تغییر نوع شرکت و اختلاط شرکت های سهامی ثبت شده

منظور از تغییر نوع شرکت، تبدیل آن از نوعی به نوع دیگر است. تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن…

ثبت اینترنتی تغییرات شرکت

تغییر در لغت به معنای دگرگون کردن، چیزی را به شکل و حالت دیگر درآوردن و در اصطلاح شرکت های…

نقش مجمع عمومی فوق العاده در اعمال تغییرات شرکت سهامی

مجمع عمومی فوق العاده در مواردی که وضعیت خاصی ایجاب کند که صاحبان سهام تصمیم به خصوصی اتخاذ نمایند و…

سهام چیست و انواع آن کدامند ؟

سهام جمع تکسیر سهم است. سهم به موجب بند 2 ماده یک قانون تشکیل شرکت های تعاونی مصوب 16/ 3/…

موضوعاتی که در شرکت قابلیت ثبت ندارند

منظور از موضوع شرکت ، موضوع فعالیت و به عبارت دیگر شغل شرکت است. موضوع شرکت باید امور تجاری باشد…

موضوعاتی که قبل از به ثبت رسیدن نیازی به اخذ مجوز از ارگان خاصی ندارند

موضوع شرکت متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل گردیده است. بدین لحاظ، تعیین موضوع شرکت…

موضوعات فعالیت نیازمند به اخذ مجوز جهت ثبت شرکت

تعیین موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت آن شرکت است.…

علامت تجاری چیست ؟

در بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت تجاری این…

مدارک لازم جهت ثبت شرکت های خارجی در ایران و نمایندگی آن

قبل از هر چیز لازم به یادآوری است ، به موجب ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب…

پس از ثبت شرکت چه اقداماتی می بایست انجام دهیم؟

همه شرکت ها از جمله شرکت های سهامی عام ، سهامی خاص، با مسئولیت محدود ، تضامنی می بایست در…