شرکت تضامنی چیست ؟

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی…

چرا شرکت ثبت کنیم ؟

شرکت تجاری ، شکل تحول یافته شرکت مدنی است. وجه بارز این تحول آن است که شرکت تجاری شخصیت حقوقی…

مراحل راه اندازی و تشکیل شرکت تعاونی

به طور کلی هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در…

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

ماده 141 قانون تجارت در تعریف شرکت های مختلط غیرسهامی چنین مقرر می دارد : شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است…

مدارک لازم برای ثبت شرکت های تضامنی

شرکت های تضامنی ، به چه شرکت هایی گفته می شوند ؟ شرکت تضامنی در ماده 116 ق. ت اینگونه…

شرایط ثبت شرکت تضامنی چیست ؟

به موجب ماده 116 قانون تجارت :  شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین…

معرفی شرکت مختلط غیر سهامی

یکی دیگر از شرکت های تجاری ، شرکت مختلط غیرسهامی است. این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت…

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

معرفی شرکت نسبی یکی دیگر از اقسام شرکت های تجاری، شرکت نسبی است. شرکت نسبی ، مانند شرکت تضامنی ،…

مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری

موسسات غیر تجاری به اشخاص حقوقی گفته می شود که جهت مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا…

هر آنچه راجع به شرکت های تعاونی باید بدانید

شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی…