شناسه ملی شرکت

شناسه ملی شرکت مانند شماره ملی افراد است که تمامی اطلاعات هویتی اشخاص در آن متمرکز و جمع شده است.…

ثبت شرکت گردشگری

سازمان جهانی جهانگردی تعریف ذیل را در مورد جهانگردی ارائه کرده است : جهانگردی یا گردشگری، مجموعه کارهایی است که…

ثبت شرکت حمل و نقل هوایی

حمل و نقل در امر تجارت نقش مهمی دارد و طبیعی است بدون آن تجارت ممکن نیست. حمل و نقل…

ثبت شرکت های کشتیرانی

حقوق دریایی شاخه ای از حقوق تجارت است که ریشه در قدیمی ترین ادوار بشر دارد. دریا نخستین راه و…

ثبت شرکت بیمه

انسان همیشه در تهدید خطر است، هر آن ممکن است حادثه ای مال یا جان انسان را در معرض تلف…

ثبت شرکت در ارمنستان

ثبت شرکت در کشور ارمنستان مجوز کار به حساب می آید. برای همین شخص برای انجام هرگونه فعالیت قانونی در…

مراحل ثبت اینترنتی برند

نام تجاری یا برند عبارت است از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت یا ترکیبی از آنها که موجب شناسایی…

صدور جواز تأسیس و بهره برداری

جواز تأسیس، سندی است که بر اساس پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی صادر می شود و بیانگر پیش بینی ظرفیت…

کاهش سرمایه شرکت به چه صورت است

ویژگی عمده سرمایه شرکت ، ثابت بودن آن است. چه ، سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران است و شرکا نمی…

ثبت افزایش سرمایه شرکت

گاهی شرکت به علت توسعه فعالیت های خود، نیاز به افزایش امکانات مالی دارد، برای این منظور گاهی از اشخاص…