مدارک برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای…

شرکت نسبی و ثبت آن

شرکت نسبی یکی دیگر از اقسام شرکت های اشخاص است. این شرکت مختص به قانون ایران است و در کشورهای…

ثبت سازمان ها و موسسات غیر تجاری

اشخاص حقوقی بر دو قسمند : 1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی                   2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی…

شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

به موجب ماده 94 قانون تجارت : ” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر…

شرکت سهامی خاص چیست ؟

یکی از رایج ترین انواع شرکت های تجاری در ایران، شرکت های سهامی هستند. شرکت های سهامی به دلیل کثرت…

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی…

انواع شرکت های تجاری در ایران

شرکت های تجاری یا شرکت بازرگانی، شرکتی است که بین دو یا چند نفر، به منظور تحصیل سود با نام…

پیشینه تاریخی شرکت ها و اشخاص حقوقی

{ ثبت شرکت نیک ، ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبتی و حقوقی } از زمان های بسیار قدیم، افراد…

شرکت تجاری چیست ؟

انواع شرکت ها را می توان به دو دسته شرکت های مدنی و شرکت های تجاری تقسیم نمود که ذیلاَ…

نحوه ثبت تغییرات شرکت

در طول حیات شرکت، ممکن است قوانین حاکم بر شرکت تغییر کند یا برای آن که شرکت بتواند خود را…