فرآیند ثبت شرکت در گیلان

استان گیلان، ازاستانهای شمالی ایران به مرکزیت شهر رشت است. این استان ازشمال به دریای خزر متصل بوده و دارای…

ارکان تشکیل دهنده ی شرکت سهامی کدامند ؟

هر اجتماع متشکل از اشخاص، نیازمند ارکانی به عنوان اداره کننده می باشد. مجمع عمومی محلی است برای ابراز اراده…

شباهت ها و تفاوت های انواع مختلف شرکت ها

قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است…

نخستین گام در افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

" مرکز تخصصی نیک ،  پیشرو در امور ثبتی " سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین…

تکالیف و اختیارات بازرسان شرکت چیست ؟

بازرس شرکت کسی است که بسته به مورد، مجامع عمومی مؤسس و عادی صاحبان سهام، او را برای نظارت در…

ترتیب و تشکیل جلسات هیات مدیره

هیات مدیره شرکت سهامی :

آشنایی با شرکت تعاونی غیر سهامی

شرکت تعاونی غیر سهامی نزدیک ترین نوع شرکت تعاونی قانون ۱۳۹۲ به شرکت تعاونی طبق فرهنگ حقوقی داخلی وخارجی است.…

در چه شرایطی می توان از مرجع ثبت شرکت ها تقاضای دعوت از مجمع عمومی عادی را داشت ؟

طبق قاعده کلی ، وظیفه دعوت از مجامع عمومی را می توان در 3 مرحله ی زمانی شرکت تقسیم نمود…

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام و خاص

با توجه به اینکه سهام را به انواع مختلف تقسیم نموده اند ، لازم دانستیم به مناسبت موضوع قبل از…

ضمانت اجرای صدور اجرای صدور سهم یا گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت سهامی

ورقه سهم، سندی است که پس از ثبت شرکت و حداکثر ظرف یک سال پس از پرداخت تمام مبلغ اسمی…