقوق ایران جا افتاده و مورد قبول واقع شده است .

ج) نظریه دارایی اختصاصی :

به عقیده حقوقدانان فرانسه مثل پلانیول ( در حقوق مدنی ) و برسلمی ( در حقوق اداری ) شخصیت حقوقی فقط برای تصرف یک دارایی جمعی است که برای هدفی خاص در گروه اختصاص داده می شود .

 • اعضا گروه حق تصرف در دارایی اختصاصی این فرد را ندارند .
 • با شخصیت حقوقی دادن به دارایی اختصاصی ، تصرف گروه در آن میسر می شود و معامله با اشخاص ثالث ممکن می شود .
 • با استفاده از نظریه دارایی اختصاصی قانونگذار فرانسه ، شرکت تک شریک را به رسمیت می شناسد .

قانونگذار فرانسه با استفاده از لفظ شرکت درباره شخصیت حقوقی بر این باور است که شخصیت هر آدمی به شخصیت فرد هست نه به اشیاء و سرمایه خودش مثل ، شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص .

 

ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری
ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجارتی

شرکت شخصیت حقوقی دارد که یک نظریه خیلی قدیمی می باشد و در حقوق انگلیس آن شخصیت شرکت ها وقتی که موقع ثبت معلوم می شود و به اصطلاح خارجی ( اینکورپوزیشن ) ، یعنی اینکه شرکت با این اقدام تشکیل می شود .

 • در حقوق ایران هم با پیروی از فرانسه شخصیت شرکت اقتباس شده است و همانند اقامتگاه و تابعیت و اهلیت
 • در ماده 583 ق . ت تمامی شرکتهای تجاری دارای یک شخصیت حقوقی می باشند مثلا  اگر قانونگذار برای یک گروه شخصیت حقوقی را انتخاب کند ، یعنی گروه هیچ شخصیت حقوقی ندارد و فقط باید قانونگذار آن را به گروه می بخشد .

شخصیت حقوقی از ۳ نظر با شخصیت اشخاص حقیقی فرق دارد

 • هر انسانی دارای روح وجدان و احساسات است ولی این ها در شرکت وجود ندارد .
 • شرکت ، شخصیت حقوقی کامل ندارد زیرا فقط موضوع آن در اموری خاصی دارای حق و تکلیف است ، مثل صادرات واردات ، حق العمل کاری و غیره
 • در نتیجه شرکتی که موضوع فعالیتش فقط خرید و فروش کالای پلاستیکی است نمی تواند در امور راه و جاده سازی دخالتی کند و موضوع شرکت در موجودیتش تاثیری ندارد .

شخصیت حقوقی شرکت یک ویژگی بهتری نیز دارد ، که آن نیز می تواند با ضروریات عملی مطابقت داشته باشد و این شخصیت می تواند هم ثابت و هم تغییر ناپذیر باشد مثل این که تغییر شکل شرکت باعث از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت و ایجاد آن نمی شود و تغییر موضوع تاثیری در این شخصیت شرکت ندارد .

نکته : تغییر شخصیت شرکاء باعث تغییر شخصیت شرکت نمی شود  و این شخصیت حتی بعد از انحلال شرکت نیز پابرجا خواهد بود .
برعکس آن شخصیت شرکت برای حفظ منافع اشخاص دیگر نابود می شود ، مثل وقتی که شریک بدهکار است و مال وی فقط حصه می باشد که طلبکار می تواند سهم شریک را از شرکت بگیرد .

خلاصه شخصیت حقوقی

همانطور که گفتیم زمانی که چند نفر سرمایه خود را جمع می کنند با هدف همکاری ، کسب سود و تقسیم آن بین خود فعالیت می کنند .

شخصیت حقوقی شرکت چیست 

ضرر از سهام شرکاء در شرکت یک نوع دارایی را ایجاد می کند که از افراد آن موجودیت جدایی دارد و موجودیت از همه امکانات برخوردار است تا معاملات لازم را انجام بدهد که به آن شخصیت حقوقی مستقل گفته می شود .
در آخر هر فردی حقوق و تکالیفی دارد که قانون برای آن قائل  شده است و حقوق بالطبیع نیز فقط مخصوص انسان است مثل حق یا وظایف مختلف

آغاز شخصیت حقوقی شرکت :

شروع این شخصیت زمانی است که شروع تعهدات شرکت را تعیین می کند و تا قبل این شخصیت نمی شود تعهداتی را که شریکان برعهده دارند ، برعهده شرکت گذاشت چون شرکتی وجود ندارد .
در کشور های اروپایی ( آنگلوساکسون ) برای شخصیت حقوقی یک سرآغاز تعیین شده که این قاعده در تمامی شرکت های مدنی و تجاری انجام می شود .
در ماده 583 ق . ت عنوان شده است که کل شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی اند ولی این را عنوان نمی کند که از چه وقتی این شخصیت شروع می شود .

 

سامانه ثبت شرکت نیک
راهنمای شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر در مورد شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و یا دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .