اصولی که در شرکت بامسئولیت محدود باید رعایت شود

اصولی که در شرکت بامسئولیت محدود باید رعایت شود

ضوابط قانونی ثبت شرکت های ایرانی

طبق ماده 195 قانون تجارت ثبت کلیه شرکت های مذکور در قانون تجارت اجباری است. طبق ماده 2 قانون ثبت…

قواعد ثبت شرکت های خارجی

ماده 3 قانون ثبت شرکت ها مقرر می دارد : ” در تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای…

افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید در شرکت های سهامی عام و مدارک لازم جهت ثبت آن

سرمایه شرکت سهامی از طریق صدور سهام جدید و بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود قابل افزایش است.

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص از طریق صدور سهام جدید

سرمایه شرکت سهامی از طریق صدور سهام جدید و بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود قابل افزایش است.

اوراق قرضه قابل تعویض با سهام و قابل تبدیل به سهام

ورقه قرضه ، ورقه ای است که قابل معامله و معرف مبلغ وام با سود معین که تمامی یا اجزاء…

اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در 2 نسخه و در…

ثبت شرکت انفورماتیک

انفورماتیک در اصطلاح عبارت است ازعلم اطلاعات و پردازش اطلاعات و مهندسی سامانه های اطلاعاتی. شرکتهای انفورماتیکی شرکت هایی هستند…

ثبت شرکت پتروشیمی

پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های اصلی صنعت نفت ازجمله صنایع مهم و مادر کشور است. این صنعت به…

ثبت شرکت خدماتی چیست

شرکت های خدماتی به شرکت هایی گفته می شود که در موضوع فعالیت شرکت ( بند ۲ اساسنامه ) ،…