منظور از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی در ثبت شرکت چیست ؟

منظور از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی در ثبت شرکت چیست ؟2.3 (46.67%) 3 votes اشخاص جمع شخص است و شخص در مفهوم حقوقی، تنها بر انسان تعلق نمی گیرد. این مفهوم عبارت از حقوق و تکالیفی است که انسان و غیرانسان یعنی هر دو را شامل می شود. شخص یا شخصیت، عبارت از شایستگی … ادامه خواندن منظور از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی در ثبت شرکت چیست ؟