اداره و تصمیم گیری در شرکت با مسئولیت محدود

ماده 94 قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است : ” شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که…

ثبت شرکت سرمایه گذاری به چه صورت است

سرمایه گذاری: سرمایه گذاری به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است.به طور دقیق تر سرمایه…

نکات مهم در ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی

تغییر در سرمایه شرکت به علت نوسانات اقتصادی ممکن است حاصل شود. این تغییر می تواند به صورت کاهش یا…

مزایای ثبت شرکت سهامی خاص چیست ؟

از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است، شرکت سهامی است .شرکت های…

شرایط و مراحل ثبت شرکت تولیدی

شرکت های تولیدی به شرکت هایی گفته می شود که در موضوع فعالیت شرکت (بند ۲ اساسنامه)، موارد مربوط به…

ثبت شرکت مهندسی

برای ورود در بحث، لازم است ابتدا توضیح مختصری راجع به مهندسی و شرکت های مهندسی ارائه گردد . سپس…

تشکیلات و موسسات غیرتجاری با چه اهدافی به ثبت می رسند ؟

ماده 584 قانون تجارت تشکیلات و موسسات غیرتجاری را چنین توصیف نموده است:”تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس…

ثبت شرکت معماری

معماری به عنوان یکی از قدیمی ترین علوم، از پیشینه ای کهن برخوردار است. از زمانی که انسان پا به…

ثبت شرکت روان شناسی

روان شناسی عبارت است از مطالعه و شناخت علمی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتار موجود زنده به ویژه انسان.…

ویژگی های تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی را ماده 115 قانون تجارت چنین تعریف کرده است : شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم…