شناسایی شرکت سهامی

تعریف شرکت سهامی

شرایط و مدارک لازم جهت انتقال سهم الشرکه شرکت بامسئولیت محدود

طبق ماده 94 قانون تجارت : " شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور…

نکات اساسی در تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد…

ثبت شرکت سهامی خاص چه فوایدی دارد ؟

شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است،  شرکت سهامی خاص نامیده…

نکات کلیدی در فرآیند افزایش سرمایه شرکت

همانند دوران حیات انسان ، سرمایه شرکت نیز می تواند افزایش یا کاهش یابد. تغییرات سرمایه به معنای بالا و…

مدارک لازم جهت تسلیم به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی عام و خاص

افزایش سرمایه به معنای بالا بردن سرمایه اسمی و ثبت شده شرکت است. با افزایش سرمایه مسئولیت صاحبان سهام در…

نکات قابل توجه در خصوص بطلان شرکت سهامی عام

بطلان شرکت یا بطلان عملیات شرکت ممکن است در اثر اقدام به عملیات و یا عدم رعایت مقررات قانونی شرکت…

ثبت برند تولید آرد نان

هر تولید کننده برای محصولات خود ، باید علامتی مشخص نماید که این علامت، معرف و مشخص کننده اشیاء یا…

روند تصفیه شرکت های تعاونی طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت،انجام معاملات جدید.هر گاه برای…

تکالیف و اختیارات مدیران تصفیه

تکالیف مدیران تصفیه 1. پس از تعیین شدن و قبول سمت باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد…