ثبت کدام علائم تجاری ممنوع است ؟

علامت تجاری وسیله ایست که به تاجر یا تولیدکننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص…

حمایت بین المللی از ثبت علائم و اختراعات ( قرارداد پاریس )

موضوع حمایت از علائم تجاری و صنعتی و همچنین اختراعات ، نه تنها در داخل یک کشور مطرح است بلکه…

ویژگی های تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ماده 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولین محدود را چنین تعریف کرده است : ” شرکت با مسئولین محدود…

تغییرات در سرمایه شرکت سهامی

سرمایه اولیه شرکت در راس عوامل مشکله و محرکه شرکت قرار دارد. این سرمایه در شرکت سهامی عام از پنج…

اعتراض بر ثبت علامت تجاری

اگر کسی نسبت به تقاضای ثبت علائم ادعایی داشته باشد می تواند طبق ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات…

به موجب قانون ثبت کدام علائم اجباریست ؟

وفق ماده اول قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی : علامت تجاری عبارت است از…

شرایط و نحوه انتخاب بازرس قانونی برای ثبت شرکت سهامی

طبق قانون تجارت ، هر شرکت سهامی در همه دوران فعالیت باید دارای بازرس قانونی باشد و هیچگاه به هر…

شرایط اساسی تشکیل شرکت های تجاری

شرکت تجاری عبارت است از شرکتی که بین چند نفر برای امور تجاری به صورت یکی از شرکت های مذکور…

ضمانت اجرای حمایت از ثبت علائم تجاری در ایران

( بر اساس قانون جدید ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ) برای حفظ حقوق…

انواع ثبت برندهای تجاری

 به طور کلی ثبت برند تجاری را به ثبت برند در ایران و ثبت برندهای بین المللی (مادرید) تقسیم می…